Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace

Adresa: 
Trojdílná 1117
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 218 179, 602 859 251
Datová schránka: 
zpdkyyx
Ředitel: 
Mgr. Ludmila Mašková
Počet volných míst:
35
Adresa poskytování vzdělání: 
Trojdílná 1117
Trojdílná 1117 - speciální třídy

Informace školy

DEN  OTEVŘENÝCH  DVĚŘÍ

úterý  9.dubna 2019  9,00 - 11,00 a  14,30 - 15,30

 

 

ZÁPIS do  mateřské školy - sběr vyplněných, vytisknutých a pediatrem potvrzených Žádostí je ve 

čtvrtek  2.května 2019  7,30 - 17,00
(polední pauza 12,00 - 13,00)

 

 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na:

úterý 14. května 2019 od 7,30 - 11,00
 

Od 14. května 2019 budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTETE DO NAŠÍ MŠ

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 1.června 2019. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

 

 

Zápis probíhá elektroniky - Pomoc při vyplňování žádosti

ÚMČ Praha 5 - Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:

  • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
  • 1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
  • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • 1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

V úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin) anebo po telefonické dohodě.

 

 

 

POZOR!!! 
V naší mateřské škole jsou zřízeny vedle tříd běžných i třídy  dle § 16, odst. 9, školského zákona, v planém znění ( speciální třídy). Jedna pro děti s poruchami autistického spektra, druhá pro děti s kombinovanými postiženími. Při odevzdávání Žádostí k přijetí společně vyspecifikujeme, ve které třídě bude Vašemu dítěti dobře. K přijetí do těchto tříd budu po Vás požadovat Doporučení k zařazení do třídy zřízené dle § 16, odst. 9, školského zákona. 

 

Upozornění: 

Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR - vše v originále.

Předložíte k ověření společně s Žádostí o přijedí do MŠ.

 

 

NEZAPOMEŇTE PŘINÉST S SEBOU K DOLOŽENÍ:
- řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
- potvrzení dětského lékaře
- průkaz totožnosti
- rodný list dítěte
- potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo jeho občanský průkazZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:
- věk dítěte ( od 5 let povinná docházka, od 3 let nárok na místo  v MŠ)
- trvalý pobyt dítěte ( spádový obvod Praha 5)
  Toto kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem dítěte
  nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva. 
https://www.skolkaduha.cz/kriteria-pro-prijeti/

 

Pro děti, které do 31.srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2019 předškolní vzdělávání povinné.

 

 

 

O nás:
7 třídní mateřská škola
5 tříd běžných
2 zřízené dle § 16, odst.9, školského zákona, v platném znění  (speciální třídy)- kombinovaná postižení
děti s poruchami autistického spektra

Široká nabídka doplňkových aktivit:
keramika, muzikoterapie, ergoterapie,nadrámeček, logohrátky, tvořínek, zumba, flétna, jóga, .......
školky v přírodě
multikulturní akce s rodiči
zahradní slavnosti
jízdy na koních ve školce......

Podrobnější informace hledejte na  http://www.skolkaduha.cz