Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:667Počet přijatých dětí:654

Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430, příspěvková organizace

Adresa: 
U Tyršovy školy 1/430
PSČ: 
158 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
739 355 269, 733 728 032
E-mail: 
info@tyrsova.cz
Datová schránka: 
2vimaad
Ředitel: 
Mgr. et. Mgr. Soňa Přibylová Hasenkopfová
Počet volných míst:
32
Adresa poskytování vzdělání: 
U Tyršovy školy 2/634

Informace školy

Mateřská škola Waltrovka bude součástí Tyršovy základní školy a mateřské školy, U Tyršovy školy 1/430, Praha 5 - Jinonice, jako detašované pracoviště.

  

MŠ Watrovka 

=  kapacita 72 dětí   -  4 třídy po 18 dětech

=  plánované otevření  -  1.9. 2020

=  zápis do MŠ Waltrovky bude probíhat ve stejný termín a za stejných podmínek jako do Tyršovy MŠ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ZÁPIS  DO  TYRŠOVY  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021:

 

1. část zápisu: "Vyplnění žádostí"

bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím aplikace http://zapisdoms.praha5.cz v termínu od 6. 4. do 3. 5. 2020. Zde si rodiče vyplní elektronickou přihlášku, kterou si následně i s přílohami vygenerují.

Kritéria pro přijetí jsou uveřejněna na https://zapisdoms.praha5.cz/kriteria-rizeni

 

2. část zápisu: "Sběr žádostí"

bude probíhat od 4. 5. do 7. 5. 2020   !!! Ne dřív ani později !!!  ( rozhodující je datum podání žádosti ).

          !!! Mimo tento termín nelze přihlášky přijímat !!!

 

Vzhledem k nouzovému stavu doručte vyplněnou a podepsanou "Žádost" i s přílohami jedním z těchto způsobů:

1. do datové schránky školy:  2vimaad

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu:  info@tyrsova.cz

3. poštou na adresu:  Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice,
U Tyršovy školy 1/430, 158 00 Praha 5 - Jinonice ( Předmět: Zápis do MŠ )

4. osobně - pouze v krajním případě po předchozí telefonické domluvě ( tel. 739 355 269 )

 

Doručená „Žádost“ bude obsahovat:

=  řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsanou zákon. zástupci

potvrzení dětského lékaře - možno nahradit kopií očkovacího průkazu, kde je prokazatelné, že koresponduje s platným očkovacím kalendářem + čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno

kopii rodného listu dítěte

kopii kartičky o zdravotním pojištění dítěte

souhlas s ověřením trvalého bydliště dítěte (rodiče již nedokládají MŠ občanské průkazy dětí ani potvrzení o trvalém pobytu dítěte - toto bude ověřeno v součinnosti s Městskou částí Praha 5)

souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

 

Je povinností zákonných zástupců všech dětí, kteří do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, dostavit se k zápisu do MŠ, a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma.

 

Možnost nahlédnutí do spisu budou mít rodiče dne 18. 5. 2020  po PŘEDCHOZÍ  TELEFONICKÉ  DOMLUVĚ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše školka:

     Mateřská škola je postavena na okraji místní části Jinonice, která je součástí MČ Prahy 5. Je umístěna v zahradě lemované vzrostlými stromy, takže i když je nedaleko frekventované Radlické ulice, hluk a nečistoty z ní zasahují do areálu MŠ jen nepatrně.

Od června 2007 používá mateřská škola novou budovu. Budova MŠ je dřevostavba kombinovaná se zděnou částí, ve které je umístěna výdejna jídla a provozní sektor. Celá jižní strana budovy je prosklená, takže ve třídách je dostatek přímého světla.

Mateřská škola je určena dětem předškolního věku zpravidla od 3 let. Od 1.9.2013 je kapacita MŠ 104 dětí, které jsou rozděleny podle věku do čtyř tříd . Tři třídy jsou v budově MŠ s max. počtem 28 dětí na třídu. Čtvrtá třída pro nejstarší děti a děti s odkladem školní docházky má kapacitu 20 dětí a je umístěna v budově ZŠ.

Budova mateřské školy i třída v základní škole má bezbariérový přístup. Vnitřní vybavení také splňuje požadavky na předškolní vzdělávání dětí se specifickými pohybovými potřebami. 

Okolí mateřské školy je plné zeleně, v blízkosti je dětské hřiště a stráň, která je dětmi v zimě využívána k zimním sportům. Nedaleko se nachází Prokopské údolí, které je častým cílem našich vycházek.

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 3499193488 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
2 4993408326 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
3 6285450246 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
4 7867245568 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
5 4176701184 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
6 5454365184 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
7 7698227072 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
8 6895885824 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
9 8767491072 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
10 2725800704 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
11 8597196855 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
12 4597947136 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
13 2769595392 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
14 7828539776 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
15 5844640643 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
16 3097692416 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
17 6917314688 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
18 3196558085 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
19 2776433926 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
20 3124598016 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
21 5684399104 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
22 3019134464 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
23 4352566489 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
24 7345512448 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
25 8991505922 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
26 2609775369 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
27 3872195328 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
28 6675968780 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
29 2408167681 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
30 6287260416 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
31 2160358494 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
32 3017387264 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á
33 2706724096 U Tyršovy školy 2/634 Přijatý/á