Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace

Adresa: 
U Santošky 1/1007
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
777 788 276
E-mail: 
skolka@santoska.cz
Datová schránka: 
t26tas8
Ředitel: 
RNDr. Martina Říhová
Počet volných míst:
31
Adresa poskytování vzdělání: 
U Santošky 178

Informace školy

MOTTO: "Pochopení věcí největších zakládá se na pochopení věcí vskutku nejjednodušších." 

                                                                                                                       J.Á. Komenský

Mateřská škola v Praze 5, U Santošky 178 je škola s 60 ti letou historií. Je umístěna uprostřed parku Santoška v zámečku původně viniční usedlosti z 19. století. Škola je od 1. 9. 2015 čtyřtřídní s povolenou výjimkou na kapacitu 100 dětí. Jedna třída nejstarších dětí je umístěna v budově ZŠ.

Naše škola má širší zaměření na estetickou a ekologickou oblast. Dalšími aktivitami je výuka angličtiny, taneční průprava, a prevence řečové výchovy.  Vyzdvihujeme otázky ekologické a ochrany životního prostředí. Cílem všech zaměstnanců je, aby se děti v MŠ cítily šťastně, spokojeně.

Filosofií školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání podle možností, zájmů a potřeb dítěte. Pracujeme podle svého školního vzdělávacího programu „ Jak na zámečku objevujeme svět „.  

 

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Den otevřených dveří plánujeme na 8.4.2019 od 10:00 do 11:30 hod  a od 15:00 do 16:30 hodin.

První část zápisu bude probíhat elektronickou formou 

Druhá část zápisu bude probíhat osobně předáním vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky,které se budou odevzdávat v budově MŠ U Santošky 178 ( v parku Santoška )

Osobní odevzdání přihlášek bude    2.5.2019 …  7:00 – 12:00 hod / 13:00 – 17:00 hod

                                                              3.5.2019 …  7:00 – 12:00 hod

V tomto termínu se rodiče i s dítětem dostaví osobně.

S sebou přinesou:

- vyplněnou přihlášku

- potvrzení od lékaře

- rodný list dítěte

- občanský průkaz (nutno doložit trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti MŠ)

Je povinností zákoných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. Viz legislativní změny od 1.9.2017.

Předškolní vzdělávaní ZŠ a MŠ U Santošky 1 je organizováno pro děti od 3 do 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (podmínkou je naplnění a zajištění podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení, kapacita školy aj.) v souladu s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a platných kritérií pro přijímání dětí.

 

Od 9. 5. 2019 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy.

Prosíme, kontrolujte tento e-mail.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách MŠ a ZŠ nejpozději do 5. 6. 2019.

 

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi :)