Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:87Počet mateřských škol:3

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace

Adresa: 
U Santošky 1/1007
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
777 788 276
E-mail: 
skolka@santoska.cz
Datová schránka: 
t26tas8
Ředitel: 
RNDr. Martina Říhová
Adresa poskytování vzdělání: 
U Santošky 178

Informace školy

MOTTO: "Pochopení věcí největších zakládá se na pochopení věcí vskutku nejjednodušších." 

                                                                                                                       J.Á. Komenský

Mateřská škola v Praze 5, U Santošky 178 je škola s 60 ti letou historií. Je umístěna uprostřed parku Santoška v zámečku původně viniční usedlosti z 19. století. Škola je od 1. 9. 2015 čtyřtřídní s povolenou výjimkou na kapacitu 100 dětí. Jedna třída nejstarších dětí je umístěna v budově ZŠ.

Naše škola má širší zaměření na estetickou a ekologickou oblast. Dalšími aktivitami je výuka angličtiny, taneční průprava, a prevence řečové výchovy.  Vyzdvihujeme otázky ekologické a ochrany životního prostředí. Cílem všech zaměstnanců je, aby se děti v MŠ cítily šťastně, spokojeně.

Filosofií školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání podle možností, zájmů a potřeb dítěte. Pracujeme podle svého školního vzdělávacího programu „ Jak na zámečku objevujeme svět „.  

 

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Den otevřených dveří plánujeme na 10.4.2018 od 10:00 do 11:30 hod  a od 15:00 do 16:30 hodin.

První část zápisu bude probíhat elektronickou formou 

Druhá část zápisu bude probíhat osobně předáním vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky,které se budou odevzdávat v budově MŠ U Santošky 178 ( v parku Santoška )

Osobní odevzdání přihlášek bude    2.5.2018 …  7:00 – 12:00 hod / 13:00 – 17:00 hod

                                                              3.5.2018 …  7:00 – 12:00 hod

V tomto termínu se rodiče i s dítětem dostaví osobně.

S sebou přinesou:

- vyplněnou přihlášku

- potvrzení od lékaře

- rodný list dítěte

- občanský průkaz (nutno doložit trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti MŠ)

Je povinností zákoných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. Viz legislativní změny od 1.9.2017.

Předškolní vzdělávaní ZŠ a MŠ U Santošky 1 je organizováno pro děti od 3 do 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (podmínkou je naplnění a zajištění podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení, kapacita školy aj.) v souladu s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a platných kritérií pro přijímání dětí.

 

Od 9. 5. 2018 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy.

Prosíme, kontrolujte tento e-mail.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách MŠ a ZŠ nejpozději do 5. 6. 2018.

 

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi :)

