Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:667Počet přijatých dětí:654

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace

Adresa: 
náměstí 14.října 2994/9a
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
605 044 701
Ředitel: 
Mgr. Bc. Libuše Daňhelková
Počet volných míst:
28
Adresa poskytování vzdělání: 
náměstí 14. října 2994/9a

Informace školy

Zápis pro školní rok 2020/2021

4. 5. 2020 

 

V případě trvání mimořádných opatření zavedených vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR bude zápis do MŠ probíhat pokud možno bezkontaktně.

Formulář je zapotřebí vyplnit, vytisknout, potvrdit od lékaře (pokud lékař neordinuje, napsat prohlášení, že je dítě řádně očkováno a přiložit kopii očkovacího průkazu) a podepsaný od obou rodičů je možno zasílat do datové schránky základní školy: vaxmrfj, elektronicky, poštou, nebo osobní podání do MŠ pouze s předchozí domluvou na telefonním čísle 605 044 701 a to vše 4. 5. 2020 kdy probíhá sběr žádostí.

 

Termín, kdy můžete nahlížet do spisů bude 13. 5. 2020 mezi 9:00 - 11:00 hodinou po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

 

V případě pominutí zavedených mimořádných opatření bude zápis probíhat takto:

4. 5. 2020 od 9:00 - 11:30 a 13:00 - 17:00 v ředitelně MŠ

K zápisu si zákonní zástupci přinesou vyplněnou přihlášku do mateřské školy včetně lékařského potvrzení, rodný list dítěte a aktuální potvrzení o trvalém pobytu dítěte na území MČ Prahy 5, případně OP dítěte 

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na hlavních dveří do MŠ nejpozději do 4.června 2020. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

 

Těšíme se na přihlášky

 

 

 

Den otevřených dveří z důvodu nákazy COVID - 19 se ruší

1. a 2. 4. 2020

od 10:00 - 11:00 hodin

od 16:00 - 17:00 hodin

Srdečně všechny zveme na den otevřených dveří, který se koná 1. a 2. 4.

od 10:00 - 11:00 hodin a od 16:00 - 17:00 hodin.

Prosíme návštěvníky, aby svůj příchod vždy směřovali na 10:00,  10:30 hodin a 16:00, 16:30 hodin.

Na tuto dobu pro Vás bude nachystaný doprovod, který se Vám bude plně věnovat a bude odpovídat na vaše dotazy.

Volný pohyb po budově bohužel z bezpečnostních a organizačních důvodů není možný.

Děkujeme za pochopení a moc se na Vás těšíme.

                                      Kolektiv MŠ

 

Škola je umístěna v centru, s dobrou dopravní dostupností. Okolí školy má svou historickou a kulturní hodnotu. Máme rádi procházky podél řeky Vltavy, využíváme zahrady Kinských, Petřín a spoustu dalších zajímavých míst. Se staršími dětmi vyjíždíme vzhledem k výhodné pozici školky na výlety za krásami Prahy, ale i vlakem do přírody.

Mateřská škola je účelově postavená čtyřpodlažní budova. Provoz školy byl zahájen v září 1985.

Ve škole jsou čtyři, víceméně věkově homogenní, třídy. V 2. podlaží jsou umístěny dvě třídy mladších dětí  - Myšky a Žabky a ve 3. podlaží dvě třídy předškoláků a dětí s odkladem školní docházky – Lišky a Sovy. Učitelky si vedou děti od 3 do 6 (7) let a přecházejí společně v každém školním roce do nové třídy. Dětem je tak zajištěno stabilní psychosociální zázemí a zároveň změna, kdy mohou v průběhu své několikaleté docházky měnit prostředí třídy. Mateřská škola má nadstandartní nabídku pro děti v podobě vlastní sauny, kterou využíváme v chladných měsících (listopad – duben).

Součástí školy je školní zahrada. Nachází se ve vnitrobloku budov a je celá oplocená. Dělí se na dvě části. V horní části je hřiště pro nejmenší děti z oddělení Myšek a hrací prvky jsou přizpůsobené jejich věku. Je nově upravena od září 2013. Spodní část je využívána staršími dětmi (Žabky, Lišky a Sovy). Máme zde i mlhoviště, nově udělané dopravní hřiště pro kola i koloběžky a domeček na hračky. 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 2312676352 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
2 6133687552 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
3 3137549824 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
4 9237336832 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
5 3910960128 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
6 4514541056 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
7 1079243328 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
8 5097654272 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
9 9464422461 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
10 5963020288 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
11 5038370568 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
12 7212657152 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
13 8260320256 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
14 4562160641 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
15 6559544321 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
16 2446604288 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
17 3004405888 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
18 6796536576 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
19 1025820032 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
20 2526311936 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
21 2378391552 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
22 2786647046 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
23 2154294944 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
24 5177631744 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
25 2339401728 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
26 9586440326 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
27 6090469632 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á
28 7310702087 náměstí 14. října 2994/9a Přijatý/á