Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:667Počet mateřských škol:23

Mateřská škola "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235, příspěvková organizace

Adresa: 
Kudrnova 235/1a
PSČ: 
15000
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257221565
Datová schránka: 
cz8k2x4
Ředitel: 
Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková
Adresa poskytování vzdělání: 
Kudrnova 235

Informace školy

 

 

                                                                            Zápis do mateřské školy

 

 

 

 K zajištění bezpečného prostředí při osobním doručení  doporučuji využít rezervačního systému

 https://msukrtecka.reservando.cz/

Vstup do prostor mateřské školy po dobu zvýšených  hygienických opatření je možný jen se zakrytými nosem a ústy.

 

V souladu s Opatřením  MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 se zápis uskutečňuje obez osobní účasti dětí.

 

Pokud zvolíte formu osobního předání , doručte prosím přihlášku s potřebnými podklady:

4. května 2020 v ředitelně školy

8.00 hod – 12.00 hod

13.00 hod – 17.00 hod

a

5. května 2020 

9.00 hod – 12.00 hod  - 

12.00 - 13.00 - v ředitelně školy - červený pavilon vpravo od vchodu

 

 

K zápisu si zákonní zástupci přinesou vyplněnou přihlášku do mateřské školy a potřebné doklady. 

Upozornění: 

Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) zák. č.561/ 2004 Sb. - školského zákona v platném znění. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR - vše v originále.

odvezdávání přihlášek  - spolu s požadovanými doklady 

Podání přihlášky a potřebných dokaldů je možné také:

datovou schránkou

emailem s uznávaným elektronickým podpisem

poštou

 

 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 zák. 500/2004 Sb. v platném znění a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1), 3) a 4) zák. 500/2004 Sb. správního řádu, v platném znění je stanovena na:

středu 13.května 2020 od 8:30 – 11:00 – v ředitelně mateřské školy na základě tel. oznámení - za dodržení podmínek stanovených v Nařízení vlády č.247  z 18.3.2020 uvedených v bodu I., nebo přes https://msukrtecka.reservando.cz