Spádový obvod

Část obce: Smíchov
Ulice Číslo domu
Astlova 3205, 3205, 3205
Bieblova 180, 182, 648, 651, 719, 734, 748, 778, 1046, 1047, 1063, 1227, 1228, 1267, 2040, 3335
Bozděchova 29, 344, 344, 637, 758, 970, 1840, 2245, 2246
Fráni Šrámka 224, 225, 1918, 1938, 1939, 1978, 1979, 2026, 2041, 2117, 2120, 2134, 2166, 2197, 2209, 2210, 2225, 2231, 2233, 2241, 2278, 2294, 2295, 2302, 2309, 2319, 2340, 2349, 2350, 2468, 2619, 2622, 2623, 2624, 2632, 2633
K Popelce 2397, 2398, 2399
Karla Engliše 519, 1498, 1499, 3201, 3208, 3211, 3211, 3219, 3221
Ke Koulce 462, 592, 593, 602, 646, 919, 1167, 1169, 1704, 1797, 1857, 2448
Klicperova 228, 516, 550, 556, 570, 581, 603, 604, 2000, 3208, 3211
Konečná 1574, 1616, 1771, 1772, 1781
Kováků 22, 183, 213, 347, 365, 411, 456, 519, 554, 725, 746, 771, 788, 817, 834, 856, 905, 1077, 1083, 1141, 1192, 1498, 1811, 2237, 3210, 3280, 3294
Mrázovka 703, 964, 1098, 1172, 1173, 1174, 1175, 1331
Na Březince 912, 930, 951, 1110, 1111, 1149, 1150, 1158, 1159, 1160, 1232, 1247, 1367, 1368, 1370, 1513, 1514, 1515, 1547, 1712, 1806, 1807, 2033, 2034, 2251
Na Černém vrchu 2179, 2281, 2296, 2319, 2340, 2637
Na Cihlářce 1218, 1340, 1394, 1395, 1530, 1549, 1568, 1570, 1793, 1854, 1877, 1950, 1964, 1977, 2075, 2092, 2267, 2370, 2462, 2463, 2664, 2766, 2767, 3062, 3063, 3177, 3200
Na Doubkové 1249, 1267, 1281, 1327, 1981, 2023, 2040, 2358, 3240, 3327
Na Pavím vrchu 1911, 1949, 3128
Na pláni 1843, 1890, 1893, 1894, 1910, 1921, 1927, 1928, 1931, 1935, 1946, 1966, 1967, 1968, 1980, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2021, 2022, 2025, 2030, 2056, 2069, 2079, 2118, 2119, 2164, 2861, 2862, 2863, 3186, 3306
Na Popelce 215, 238, 3144, 3182, 3187, 3308
Na Provaznici 172, 1819, 1822, 1858, 1865, 1872, 1873, 1922, 1940, 2063, 2121, 2147, 2257, 2370, 2394, 2432, 2679, 2680, 2690, 2691, 2769, 2797, 2867
Na Skalce 765, 809, 818, 819, 823, 859, 860, 909, 936, 941, 972, 991, 992, 1039, 1047
Na Václavce 117, 175, 176, 179, 254, 537, 572, 624, 638, 670, 1007, 1078, 1079, 1081, 1129, 1130, 1135, 1136, 1138, 1144, 1145, 1161, 1171, 1176, 1201, 1202, 1220, 1221, 1238, 1263, 1309, 1310, 1319, 1324, 1369, 1529, 1789, 1799, 2190, 2626, 2638, 2704, 2865, 2866, 3196, 3307
Na Věnečku 2905
Na Zatlance 22, 1151, 1175, 1330, 1350, 1362, 1499, 1823, 1908, 2174, 2226, 3283
Nad Bertramkou 1862, 2086, 2094, 2141, 2145, 2158, 2225, 2241, 2278, 2294, 2306, 2360, 2361, 2416, 2658, 2666, 2839, 3315
Nad Husovými sady 1938, 2026, 2616
Nad Mrázovkou 2984, 3298
Nad Popelkou 1988, 1989, 1990, 2157, 2179, 2319, 2412, 2413, 2414
Nad Santoškou 8, 34, 74, 1079, 1157, 1176, 1181, 1182, 1183, 1184, 1298, 1324, 1396, 1397, 1420, 1500, 1799, 1813, 1824, 1879, 1911, 1921, 1930, 1934, 2132, 2208, 2330, 3068, 3119, 3128
Nad Václavkou 1685, 1754, 1815, 1828, 1945, 1959, 2016, 2162, 3192
Ostrovského 11, 33, 94, 112, 253, 365, 411, 464, 816, 911, 954, 971, 972, 1056, 1083, 1093, 1190, 1193, 1194, 1213, 1332, 1720, 1721, 1722, 1823, 1866, 2000, 2061, 2062, 2262, 2263, 2264, 3167, 3167, 3167, 3184
Peroutkova 1212, 1382, 1383, 1384, 1425, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 2297, 2397, 2450, 2482, 3145
Pod tratí 1564, 1914, 1915
Randova 3167, 3167, 3167, 3167, 3205, 3205
Stroupežnického 122, 253, 290, 344, 345, 493, 516, 522, 525, 529, 570, 590, 591, 706, 758, 970, 1720, 2324, 2326, 2327, 2328, 3181, 3181, 3191, 3195
Tomkova 3166, 3166, 3167, 3167
U Blaženky 430, 452, 453, 454, 455, 1108, 1858, 1865, 1869, 1870, 1871, 1872, 1922, 1940, 1942, 2064, 2065, 2066, 2155, 2157, 2196, 2257, 2291, 2296, 2334, 2335, 2394, 2412, 2416, 2432, 2472, 2616, 2617, 2628, 2679, 2680, 2797, 2850, 2851, 2852, 3148, 3310
U Klavírky 146, 147, 148, 1309, 1311, 1349, 1351, 1501, 2347, 2627
U Malvazinky 146, 147, 148, 149, 150, 151, 177, 979, 1198, 1199, 1417, 1500, 1512, 1809, 1813, 1818, 1836, 1868, 1879, 1883, 1886, 1887, 1889, 1891, 1897, 1912, 1930, 1934, 2099, 2112, 2162, 2189, 2255, 2670, 2671, 3303
