Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace

Adresa: 
Grafická 1060/13
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 319 521, 774 851 155
Datová schránka: 
mrrirg7
Ředitel: 
Mgr. Radmila Jedličková
Počet volných míst:
20
Adresa poskytování vzdělání: 
Holečkova 38/668

Informace školy

Den otevřených dveří:   3. 4. 2019  9.00 - 11.00 , 15.00 - 17.00

Sběr přihlášek:   2. 5. 2019  9.00 - 11.00, 13.00 - 17.00

                                           3. 5. 2019  10.00 - 12. 00

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení a dále v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 9. 5. 2019 v době 10.00 - 11.00 hod.

 

Naše mateřská škola spadá již od ledna 2005 pod základní školu Grafická. Avšak budova MŠ je od základní školy vzdálena asi 400 metrů a sídlí na adrese Holečkova 38.

Budova byla postavena na konci 19. Století a jako MŠ slouží od roku 1927. V nedávné době prošla celá budova zásadní rekonstrukcí. Uvnitř budovy jsou rodičům a jejich dětem k dispozici tři třídy, rozdělené dle věkových skupin.

Jen pro účely mateřské školy jsou k dispozici dvě velké zahrady o celkové rozloze 4000 m2. Obě zahrady v roce 2016 prošly rozsáhlými terénními úpravami, a také byly doplněny o velké množství hracích prvků. Děti mohou využívat při pobytu venku například hřiště na fotbal, řadu skluzavek, prolézaček, podlézaček či pískoviště. Výhodou obou zahrad jsou vzrostlé stromy, které zajišťují dostatečné zastínění v době teplých slunných dní.

V rámci mateřské školy působí šest plně kvalifikovaných a zkušených pedagogů, kteří si doplňují své vzdělání tak, aby odpovídalo aktuálním a zvyšujícím se požadavkům na výchovu, výuku a péči o děti předškolního věku.

Výuka je zaměřena na komplexní rozvoj dítěte a jeho kompetencím k dalšímu učení. Obsahy vzdělávání v jednotlivých třídách reflektují požadavky na vzdělávání dané věkové skupiny a pedagogové se snaží o co největší míru individuálního přístupu k dětem.

Dětem a jejich rodičům je nabízena velká řada rozvíjejících a volnočasových aktivit, které probíhají v budově MŠ v odpoledních hodinách. Tyto aktivity jsou pořádány nejen samotnými pedagogy, ale také externími vzdělávacími organizacemi.

Děti mohou navštěvovat angličtinu, výtvarný kroužek, kde se mají možnost seznámit se všemi výtvarnými technikami včetně keramiky, kroužek hry na flétnu a pohybový kroužek. Rozvíjet slovní zásobu českého jazyka mohou v kroužku Povídálek a předškoláci se mohou připravovat na školu v kroužku Hra na školu.

Podíl na estetické výchově mají také zájezdová divadla, která naši mateřskou školu pravidelně navštěvují se svými programy pro předškolní děti. K takovým účelům využíváme společenský sál komunitního centra Prádelna, který přímo sousedí s naší budovou.

Rodiče oceňují společné či preventivní akce: návštěvy solné jeskyně,Zdravé zoubky, Bezpečný pes, Medvídkovská nemocnice, Canesterapie, Svatomartinský průvod, Vánoční rozsvícení MŠ, zahradní slavnosti, výlety, loučení s předškoláky a mnoho dalších.

Všichni se snažíme, aby děti, které k nám přijdou, poznaly radost ze společné hry s kamarády, rozšířily si své poznatky o okolním světě a zažily pocit úspěšnosti.