Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988, příspěvková organizace

Adresa: 
Beníškové 988
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 215 756, 775 653 449
Ředitel: 
Věra Kudláčková
Počet volných míst:
36
Adresa poskytování vzdělání: 
Beníškové 988
OP Naskové 1214/5
OP Nepomucká 1253/5

Informace školy

Naše mateřská škola bude mít na nový školní rok 2017/2018 celkem 36 volných míst:

z toho v ul. Beníškové 16 míst, na OP Naskové 11 míst, na OP Nepomucká 9 míst.

 

Rozhodnutí o přijetí

k předškolnímu vzdělávání , kterým se vyhovuje žádosti o přijetí , se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním registračních čísel se považují kladná rozhodnutí za oznámená. ( reg.čísla jste obdrželi u zápisu)

Seznamy přijatých dětí  podle budov budou  zveřejněny na www.skolkaslunecko.cz  a na okně v ředitelství školy  nejpozději dne 2.června 2017 po dobu nejméně 15 dnů.

Zákonní zástupci zde budou mít uveden i termín našeho prvního společného setkání , který bude v polovině června . Sledujte web školy: www.skolkaslunecko.cz

                                                                                                                Děkujeme

Naše první společné setkání se zákonnými zástupci přijatých dětí pro školní rok 2017/2018 se uskuteční dne 13.6.2017 v 15:45 na ředitelství školy. Těšíme se na Vás! :)

 

Rozhodnutí o nepřijetí

k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě na doručenku do vlastních rukou prostřednictvím České pošty a.s. do 2.června 2017

 

Informace o naší škole a její koncepci

Naše škola je pětitřídní MŠ  ve třech budovách v ulici Beníškové, OP Naskové, OP Nepomucká. Všechny budovy školy mají školní zahrady. Pravidelné vycházky do lesoparku Cibulka rozvíjí pohybovou zdatnost a odolnost, přirozenou cestou jsou děti vedeny k ochraně přírody a krás, které jsou okolo nás. Ze školní jídelny Beníškové je strava denně rozvážena na obě odloučená pracoviště.

Všechny třídy jsou heterogenní (navštěvují je děti od 3-7 let)Ve třídách máme vytvořena centra aktivit. Pracujujeme podle vzdělávacího programu Začít spolu, který je součástí mezinárodní vzdělávací sítě. Je v naprostém souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a Rámcovým programem pro základní vzdělávání. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí - netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku.

Během celého dne vytváříme dětem takové prostředí, které podněcuje jejich tvořivost, zvídavost, zájem poznávat nové věci, vede je k získávání zkušeností prožitkem. Každé dítě pracuje podle svých individuálních možností a schopností. Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, ať byly úspěšné či ne.           

Vedeme děti k vlastnímu poznání, k projevování zájmu o radost z učení, omezujeme předkládání hotových poznatků. Učíme děti přemýšlet, hledat příčiny, objevovat základní hodnoty lidského života, vyjadřovat vlastní názory a city. Rozvíjíme hodnotící vztahy k vlastní osobě i k druhým, vytváříme zdravé sebevědomí.    

 S dětmi vytváříme pravidla soužití. Takto vytvořená pravidla by se měla dodržovat a jsou platná pro všechny bez rozdílu -dítě, dospělý.

Každé dítě dovede vnímat dobro a zlo.  Žádné dítě není jen dobré nebo jen zlé, ale chová se přesně podle toho, jaké vzorce chování mu předáváme a vštěpujeme, ale hlavně podle toho, jak my sami dítě vidíme a posuzujeme.  

