Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:667Počet přijatých dětí:654

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090, příspěvková organizace

Adresa: 
Weberova 1/1090
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 216 207
Datová schránka: 
wy4umrz
Ředitel: 
Mgr. Karel Čermák
Počet volných míst:
16
Adresa poskytování vzdělání: 
Weberova 1090

Informace školy

MOTTO:

"Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den. Naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život."                                                                                                                                                                                                                                   Čínské přísloví

Motivační název školního vzdělávacího programu základní školy Weberova „PRAMEN“ byl utvořen z počátečních písmen: Plavání Rozvoj Aktivita Myšlení Ekologie Nauka. „PRAMÍNEK“, jakožto zdrobnělina, je pak školní vzdělávací program vytvoření na míru pro naší mateřskou školu Weberova.

Naše mateřská škola se nachází přímo pod nemocnicí Na Homolce na Praze 5, naproti autobusové zastávce Weberova. První z našich tří oddělení je pro děti nejmenší, avšak nejméně tříleté. Druhé oddělení je věkově heterogenní a do posledního oddělení docházejí pouze předškoláci. Všechna oddělení pracují podle vzdělávacího programu Pramínek, který vychází z RVP PV. Našim cílem je vytvářet příjemné a podnětné prostředí, ve kterém se dítě bude cítit dobře a které bude naplno respektovat jeho práva a potřeby jakožto individuální osobnosti.

 

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

I. část zápisu: bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím aplikace https://zapisdoms.praha5.cz/  

 

 II. část zápisu: vzhedem k nouzovému stavu doručte žádost jedním z těchto způsobů:

 1. do datové schránky školy - wy4umrz
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) - zasílejte na horova@zsweberova.cz
 3. poštou - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090, Praha 5, 150 00 (Předmět: zápis do MŠ)
 4. osobní podání - pouze po předchozí domluvě (horova@zsweberova.cz), ale PREFERUJTE prosím jednu z předešlých možností !!!

!!! Přihlášky musí dorazit nejpozději do 04.05.2020 !!!

 

Dokumenty, které přiložte k přihlášce k zápisu dítěte do MŠ Weberova:

-          řádně vyplněná přihláška + data uvedená na přihlášce musí korespondovat s oficiálním datem podávání přihlášky - 04. 05. 2020

-          potvrzení od lékaře - možno nahradit kopií očkovacího průkazu, kde je prokazatelné, že koresponduje s platným očkovacím kalendářem + čestným prohlášením, že je dítě řádně očkováno

-          rodný list dítěte - kopie/scan


Je povinností zákoných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. Viz legislativní změny od 1.9.2017.

Předškolní vzdělávaní v ZŠ a MŠ Weberova je organizováno pro děti od 3 do 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (podmínkou je naplnění a zajištění podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení, kapacita školy aj.) v souladu s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a platných kritérií pro přijímání dětí.


Od 12. 05. 2020 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy.

Prosíme, kontrolujte tento e-mail.

Nahlížení do spisu bude možné po předchozí e-mailové domluvě (horova@zsweberova.cz) - nejpozději do 07. 05. 2020.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách ZŠ a MŠ nejpozději do 08. 06. 2020.

 


Co musí dítě zvládat při nástupu do MŠ

 • umět si říct co chce - potřebuje
 • komunikovat
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • nenosí pleny /ani při odpočinku/
 • obouvat a vyzouvat obuv
 • dokáže se samo najíst: držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu pít z hrnku - skleničky
 • samostatně používat toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít
 • ujít kratší vzdálenost

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 3458873344 Weberova 1090 Přijatý/á
2 3521848832 Weberova 1090 Přijatý/á
3 6680095232 Weberova 1090 Přijatý/á
4 8688960512 Weberova 1090 Přijatý/á
5 4841601024 Weberova 1090 Přijatý/á
6 2928295686 Weberova 1090 Přijatý/á
7 1005578752 Weberova 1090 Přijatý/á
8 3834377728 Weberova 1090 Přijatý/á
9 9404333568 Weberova 1090 Přijatý/á
10 5740148224 Weberova 1090 Přijatý/á
11 5403354624 Weberova 1090 Přijatý/á
12 6167717632 Weberova 1090 Přijatý/á
13 2401176322 Weberova 1090 Přijatý/á
14 8335079424 Weberova 1090 Přijatý/á
15 9249089536 Weberova 1090 Přijatý/á
16 2744554112 Weberova 1090 Přijatý/á
17 4644301904 Weberova 1090 Přijatý/á