U Mrázovky 169, 170, 171, 173, 430, 1187, 1218, 1246, 1566, 1827, 1835, 1877, 1948, 1950, 1970, 1986, 2071, 2166, 2276, 2344, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2640, 2641, 2661, 2662, 2663, 2743, 3076, 3323
U Nikolajky 174, 382, 819, 820, 821, 822, 833, 912, 931, 941, 957, 1070, 1082, 1085, 1088, 1097, 1121, 1133, 1140, 1185, 1195, 1240, 1241, 1247, 1264, 1298, 1881, 2045, 2046, 2078, 2097, 2105, 2214, 2286, 3189, 3292, 3325, 3325, 3326, 3326
U Šalamounky 1212, 1223, 1551, 2292, 2303, 2304, 2369, 2398, 2664, 2906, 2915, 3084
U Sanopzu 177, 1500, 1783, 1910, 1927, 1984
U Santošky 178, 181, 833, 835, 849, 924, 933, 940, 944, 951, 954, 955, 1007, 1046, 1093, 1097, 1110, 1121, 1131, 1132, 1315, 2285, 2286
Za Ženskými domovy 124, 125, 127, 128, 253, 3122, 3123, 3124
Zoubkova 1185, 1203, 1208, 1213, 1231, 2062, 2105, 2129, 2154
Část obce: Košíře
Ulice Číslo domu
Černochova 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1291, 1291
Česká 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1135, 1136
Hillebrantova 1075, 1076, 1077, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281
Holátova 1067, 1068, 1069
Hoškova 1091, 1092, 1110
Houdova 21, 24, 34, 35, 59, 95, 102, 114, 117, 125, 134, 141, 144, 813, 813, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 901, 901, 902, 902, 968, 969, 970, 971, 1233, 1323
Jenišovská 1151, 1161, 1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1172, 1173, 1175, 1176, 1178, 1179, 1182, 1184, 1222, 1301
Jinonická 17, 18, 22, 28, 37, 204, 694, 700, 707, 731, 732, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 768, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 987, 1026, 1027, 1028, 1029, 1066, 1089, 1169, 1185, 1203, 1207, 1221, 1226, 1307, 1313, 1313, 1317
K Měchurce 769, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 1310
K Popelce 144, 148, 880
Malá Houdova 879, 880
Mikšovského 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 894, 895, 972, 973, 974, 975, 976
Na Popelce 1, 2, 38, 80, 305, 770, 771, 1187, 1236, 1294, 1320
náměstí Josefa Machka 258, 264, 433, 443, 444, 512, 856, 857, 858, 859, 860, 888, 889, 890, 891, 896, 897, 898, 899, 900, 1218, 1218
Peroutkova 879, 880, 1004
Štochlova 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1257, 1260, 1261
Trachtova 1128, 1129, 1130
U Šalamounky 148, 176, 206, 214, 444, 512, 769, 870, 875, 876, 877, 878, 881, 882, 892, 893, 900, 1295, 1296
U teplárny 1174, 1180, 1206, 1211, 1212, 1213, 1227
Urbanova 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 894, 1010, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244
Část obce: Jinonice
Ulice Číslo domu
Jinonická 329
Na vysoké I 501, 501
Peroutkova 531, 570
Část obce: Radlice
Ulice Číslo domu
Na Farkáně I 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 209, 234, 241, 270, 296
Na Farkáně II 152, 156, 158, 164, 171, 177, 183, 190, 196, 203, 205, 233, 257, 265
Na Farkáně III 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 155, 159, 167, 170, 173, 175, 182, 184, 187, 189, 192, 194, 198, 199, 200, 201, 207, 210, 211, 217, 224, 230, 235, 236, 237, 238, 248, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 278, 279, 280, 281, 284, 304, 326
Na Farkáně IV 185, 186, 191, 199, 207, 217, 221, 225, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 249, 250, 251, 258, 259, 266, 267, 268, 269, 283, 295, 297, 303, 320
Na vysoké I 195, 208, 213, 214, 215, 216, 218, 223, 226, 231, 232, 240, 247, 342, 346, 347
Na vysoké II 62, 172, 208, 212, 214, 219, 229, 232, 240, 242, 245, 246, 299, 300, 301, 302, 319, 321
náměstí Na Farkáně 127, 128, 159, 174, 184, 188, 194, 228, 256, 317
Od Vysoké 121, 136, 137, 145, 187, 193, 206, 209, 233, 253, 257, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
Peroutkova 30, 253, 255, 263
U slévárny 109, 116