Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:87Počet mateřských škol:3

Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988, příspěvková organizace

Adresa: 
Beníškové 988
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 215 756, 775 653 449
Datová schránka: 
fp3kzb5
Ředitel: 
Věra Kudláčková
Adresa poskytování vzdělání: 
Beníškové 988
OP Naskové 1214/5
OP Nepomucká 1253/5

Informace školy

Počet volných míst pro následující školní rok 2018/2019 : celkem 61 volných míst. ( 28 míst Beníškové, 24 míst OP Naskové, 9 míst OP Nepomucká)

 

Zápis na nový školní rok 2018/ 2019 je stanoven na 2.května a 3.května 2018.

2.května od 9,00 - 11,30 hodin, 13,00 - 16,00 hodin

3.května od 13,00 - 17, 45 hodin .

 

S sebou prosím přinesete :

- Váš průkaz totožnosti

- vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání ( el.zápis ÚMČ)

- občanský průkaz dítěte nebo doklad z evidence obyvatel o trvalém bydlišti dítěte na Praze 5

- potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte-   platné pro děti do 5 let věku. Předškolní děti nemusí dokládat očkování.  

 

Vyplněné dokumenty odevzdáváte na ředitelství školy - ul. Beníškové 988 v 1.patře školy. 

 

Rozhodnutí o přijetí

k předškolnímu vzdělávání , kterým se vyhovuje žádosti o přijetí , se vždy oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním registračních čísel se považují kladná rozhodnutí za oznámená.

Seznamy přijatých dětí  jsou vždy podle budov zveřejněny na www.skolkaslunecko.cz od 31.5.2018  též na  okně v ředitelství školy po dobu nejméně 15 dnů.

                                                                         

Rozhodnutí o nepřijetí

k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě na doručenku do vlastních rukou prostřednictvím České pošty a.s. do 31.5.2018

 

Informace o naší škole a její koncepci

Naše škola je pětitřídní MŠ  ve třech budovách v ulici Beníškové, OP Naskové, OP Nepomucká. Všechny budovy školy mají školní zahrady. Pravidelné vycházky do lesoparku Cibulka rozvíjí pohybovou zdatnost a odolnost, přirozenou cestou jsou děti vedeny k ochraně přírody a krás, které jsou okolo nás. Ze školní jídelny Beníškové je strava denně rozvážena na obě odloučená pracoviště.

Všechny třídy naší školy jsou heterogenní (navštěvují je děti od 3-7 let)Ve třídách máme vytvořena centra aktivit. Pracujujeme podle vzdělávacího programu Začít spolu, který je součástí mezinárodní vzdělávací sítě. Je v naprostém souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a Rámcovým programem pro základní vzdělávání. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí - netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku.

Během celého dne vytváříme dětem takové prostředí, které podněcuje jejich tvořivost, zvídavost, zájem poznávat nové věci, vede je k získávání zkušeností prožitkem. Každé dítě pracuje podle svých individuálních možností a schopností. Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, ať byly úspěšné či ne.           

Vedeme děti k vlastnímu poznání, k projevování zájmu o radost z učení, omezujeme předkládání hotových poznatků. Učíme děti přemýšlet, hledat příčiny, objevovat základní hodnoty lidského života, vyjadřovat vlastní názory a city. Rozvíjíme hodnotící vztahy k vlastní osobě i k druhým, vytváříme zdravé sebevědomí.    

S dětmi vytváříme pravidla soužití. Takto vytvořená pravidla by se měla dodržovat a jsou platná pro všechny bez rozdílu -dítě, dospělý.

Každé dítě dovede vnímat dobro a zlo.  Žádné dítě není jen dobré nebo jen zlé, ale chová se přesně podle toho, jaké vzorce chování mu předáváme a vštěpujeme, ale hlavně podle toho, jak my sami dítě vidíme a posuzujeme.  

 

 

 

 

Spádový obvod

Část obce: Košíře
Ulice Číslo domu
Beníškové 988, 1258, 1285, 1285, 1285, 1285
Cetyňská 261, 265, 267, 436, 438, 453, 496, 497, 660, 1059
Cibulka 118
Destinové 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945
Dubrovnická 1053, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059
Fabiánova 321, 329, 330, 335, 505, 507, 511, 533, 572, 607, 608, 609, 1052, 1134, 1275
Hübnerové 921, 922, 923, 924, 925
K zastávce 143, 453, 1054
Karenova 713, 714, 715, 716, 964, 977, 978, 979, 991, 992, 993, 994, 1039, 1040, 1099, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1263
Ke Kotlářce 160, 275, 292, 1146, 1147, 1237, 1274
Košířské náměstí 441, 442, 520
Kvapilova 491, 495, 534, 903, 905, 907, 912, 913, 914, 915, 926, 927, 928, 929, 957, 958
Linhartova 1287, 1287, 1287, 1287, 1288, 1288, 1288, 1297, 1298, 1298, 1304, 1305
Lovčenská 262, 268, 269, 273, 287, 487, 487, 490, 1256, 1286
Lukavského 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1290, 1290, 1290, 1290, 1290, 1290
Musílkova 66, 72, 74, 77, 85, 87, 89, 104, 109, 119, 167, 169, 172, 173, 189, 213, 236, 238, 239, 248, 256, 257, 260, 262, 263, 267, 270, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 335, 437, 475, 488, 497, 503, 505, 513, 567, 568, 569, 967, 1272, 1299, 1303, 1308, 1311, 1311, 1311, 1311, 1311, 1311, 1314
Na pomezí 1228, 1228, 1229
Na sklonku 367, 368, 384, 397, 412, 423, 547, 556, 558, 603
Na Šmukýřce 457, 465, 467, 468, 519, 565, 604, 605, 615, 616, 627, 724, 725, 726, 727, 728, 903, 904, 906, 908, 909, 910, 911, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 931, 932, 933, 934, 1046, 1051, 1107, 1224, 1312
Na Stárce 612, 622, 629, 630, 631, 632, 633, 701, 702, 703, 719, 720, 935, 940, 945, 946, 954, 955, 956, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201
Na výši 411, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 1013
Na Zámyšli 26, 33, 242, 295, 478, 501, 502
Nad Hliníkem 57, 1186, 1202
Nad Kavalírkou 100
Nad Kuliškou 450, 454, 459, 460, 462, 464, 571, 587, 1183
Nad Turbovou 459, 464, 506, 535, 615, 622, 626, 729, 730, 920, 921, 925, 928, 929, 930, 933, 936, 941, 953, 1096, 1115, 1132, 1170, 1181, 1188, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195
Nad zámečkem 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 517, 518, 521, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 531, 536, 537, 538, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 566, 593
Naskové 58, 588, 623, 721, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1032, 1033, 1034, 1100, 1177, 1189, 1214, 1230, 1231, 1231, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318
Nedošínské 910, 911, 917, 924, 926, 958
Nepomucká 139, 442, 445, 658, 659, 1023, 1024, 1253, 1264
Píseckého 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334
Plzeňská 39, 40, 43, 54, 120, 121, 130, 136, 147, 149, 155, 156, 157, 159, 163, 168, 182, 183, 187, 188, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 205, 211, 217, 218, 222, 226, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 254, 255, 266, 280, 290, 302, 314, 434, 441, 442, 442, 445, 445, 452, 470, 606, 628, 650, 781, 782, 794, 795, 796, 797, 947, 948, 949, 950, 951, 1217, 1219, 1270, 1270, 1270, 1270, 1282, 1315
Pod Kavalírkou 229, 230, 231, 244, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 303, 304, 448, 458, 463, 471, 486, 489, 500, 501, 1292, 1300, 1300, 1311, 1311, 1322, 1322, 1322, 1322
Pod Klamovkou 290, 472, 473, 773, 1268, 1268
Pod školou 455, 456, 466, 960, 960, 965, 966, 989, 990, 1262, 1262
Pod Šmukýřkou 1048, 1049, 1050, 1078, 1079, 1080, 1081, 1319, 1319, 1319, 1319
Před Cibulkami 313, 316, 317, 320, 321, 572, 696
Průchova 170, 276, 284, 289, 573, 574, 583, 584, 590, 591, 594, 596, 600, 636, 648, 649, 652, 655, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 690, 697, 709, 710, 722, 723, 961, 985, 1008, 1011, 1012, 1030, 1031, 1045, 1063, 1084, 1086, 1088, 1097, 1103, 1105, 1114, 1131, 1133
Schodová 309, 310, 311, 312, 313, 334, 357, 570, 601, 602, 613, 614
