Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:667Počet přijatých dětí:654

Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430, příspěvková organizace

Adresa: 
U Tyršovy školy 1/430
PSČ: 
158 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
739 355 269, 733 728 032
E-mail: 
info@tyrsova.cz
Datová schránka: 
2vimaad
Ředitel: 
Mgr. et. Mgr. Soňa Přibylová Hasenkopfová
Počet volných míst:
72
Adresa poskytování vzdělání: 
Walterovo nám. 1011

Informace školy

Mateřská škola Waltrovka bude součástí Tyršovy základní školy a mateřské školy, U Tyršovy školy 1/430, Praha 5 - Jinonice, jako detašované pracoviště.

  

MŠ Watrovka 

= kapacita 72 dětí   -   4 třídy po 18 dětech

= plánované otevření   -   1.9. 2020

= zápis do MŠ Waltrovky bude probíhat ve stejný termín a za stejných podmínek jako do Tyršovy MŠ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  WALTROVKA  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021:

1. část zápisu: "Vyplnění žádostí"

bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím aplikace http://zapisdoms.praha5.cz v termínu od 6. 4. do 3. 5. 2020. Zde si rodiče vyplní elektronickou přihlášku, kterou si následně i s přílohami vygenerují.

Kritéria pro přijetí jsou uveřejněna na https://zapisdoms.praha5.cz/kriteria-rizeni

 

2. část zápisu: "Sběr žádostí"

bude probíhat od 4. 5. do 7. 5. 2020   !!! Ne dřív ani později !!!  ( rozhodující je datum podání žádosti ).

          !!! Mimo tento termín nelze přihlášky přijímat !!!

 

Vzhledem k nouzovému stavu doručte vyplněnou a podepsanou "Žádost" i s přílohami jedním z těchto způsobů:

1. do datové schránky školy:  2vimaad

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu:  info@tyrsova.cz

3. poštou na adresu:  Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice,
U Tyršovy školy 1/430, 158 00 Praha 5 - Jinonice ( Předmět: Zápis do MŠ )

4. osobně - pouze v krajním případě po předchozí telefonické domluvě ( tel. 739 355 269 )

 

Doručená „Žádost“ bude obsahovat:

=  řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsanou zákon. zástupci

potvrzení dětského lékaře - možno nahradit kopií očkovacího průkazu, kde je prokazatelné, že koresponduje s platným očkovacím kalendářem + čestným prohlášením, že je dítě řádně očkováno

kopii rodného listu dítěte

kopii kartičky o zdravotním pojištění dítěte

souhlas s ověřením trvalého bydliště dítěte (rodiče již nedokládají MŠ občanské průkazy dětí ani potvrzení o trvalém pobytu dítěte - toto bude ověřeno v součinnosti s Městskou částí Praha 5)

souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

 

Je povinností zákonných zástupců všech dětí, kteří do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, dostavit se k zápisu do MŠ, a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma.

 

Možnost nahlédnutí do spisu budou mít rodiče dne 18. 5. 2020  po PŘEDCHOZÍ  TELEFONICKÉ  DOMLUVĚ.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 5037403136 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
2 5735885824 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
3 9443708162 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
4 2204876032 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
5 2310265620 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
6 8174453043 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
7 2628273664 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
8 3026507776 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
9 8658482432 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
10 7832043526 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
11 5872174085 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
12 3299055616 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
13 9401507584 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
14 6328428893 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
15 5889596672 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
16 9473227529 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
17 3136471045 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
18 2541234688 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
19 5190431744 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
20 6503027211 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
21 6683463168 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
22 9048079872 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
23 2595027968 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
24 3684136965 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
25 2430477312 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
26 7127910912 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
27 2787141126 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
28 2602360484 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
29 6859484928 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
30 2303122432 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
31 6699285952 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
32 2439189504 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
33 8844609536 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
34 4012750848 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
35 9488779776 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
36 2309135210 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
37 2541787136 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
38 8693981952 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
39 8452270086 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
40 3181554176 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
41 8616321282 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
42 6520803584 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
43 7084904966 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
44 2850683648 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
45 9714014976 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
46 7167293696 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
47 9777605128 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
48 6319944832 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
49 5592869765 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
50 8656258048 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
51 8372700672 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
52 9876198445 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
53 5884449184 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á
54 9073226242 Walterovo nám. 1011 Přijatý/á