 

 

 

 

Spádový obvod

Část obce: Košíře
Ulice Číslo domu
Beníškové 988, 1258, 1285, 1285, 1285, 1285
Cetyňská 261, 265, 267, 436, 438, 453, 496, 497, 660, 1059
Cibulka 118
Destinové 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945
Dubrovnická 1053, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059
Fabiánova 321, 329, 330, 335, 505, 507, 511, 533, 572, 607, 608, 609, 1052, 1134, 1275
Hübnerové 921, 922, 923, 924, 925
K zastávce 143, 453, 1054
Karenova 713, 714, 715, 716, 964, 977, 978, 979, 991, 992, 993, 994, 1039, 1040, 1099, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1263
Ke Kotlářce 160, 275, 292, 1146, 1147, 1237, 1274
Košířské náměstí 441, 442, 520
Kvapilova 491, 495, 534, 903, 905, 907, 912, 913, 914, 915, 926, 927, 928, 929, 957, 958
Linhartova 1287, 1287, 1287, 1287, 1288, 1288, 1288, 1297, 1298, 1298, 1304, 1305
Lovčenská 262, 268, 269, 273, 287, 487, 487, 490, 1256, 1286
Lukavského 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1290, 1290, 1290, 1290, 1290, 1290
Musílkova 66, 72, 74, 77, 85, 87, 89, 104, 109, 119, 167, 169, 172, 173, 189, 213, 236, 238, 239, 248, 256, 257, 260, 262, 263, 267, 270, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 335, 437, 475, 488, 497, 503, 505, 513, 567, 568, 569, 967, 1272, 1299, 1303, 1308, 1311, 1311, 1311, 1311, 1311, 1311, 1314
Na pomezí 1228, 1228, 1229
Na sklonku 367, 368, 384, 397, 412, 423, 547, 556, 558, 603
Na Šmukýřce 457, 465, 467, 468, 519, 565, 604, 605, 615, 616, 627, 724, 725, 726, 727, 728, 903, 904, 906, 908, 909, 910, 911, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 931, 932, 933, 934, 1046, 1051, 1107, 1224, 1312
Na Stárce 612, 622, 629, 630, 631, 632, 633, 701, 702, 703, 719, 720, 935, 940, 945, 946, 954, 955, 956, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201
Na výši 411, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 1013
Na Zámyšli 26, 33, 242, 295, 478, 501, 502
Nad Hliníkem 57, 1186, 1202
Nad Kavalírkou 100
Nad Kuliškou 450, 454, 459, 460, 462, 464, 571, 587, 1183
Nad Turbovou 459, 464, 506, 535, 615, 622, 626, 729, 730, 920, 921, 925, 928, 929, 930, 933, 936, 941, 953, 1096, 1115, 1132, 1170, 1181, 1188, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195
Nad zámečkem 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 517, 518, 521, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 531, 536, 537, 538, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 566, 593
Naskové 58, 588, 623, 721, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1032, 1033, 1034, 1100, 1177, 1189, 1214, 1230, 1231, 1231, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318
Nedošínské 910, 911, 917, 924, 926, 958
Nepomucká 139, 442, 445, 658, 659, 1023, 1024, 1253, 1264
Píseckého 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334
Plzeňská 39, 40, 43, 54, 120, 121, 130, 136, 147, 149, 155, 156, 157, 159, 163, 168, 182, 183, 187, 188, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 205, 211, 217, 218, 222, 226, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 254, 255, 266, 280, 290, 302, 314, 434, 441, 442, 442, 445, 445, 452, 470, 606, 628, 650, 781, 782, 794, 795, 796, 797, 947, 948, 949, 950, 951, 1217, 1219, 1270, 1270, 1270, 1270, 1282, 1315
Pod Kavalírkou 229, 230, 231, 244, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 303, 304, 448, 458, 463, 471, 486, 489, 500, 501, 1292, 1300, 1300, 1311, 1311
Pod Klamovkou 290, 472, 473, 773, 1268, 1268
Pod školou 455, 456, 466, 960, 965, 966, 989, 990, 1262, 1262
Pod Šmukýřkou 1048, 1049, 1050, 1078, 1079, 1080, 1081, 1319, 1319, 1319, 1319
Před Cibulkami 313, 316, 317, 320, 321, 572, 696
Průchova 170, 276, 284, 289, 573, 574, 583, 584, 590, 591, 594, 596, 600, 636, 648, 649, 652, 655, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 690, 697, 709, 710, 722, 723, 961, 985, 1008, 1011, 1012, 1030, 1031, 1045, 1063, 1084, 1086, 1088, 1097, 1103, 1105, 1114, 1131, 1133
Schodová 309, 310, 311, 312, 313, 334, 357, 570, 601, 602, 613, 614
