Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:667Počet přijatých dětí:654

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace

Adresa: 
Grafická 1060/13
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 319 521, 774 851 155
Datová schránka: 
mrrirg7
Ředitel: 
Mgr. Radmila Jedličková
Počet volných míst:
21
Adresa poskytování vzdělání: 
Holečkova 38/668

Informace školy

Den otevřených dveří:   1. 4. 2020  9.00 - 11.00 , 15.00 - 17.00 -zrušeno

Sběr přihlášek:  

V případě trvání mimořádných opatření zavedených vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR bude zápis do MŠ probíhat  pokud možno bezkontaktně

 

I. část zápisu: bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím aplikace https://zapisdoms.praha5.cz/  

 

II. část zápisu: vzhledem k nouzovému stavu doručte žádost jedním z těchto způsobů:

 

  1. do datové schránky školy - mrrirg7
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) - zasílejte na vedoucims@zsgraficka.cz
  3. poštou - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, Praha 5, 150 00 (Předmět: zápis do MŠ)
  4. osobní podání - pouze po předchozí domluvě 732 303 364, ale PREFERUJTE prosím jednu z předešlých možností !!!

 

Přihlášky musí být podány nejpozději k datu zápisu (5.5.2020)

 

Dokumenty, které přiložíte k přihlášce k zápisu dítěte do MŠ Holečkova:

 

-          potvrzení od lékaře - možno nahradit kopií očkovacího průkazu, kde je prokazatelné, že koresponduje s platným očkovacím kalendářem + čestným prohlášením, že je dítě řádně očkováno

 

-          rodný list dítěte - kopie/scan

 

V případě odvolání opatření MŠMT se budou žádosti odevzdávat i osobně

4.5.2020    9:00 – 11:00, 13.00 – 17:00

 

5.5.2020    10:00 – 12:00

 

Vezměte s sebou:

 

  • rodný list dítěte
  • kartičku zdravotní pojišťovny
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doklad o bydlišti dítěte, občanský průkaz dítěte nebo výpis z evidence obyvatel
  • cizinci doloží povolení k pobytu dítěte

 

 Za účelem pořízení potvrzení o trvalém pobytu dítěte rodiče při letošním zápisu nemusí navštívit úřad.

 

Vzhledem ke stávající situaci jsme přistoupili k tomu, že pokud rodiče podepíší v souladu s GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů, trvalý pobyt dětí budeme ověřovat ve spolupráci s Oddělením evidence obyvatel a osobních dokladů sami.

 

 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení a dále v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 13. 5. 2020 v době 10.00 - 11.00 hod po telefonické domluvě na čísle 732 303 364

 

 

Naše mateřská škola spadá již od ledna 2005 pod základní školu Grafická. Avšak budova MŠ je od základní školy vzdálena asi 400 metrů a sídlí na adrese Holečkova 38.

Budova byla postavena na konci 19. Století a jako MŠ slouží od roku 1927. V nedávné době prošla celá budova zásadní rekonstrukcí. Uvnitř budovy jsou rodičům a jejich dětem k dispozici tři třídy, rozdělené dle věkových skupin.

Jen pro účely mateřské školy jsou k dispozici dvě velké zahrady o celkové rozloze 4000 m2. Obě zahrady v roce 2016 prošly rozsáhlými terénními úpravami, a také byly doplněny o velké množství hracích prvků. Děti mohou využívat při pobytu venku například hřiště na fotbal, řadu skluzavek, prolézaček, podlézaček či pískoviště. Výhodou obou zahrad jsou vzrostlé stromy, které zajišťují dostatečné zastínění v době teplých slunných dní.

V rámci mateřské školy působí šest plně kvalifikovaných a zkušených pedagogů, kteří si doplňují své vzdělání tak, aby odpovídalo aktuálním a zvyšujícím se požadavkům na výchovu, výuku a péči o děti předškolního věku.

Výuka je zaměřena na komplexní rozvoj dítěte a jeho kompetencím k dalšímu učení. Obsahy vzdělávání v jednotlivých třídách reflektují požadavky na vzdělávání dané věkové skupiny a pedagogové se snaží o co největší míru individuálního přístupu k dětem.

Dětem a jejich rodičům je nabízena velká řada rozvíjejících a volnočasových aktivit, které probíhají v budově MŠ v odpoledních hodinách. Tyto aktivity jsou pořádány nejen samotnými pedagogy, ale také externími vzdělávacími organizacemi.

Děti mohou navštěvovat angličtinu, výtvarný kroužek, kde se mají možnost seznámit se všemi výtvarnými technikami včetně keramiky, kroužek hry na flétnu a pohybový kroužek. Rozvíjet slovní zásobu českého jazyka mohou v kroužku Povídálek a předškoláci se mohou připravovat na školu v kroužku Hra na školu.

Podíl na estetické výchově mají také zájezdová divadla, která naši mateřskou školu pravidelně navštěvují se svými programy pro předškolní děti. K takovým účelům využíváme společenský sál komunitního centra Prádelna, který přímo sousedí s naší budovou.

Rodiče oceňují společné či preventivní akce: návštěvy solné jeskyně,Zdravé zoubky, Bezpečný pes, Medvídkovská nemocnice, Canesterapie, Svatomartinský průvod, Vánoční rozsvícení MŠ, zahradní slavnosti, výlety, loučení s předškoláky a mnoho dalších.

Všichni se snažíme, aby děti, které k nám přijdou, poznaly radost ze společné hry s kamarády, rozšířily si své poznatky o okolním světě a zažily pocit úspěšnosti.

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 2943271936 Holečkova 38/668 Přijatý/á
2 3600636224 Holečkova 38/668 Přijatý/á
3 4451899656 Holečkova 38/668 Přijatý/á
4 9789078784 Holečkova 38/668 Přijatý/á
5 9943539968 Holečkova 38/668 Přijatý/á
6 7268352464 Holečkova 38/668 Přijatý/á
7 7371428864 Holečkova 38/668 Přijatý/á
8 3649500672 Holečkova 38/668 Přijatý/á
9 8194594872 Holečkova 38/668 Přijatý/á
10 4132303872 Holečkova 38/668 Přijatý/á
11 1111043072 Holečkova 38/668 Přijatý/á
12 2211164864 Holečkova 38/668 Přijatý/á
13 2314204864 Holečkova 38/668 Přijatý/á
14 6657632680 Holečkova 38/668 Přijatý/á
15 7176328073 Holečkova 38/668 Přijatý/á
16 5593913808 Holečkova 38/668 Přijatý/á
17 7250986247 Holečkova 38/668 Přijatý/á
18 9007880704 Holečkova 38/668 Přijatý/á
19 6292535808 Holečkova 38/668 Přijatý/á
20 7416209926 Holečkova 38/668 Přijatý/á
21 3033021441 Holečkova 38/668 Přijatý/á