Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:667Počet přijatých dětí:654

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace

Adresa: 
Trojdílná 1117
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 218 179, 602 859 251
Datová schránka: 
zpdkyyx
Ředitel: 
Mgr. Ludmila Mašková
Počet volných míst:
28
Adresa poskytování vzdělání: 
Trojdílná 1117
Trojdílná 1117 - speciální třídy

Informace školy

PRO ODEVZDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PLATÍ KOMPLETNÍ INFORMACE NA STRÁNCE APLIKACE ZÁPISU. 

 

 

ZÁPIS do  mateřské školy - sběr vyplněných, vytisknutých a pediatrem potvrzených Žádostí je v 

pondělí 4. května 2020   7,30 - 17,00
(polední pauza 12,00 - 13,00)
úterý  5. května 2020   7,30 - 12,00

 Osobní podání dle - Nařízení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 247 - II./c za dodržení podmínek stanovených v tomto Nařízení vlády uvedených v bodu I.
Mateřská škola bude organizovat přijetí žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. 
ZPŮSOBY  PODÁNÍ: 
1. osobní podání bude přes okénko - cesta bude vyznačena šipkami, nutno předem domluvit na tel.čísle: 602859251

2. do datové schránky školy - odeslání v termínu 4. 5. - 5. 5. 2020 

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) - odeslání v termínu 4. 5. - 5. 5. 2020 

4. poštou - odeslání v termínu 4. 5. - 5. 5. 2020 - závazné je podací razítko pošty

 

 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na:

úterý 12. května 2020 od 9,00 - 11,00
 

Následně budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTETE DO NAŠÍ MŠ.

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 3.června 2020. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům Českou poštou (obálka s červeným pruhem) na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o přijetí

 

Zápis probíhá elektroniky - Pomoc při vyplňování žádosti

ÚMČ Praha 5 - Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:

  • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
  • 1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
  • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • 1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu pouze po předchozím telefonickém objednání.

 

POZOR!!! 
V naší mateřské škole jsou zřízeny vedle tříd běžných i třídy  dle § 16, odst. 9, školského zákona, v planém znění ( speciální třídy). Jedna pro děti s poruchami autistického spektra, druhá pro děti s kombinovanými postiženími. Při odevzdávání Žádostí k přijetí společně vyspecifikujeme, ve které třídě bude Vašemu dítěti dobře. K přijetí do těchto tříd po Vás budu požadovat Doporučení k zařazení do třídy zřízené dle § 16, odst. 9, školského zákona, které vydávají Školská poradenská zařízení.

 

Upozornění: 

Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.

Předložíte k ověření společně s Žádostí o přijetí do MŠ.

 

 

NEZAPOMEŇTE PŘINÉST S SEBOU K DOLOŽENÍ V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO PODÁNÍ:
- řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
- potvrzení dětského lékaře - letos lze mimořádně nahradit čestným prohlášením, které najdete na našich www stránkách
- Váš průkaz totožnosti
- rodný list dítěte
- kartičku o zdravotním pojištění dítěte
- Doporučení, pokud dítě bylo,vyšetřeno ve školském poradenském zhařízení
- SOUHLAS S OVĚŘENÍM TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE

V  PŘÍPADĚ  JINÉHO  PODÁNÍ:

- řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
- potvrzení dětského lékaře - letos lze mimořádně nahradit čestným prohlášením, které najdete na našich www stránkách
- kopie rodného listu dítěte  ( po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
- kopii kartičky zdravotního pojištění dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
- Doporučení, pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení
- SOUHLAS S OVĚŘENÍM TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE

 

 

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:
- věk dítěte ( od 5 let povinná docházka, od 3 let nárok na místo  v MŠ)
- trvalý pobyt dítěte ( spádový obvod Praha 5)
  
https://www.skolkaduha.cz/kriteria-pro-prijeti/

 

Pro děti, které do 31.srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2020 předškolní vzdělávání povinné.

 

 

 

O nás:
7 třídní mateřská škola
5 tříd běžných
2 zřízené dle § 16, odst.9, školského zákona, v platném znění  (speciální třídy)- kombinovaná postižení
děti s poruchami autistického spektra

Široká nabídka doplňkových aktivit:
keramika, muzikoterapie, ergoterapie,nadrámeček, logohrátky, tvořínek, zumba, flétna, jóga, .......
školy v přírodě
multikulturní akce s rodiči
zahradní slavnosti
jízdy na koních ve školce......

Podrobnější informace hledejte na  http://www.skolkaduha.cz


 

 

 

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 8876269824 Trojdílná 1117 Přijatý/á
2 5815310084 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á
3 7774062336 Trojdílná 1117 Přijatý/á
4 7241218048 Trojdílná 1117 Přijatý/á
5 9824657927 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á
6 7598924827 Trojdílná 1117 Přijatý/á
7 8645632294 Trojdílná 1117 Přijatý/á
8 6039716608 Trojdílná 1117 Přijatý/á
9 5760494976 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á
10 4597376597 Trojdílná 1117 Přijatý/á
11 4314675228 Trojdílná 1117 Přijatý/á
12 3834461824 Trojdílná 1117 Přijatý/á
13 4907930624 Trojdílná 1117 Přijatý/á
14 9645543936 Trojdílná 1117 Přijatý/á
15 4984209408 Trojdílná 1117 Přijatý/á
16 8599743488 Trojdílná 1117 Přijatý/á
17 9787444488 Trojdílná 1117 Přijatý/á
18 6202675712 Trojdílná 1117 Přijatý/á
19 6395516416 Trojdílná 1117 Přijatý/á
20 4637851648 Trojdílná 1117 Přijatý/á
21 5579479552 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á
22 8165785677 Trojdílná 1117 Přijatý/á
23 2572857344 Trojdílná 1117 Přijatý/á
24 8616230272 Trojdílná 1117 Přijatý/á
25 4231289651 Trojdílná 1117 Přijatý/á
26 5911711232 Trojdílná 1117 Přijatý/á
27 5231480992 Trojdílná 1117 Přijatý/á
28 8798834688 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á
29 2643503312 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á