Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:667Počet přijatých dětí:654

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace

Adresa: 
U Santošky 1/1007
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
777 788 276
E-mail: 
skolka@santoska.cz
Datová schránka: 
t26tas8
Ředitel: 
RNDr. Martina Říhová
Počet volných míst:
32
Adresa poskytování vzdělání: 
U Santošky 178

Informace školy

MOTTO: "Pochopení věcí největších zakládá se na pochopení věcí vskutku nejjednodušších." 

                                                                                                                       J.Á. Komenský

Mateřská škola v Praze 5, U Santošky 178 je škola s 60 ti letou historií. Je umístěna uprostřed parku Santoška v zámečku původně viniční usedlosti z 19. století. Škola je od 1. 9. 2015 čtyřtřídní s povolenou výjimkou na kapacitu 96 dětí. Jedna třída nejstarších dětí je umístěna v budově ZŠ.

Naše škola má širší zaměření na estetickou a ekologickou oblast. Dalšími aktivitami je výuka angličtiny pro předškolní děti a sportovní průprava.  Vyzdvihujeme otázky ekologické a ochrany životního prostředí. Cílem všech zaměstnanců je, aby se děti v MŠ cítily šťastně, spokojeně.

Filosofií školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání podle možností, zájmů a potřeb dítěte. Pracujeme podle svého školního vzdělávacího programu „ V dětském hloučku na zámečku „.  

 

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

I. část zápisu: bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím aplikace https://zapisdoms.praha5.cz/  

 

II. část zápisu: vzhedem k nouzovému stavu doručte žádost jedním z těchto způsobů:

  1. do datové schránky školy - t26tas8
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) - zasílejte na skolka@santoska.cz
  3. poštou - Mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 178, Praha 5, 150 00 (Předmět: zápis do MŠ)
  4. osobní podání - pouze po předchozí domluvě (skolka@santoska.cz), ale PREFERUJTE prosím jednu z předešlých možností !!!

!!! Přihlášky musí dorazit nejpozději do 04.05.2020 !!!

 

Dokumenty, které přiložte k přihlášce k zápisu dítěte do MŠ Santoška:

-          řádně vyplněná přihláška + data uvedená na přihlášce musí korespondovat s oficiálním datem podávání přihlášky - 04. 05. 2020

-          potvrzení od lékaře - možno nahradit kopií očkovacího průkazu, kde je prokazatelné, že koresponduje s platným očkovacím kalendářem + čestným prohlášením, že je dítě řádně očkováno

-          rodný list dítěte - kopie/scan


Je povinností zákoných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. Viz legislativní změny od 1.9.2017.

Předškolní vzdělávaní v ZŠ a MŠ Santoška je organizováno pro děti od 3 do 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (podmínkou je naplnění a zajištění podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení, kapacita školy aj.) v souladu s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a platných kritérií pro přijímání dětí.


Od 12. 05. 2020 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy.

Prosíme, kontrolujte tento e-mail.

Nahlížení do spisu bude možné po předchozí e-mailové domluvě (skolka@santoska.cz- nejpozději do 07. 05. 2020.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách ZŠ a MŠ nejpozději do 08. 06. 2020.

.

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 4590315008 U Santošky 178 Přijatý/á
2 4603534336 U Santošky 178 Přijatý/á
3 7603848704 U Santošky 178 Přijatý/á
4 2390678784 U Santošky 178 Přijatý/á
5 3935961625 U Santošky 178 Přijatý/á
6 8896773632 U Santošky 178 Přijatý/á
7 6533312768 U Santošky 178 Přijatý/á
8 8416010248 U Santošky 178 Přijatý/á
9 5063542144 U Santošky 178 Přijatý/á
10 7815401912 U Santošky 178 Přijatý/á
11 9356365312 U Santošky 178 Přijatý/á
12 8017858564 U Santošky 178 Přijatý/á
13 2921928448 U Santošky 178 Přijatý/á
14 5076098048 U Santošky 178 Přijatý/á
15 9275668481 U Santošky 178 Přijatý/á
16 5360482112 U Santošky 178 Přijatý/á
17 2637542656 U Santošky 178 Přijatý/á
18 6887616768 U Santošky 178 Přijatý/á
19 7538691290 U Santošky 178 Přijatý/á
20 6469045248 U Santošky 178 Přijatý/á
21 7174966016 U Santošky 178 Přijatý/á
22 2220460032 U Santošky 178 Přijatý/á
23 4287653632 U Santošky 178 Přijatý/á
24 7387926528 U Santošky 178 Přijatý/á
25 4352108288 U Santošky 178 Přijatý/á
26 3924724224 U Santošky 178 Přijatý/á
27 4769628672 U Santošky 178 Přijatý/á
28 2895476736 U Santošky 178 Přijatý/á
29 7673798144 U Santošky 178 Přijatý/á
30 6904850688 U Santošky 178 Přijatý/á
31 2284126725 U Santošky 178 Přijatý/á
32 5301009922 U Santošky 178 Přijatý/á