Slávy Horníka 67, 68, 69, 75, 78, 82, 97, 111, 137, 150, 200, 207, 212, 216, 224, 225, 232, 234, 235, 252, 253, 507, 508, 509, 509, 510, 661, 1021, 1022
Smolíkova 1041, 1042, 1043, 1044
Štěpánkova 13, 61, 575, 580, 581, 582, 585, 595, 597, 598, 599, 621, 624, 625, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 644, 645, 646, 654, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 675, 698, 704, 706, 711, 712, 883, 884, 885, 986, 1014, 1015, 1016, 1017, 1019, 1020, 1047, 1060, 1061, 1064, 1065, 1082, 1085, 1094, 1098, 1102, 1104, 1150, 1171, 1215
Štochlova 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1257, 1260, 1261
Strakatého 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924
Trojdílná 375, 376, 391, 392, 403, 404, 418, 419, 428, 429, 440, 451, 469, 481, 516, 1062, 1117
Tůmova 56, 111, 185, 223, 475, 1299
U Cibulky 118
U Kavalírky 8, 250, 463, 500, 514
U lesíka 23, 383, 395, 396, 408, 409, 410, 411, 432, 498, 1083
U tenisu 351, 352, 353, 354, 355, 356, 451, 476, 477
U Vojanky 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 751, 761, 762, 763, 764, 1137, 1208, 1216, 1271, 1309
V břízkách 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 1025
V Cibulkách 345, 346, 351, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 515, 522, 525, 530, 532, 533, 539, 540, 545, 554, 556, 559, 561, 603, 610, 613, 614, 691, 692, 696, 699, 1087, 1095, 1254, 1265, 1266
V ostružiní 1293
V stráni 365, 370, 371, 386, 387, 399, 400, 414, 415, 425, 426, 485
Vejražkova 131, 285, 446, 447, 576, 577, 578, 579, 586, 589, 592, 643, 651, 653, 689, 705, 708, 717, 718, 962, 963, 980, 981, 982, 983, 984, 1009, 1018, 1035, 1036, 1037, 1038, 1093, 1106, 1116, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1165, 1209
Vrchlického 1, 7, 9, 9, 10, 15, 18, 23, 36, 41, 41, 42, 47, 48, 63, 65, 83, 88, 96, 99, 105, 135, 161, 164, 233, 272, 278, 286, 288, 290, 291, 439, 461, 473, 474, 478, 479, 482, 483, 484, 493, 493, 504, 634, 647, 676, 677, 678, 693, 694, 773, 792, 793, 886, 887, 1005, 1006, 1007, 1204, 1223, 1283, 1306, 1316
Část obce: Smíchov
Ulice Číslo domu
Ke Klimentce 650, 1717, 1718, 1719, 1788, 1794, 1795, 1808, 1852, 1863, 1867, 1874, 1875, 1899, 1919, 2048, 2049, 2050, 2067, 2073, 2089, 2090, 2101, 2102, 2103, 2114, 2115, 2116, 2130, 2131, 2136, 2137, 2138, 2140, 2153, 2156, 2159, 2168, 2169, 2176, 2183, 2184, 2186, 2187, 2219, 2431, 2436, 2437, 2446, 2447
Nad Buďánkami I 606, 1933, 2150, 2271, 2289, 2290, 2313, 2329, 2336, 2341, 2352, 3061
Nad Buďánkami II 1371, 1548, 1708, 1709, 1711, 1833, 1841, 1849, 1920, 1933, 1944, 2085, 2087, 2175, 2279, 2372, 2373, 2699, 2700, 2701, 2702
Nad Buďánkami III 606, 2150, 2313, 2336, 2847, 2855, 2855, 2855, 2855
Nad Zámečnicí 115, 130, 137, 138, 139, 650, 1329, 1794, 1808, 1825, 1841, 1855, 1874, 1919, 2048, 2049, 2073, 2082, 2083, 2084, 2087, 2090, 2100, 2101, 2102, 2103, 2115, 2125, 2126, 2127, 2128, 2165, 2341, 2409, 2575, 2777, 2778
Plzeňská 23, 129, 152, 163, 165, 168, 213, 232, 233, 233, 233, 233, 282, 290, 344, 345, 348, 354, 355, 381, 394, 414, 421, 448, 463, 465, 487, 488, 517, 521, 540, 545, 546, 558, 559, 560, 577, 608, 609, 770, 773, 794, 825, 846, 871, 872, 923, 934, 943, 989, 990, 1019, 1125, 1270, 1567, 1724, 1838, 1923, 1924, 1925, 1972, 2035, 2038, 2052, 2076, 2095, 2272, 2273, 2298, 2299, 2410, 2422, 2467, 2470, 2561, 2562, 2575, 2576, 2577, 2578, 2822, 2823, 2824, 3185, 3185, 3190, 3217
Pod Buďánkou 126, 132, 143, 144, 145, 195, 196, 237
Pod Skalkou 1852, 2736, 2737, 2738, 2739
U dvou srpů 355, 1567, 1724, 2024, 2038, 2819, 2820, 3135, 3136, 3137, 3138, 3146, 3147
U Klimentky 2703, 3083, 3198
U Zámečnice 133, 134, 135, 136, 220
Část obce: Jinonice
Ulice Číslo domu
Na pomezí 437, 445, 458, 461, 465, 470, 471, 487, 607, 701, 910
Část obce: Motol
Ulice Číslo domu
Plzeňská 9, 10, 19, 21, 30, 93, 100, 101, 102, 103, 130, 276, 279, 290, 296, 298, 304, 305, 311, 312, 313, 314, 315
Upolínová 65, 67, 78, 79, 280, 301, 308, 309

