Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090, příspěvková organizace

Adresa: 
Weberova 1/1090
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 216 207
Datová schránka: 
wy4umrz
Ředitel: 
Mgr. Karel Čermák
Počet volných míst:
13
Adresa poskytování vzdělání: 
Weberova 1090

Informace školy

MOTTO:

"Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den. Naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život."                                                                                                                                                                                                                                   Čínské přísloví

Motivační název školního vzdělávacího programu základní školy Weberova „PRAMEN“ byl utvořen z počátečních písmen: Plavání Rozvoj Aktivita Myšlení Ekologie Nauka. „PRAMÍNEK“, jakožto zdrobnělina, je pak školní vzdělávací program vytvoření na míru pro naší mateřskou školu Weberova.

Naše mateřská škola se nachází přímo pod nemocnicí Na Homolce na Praze 5, naproti autobusové zastávce Weberova. První z našich tří oddělení je pro děti nejmenší, avšak nejméně tříleté. Druhé oddělení je věkově heterogenní a do posledního oddělení docházejí pouze předškoláci. Všechna oddělení pracují podle vzdělávacího programu Pramínek, který vychází z RVP PV. Našim cílem je vytvářet příjemné a podnětné prostředí, ve kterém se dítě bude cítit dobře a které bude naplno respektovat jeho práva a potřeby jakožto individuální osobnosti.

 

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Den otevřených dveří proběhne v úterý 2. 4. 2019 ve dvou komentovaných prohlídkách, a to v časech od 13:30 a 14:30. (Je tomu tak z bezpečnostních důvodů, v jiné časy nebudete do prostoru mateřské školy vpuštěni, děkujeme za pochopení)

 

První část zápisu bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím aplikace https://zapisdoms.praha5.cz/

Druhá část zápisu bude probíhat osobně předáním vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky, která se bude odevzdávat v budově MŠ Weberova.

Osobní odevzdání přihlášek bude   

2. 5.  8:00 – 11:00 hod / 13:00 – 15:00 hod

3. 5.  8:00 – 11:00 hod

 

V tomto termínu se rodiče i s dítětem dostaví osobně.

S sebou přinesou:

-          vyplněnou přihlášku

-          potvrzení od lékaře

-          rodný list dítěte

-          občanský průkaz (nutno doložit trvalé bydliště dítěte na území městské části Praha 5)

 

 Je povinností zákoných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. Viz legislativní změny od 1.9.2017.

Předškolní vzdělávaní ZŠ a MŠ U Santošky 1 je organizováno pro děti od 3 do 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (podmínkou je naplnění a zajištění podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení, kapacita školy aj.) v souladu s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a platných kritérií pro přijímání dětí.

 

Od 9. 5. 2019 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy.

Prosíme, kontrolujte tento e-mail.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách MŠ a ZŠ nejpozději do 5. 6. 2019.

 

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi :)