Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:667Počet mateřských škol:23

Spádové obvody

Spádové obvody mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 od 1. 4. 2019

4.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

o školských obvodech mateřských škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. 2. 2019 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

§ 1

Školské obvody mateřských škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

 

§ 2

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol, se zrušuje.

 

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.

 

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.

1. náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy

 

Městská část Praha 5

 

Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669

území městské části Praha 5

Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830
území městské části Praha 5

Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775
území městské části Praha 5

Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5 - Košíře, Beníškové 988
území městské části Praha 5

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
území městské části Praha 5

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
území městské části Praha 5

Mateřská škola „U Krtečka“ Praha 5 - Motol, Kudrnova 235
území městské části Praha 5

Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613
území městské části Praha 5

Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
území městské části Praha 5

Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851
území městské části Praha 5

Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780
území městské části Praha 5

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
území městské části Praha 5

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90
území městské části Praha 5

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
území městské části Praha 5

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
území městské části Praha 5

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
území městské části Praha 5

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
území městské části Praha 5

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
území městské části Praha 5

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
území městské části Praha 5

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
území městské části Praha 5

Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
území městské části Praha 5