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 4839204864 666.72 Beníškové 988 Přijatý/á
2 5976100768 664.32 Beníškové 988 Přijatý/á
3 5058722176 663.22 Beníškové 988 Přijatý/á
4 2104165123 661.16 OP Naskové 1214/5 Přijatý/á
5 3577837056 661.04 Beníškové 988 Přijatý/á
6 7395041024 661.00 Beníškové 988 Přijatý/á
7 6130259712 660.58 OP Nepomucká 1253/5 Přijatý/á
8 3019045888 644.36 Beníškové 988 Přijatý/á
9 2579460736 641.22 Beníškové 988 Přijatý/á
10 9752949248 640.58 Beníškové 988 Přijatý/á
11 3308232448 640.20 OP Nepomucká 1253/5 Přijatý/á
12 3975782430 603.44 Beníškové 988 Přijatý/á
13 7948838412 580.10 OP Naskové 1214/5 Přijatý/á
14 5968592643 509.20 OP Nepomucká 1253/5 Přijatý/á
15 4124611584 508.78 OP Naskové 1214/5 Přijatý/á
16 3333978112 507.88 OP Naskové 1214/5 Přijatý/á
17 5863312647 506.96 OP Naskové 1214/5 Přijatý/á
18 4342103046 506.78 OP Nepomucká 1253/5 Přijatý/á
19 3525734487 506.74 Beníškové 988 Přijatý/á
20 8719397632 506.70 OP Naskové 1214/5 Přijatý/á
21 4560384768 506.48 Beníškové 988 Přijatý/á
22 4777239296 506.48 OP Naskové 1214/5 Přijatý/á
23 7619258624 506.46 Beníškové 988 Přijatý/á
24 6634630144 506.40 OP Naskové 1214/5 Přijatý/á
25 7689542656 506.36 Beníškové 988 Přijatý/á
26 9855618816 506.12 Beníškové 988 Přijatý/á
27 7424209927 505.76 OP Naskové 1214/5 Přijatý/á
28 6888741376 505.62 Beníškové 988 Přijatý/á
29 4371849357 505.46 OP Nepomucká 1253/5 Přijatý/á
30 2786851584 505.38 OP Naskové 1214/5 Přijatý/á
31 5878707212 505.22 Beníškové 988 Přijatý/á
32 6316057695 505.20 OP Naskové 1214/5 Přijatý/á
33 6228578048 505.10 OP Nepomucká 1253/5 Přijatý/á
34 9331454725 505.10 OP Nepomucká 1253/5 Přijatý/á
35 3875774336 504.82 OP Nepomucká 1253/5 Přijatý/á
36 3754765312 504.68 OP Nepomucká 1253/5 Přijatý/á