Slávy Horníka 67, 68, 69, 75, 78, 82, 97, 111, 137, 150, 200, 207, 212, 216, 224, 225, 232, 234, 235, 252, 253, 507, 508, 509, 509, 510, 661, 1021, 1022
Smolíkova 1041, 1042, 1043, 1044
Štěpánkova 13, 61, 575, 580, 581, 582, 585, 595, 597, 598, 599, 621, 624, 625, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 644, 645, 646, 654, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 675, 698, 704, 706, 711, 712, 883, 884, 885, 986, 1014, 1015, 1016, 1017, 1019, 1020, 1047, 1060, 1061, 1064, 1065, 1082, 1085, 1094, 1098, 1102, 1104, 1150, 1171, 1215
Štochlova 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1257, 1260, 1261
Strakatého 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924
Trojdílná 375, 376, 391, 392, 403, 404, 418, 419, 428, 429, 440, 451, 469, 481, 516, 1062, 1117
Tůmova 56, 111, 185, 223, 475, 1299
U Cibulky 118
U Kavalírky 8, 250, 463, 500, 514
U lesíka 23, 383, 395, 396, 408, 409, 410, 411, 432, 498, 1083
U tenisu 351, 352, 353, 354, 355, 356, 451, 476, 477
U Vojanky 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 751, 761, 762, 763, 764, 1137, 1208, 1216, 1271, 1309
V břízkách 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 1025
V Cibulkách 345, 346, 351, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 515, 522, 525, 530, 532, 533, 539, 540, 545, 554, 556, 559, 561, 603, 610, 613, 614, 691, 692, 696, 699, 1087, 1095, 1254, 1265, 1266
V ostružiní 1293
V stráni 365, 370, 371, 386, 387, 399, 400, 414, 415, 425, 426, 485
Vejražkova 131, 285, 446, 447, 576, 577, 578, 579, 586, 589, 592, 643, 651, 653, 689, 705, 708, 717, 718, 962, 963, 980, 981, 982, 983, 984, 1009, 1018, 1035, 1036, 1037, 1038, 1093, 1106, 1116, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1165, 1209
Vrchlického 1, 7, 9, 9, 10, 15, 18, 23, 36, 41, 41, 42, 47, 48, 63, 65, 83, 88, 96, 99, 105, 135, 161, 164, 233, 272, 278, 286, 288, 290, 291, 439, 461, 473, 474, 478, 479, 482, 483, 484, 493, 493, 504, 634, 647, 676, 677, 678, 693, 694, 773, 792, 793, 886, 887, 1005, 1006, 1007, 1204, 1223, 1283, 1306, 1316, 1321
Část obce: Smíchov
Ulice Číslo domu
Ke Klimentce 650, 1717, 1718, 1719, 1788, 1794, 1795, 1808, 1852, 1863, 1867, 1874, 1875, 1899, 1919, 2048, 2049, 2050, 2067, 2073, 2089, 2090, 2101, 2102, 2103, 2114, 2115, 2116, 2130, 2131, 2136, 2137, 2138, 2140, 2153, 2156, 2159, 2168, 2169, 2176, 2183, 2184, 2186, 2187, 2219, 2431, 2436, 2437, 2446, 2447
Nad Buďánkami I 606, 1933, 2150, 2271, 2289, 2290, 2313, 2329, 2336, 2341, 2352, 3061
Nad Buďánkami II 1371, 1548, 1708, 1709, 1711, 1833, 1841, 1849, 1920, 1933, 1944, 2085, 2087, 2175, 2279, 2372, 2373, 2699, 2700, 2701, 2702
Nad Buďánkami III 606, 2150, 2313, 2336, 2847, 2855, 2855, 2855, 2855
Nad Zámečnicí 115, 130, 137, 138, 139, 650, 1329, 1794, 1808, 1825, 1841, 1855, 1874, 1919, 2048, 2049, 2073, 2082, 2083, 2084, 2087, 2090, 2100, 2101, 2102, 2103, 2115, 2125, 2126, 2127, 2128, 2165, 2341, 2409, 2575, 2777, 2778
Plzeňská 23, 129, 152, 163, 165, 168, 213, 232, 233, 233, 233, 233, 282, 290, 344, 345, 348, 354, 355, 381, 394, 414, 421, 448, 463, 465, 487, 488, 517, 521, 540, 545, 546, 558, 559, 560, 577, 608, 609, 770, 773, 794, 825, 846, 871, 872, 923, 934, 943, 989, 990, 1019, 1125, 1270, 1567, 1724, 1838, 1923, 1924, 1925, 1972, 2035, 2038, 2052, 2076, 2095, 2272, 2273, 2298, 2299, 2410, 2422, 2467, 2470, 2561, 2562, 2575, 2576, 2577, 2578, 2822, 2823, 2824, 3185, 3185, 3190, 3217
Pod Buďánkou 126, 132, 143, 144, 145, 195, 196, 237
Pod Skalkou 1852, 2736, 2737, 2738, 2739
U dvou srpů 355, 1567, 1724, 2024, 2038, 2819, 2820, 3135, 3136, 3137, 3138, 3146, 3147
U Klimentky 2703, 3083, 3198
U Zámečnice 133, 134, 135, 136, 220
Část obce: Jinonice
Ulice Číslo domu
Na pomezí 437, 445, 458, 461, 465, 470, 471, 487, 607, 701, 910
Část obce: Motol
Ulice Číslo domu
Plzeňská 9, 10, 19, 21, 30, 93, 100, 101, 102, 103, 130, 276, 279, 290, 296, 298, 304, 305, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317
Upolínová 65, 67, 78, 79, 280, 301, 308, 309