Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:87Počet mateřských škol:3

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace

Adresa: 
Trojdílná 1117
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 218 179, 602 859 251
Datová schránka: 
zpdkyyx
Ředitel: 
Mgr. Ludmila Mašková
Počet volných míst:
44
Adresa poskytování vzdělání: 
Trojdílná 1117
Trojdílná 1117 - speciální třídy

Informace školy

DEN  OTEVŘENÝCH  DVĚŘÍ

úterý  9.dubna 2019  9,00 - 11,00 a  14,30 - 15,30

 

 

ZÁPIS do  mateřské školy - sběr vyplněných, vytisknutých a pediatrem potvrzených Žádostí je ve 

čtvrtek  2.května 2019  7,30 - 17,00
(polední pauza 12,00 - 13,00)

 

 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na:

úterý 14. května 2019 od 7,30 - 11,00
 

Od 14. května 2019 budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTETE DO NAŠÍ MŠ

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 1.června 2019. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

 

 

Zápis probíhá elektroniky - Pomoc při vyplňování žádosti

ÚMČ Praha 5 - Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:

  • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
  • 1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
  • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • 1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

V úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin) anebo po telefonické dohodě.

 

 

 

POZOR!!! 
V naší mateřské škole jsou zřízeny vedle tříd běžných i třídy  dle § 16, odst. 9, školského zákona, v planém znění ( speciální třídy). Jedna pro děti s poruchami autistického spektra, druhá pro děti s kombinovanými postiženími. Při odevzdávání Žádostí k přijetí společně vyspecifikujeme, ve které třídě bude Vašemu dítěti dobře. K přijetí do těchto tříd budu po Vás požadovat Doporučení k zařazení do třídy zřízené dle § 16, odst. 9, školského zákona. 

 

Upozornění: 

Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR - vše v originále.

Předložíte k ověření společně s Žádostí o přijedí do MŠ.

 

 

NEZAPOMEŇTE PŘINÉST S SEBOU K DOLOŽENÍ:
- řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
- potvrzení dětského lékaře
- průkaz totožnosti
- rodný list dítěte
- potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo jeho občanský průkazZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:
- věk dítěte ( od 5 let povinná docházka, od 3 let nárok na místo  v MŠ)
- trvalý pobyt dítěte ( spádový obvod Praha 5)
  Toto kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem dítěte
  nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva. 
https://www.skolkaduha.cz/kriteria-pro-prijeti/

 

Pro děti, které do 31.srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2019 předškolní vzdělávání povinné.

 

 

 

O nás:
7 třídní mateřská škola
5 tříd běžných
2 zřízené dle § 16, odst.9, školského zákona, v platném znění  (speciální třídy)- kombinovaná postižení
děti s poruchami autistického spektra

Široká nabídka doplňkových aktivit:
keramika, muzikoterapie, ergoterapie,nadrámeček, logohrátky, tvořínek, zumba, flétna, jóga, .......
školky v přírodě
multikulturní akce s rodiči
zahradní slavnosti
jízdy na koních ve školce......

Podrobnější informace hledejte na  http://www.skolkaduha.cz


 

 

 

 

Spádový obvod

Část obce: Košíře
Ulice Číslo domu
Beníškové 988, 1258, 1285, 1285, 1285, 1285
Cetyňská 261, 265, 267, 436, 438, 453, 496, 497, 660, 1059
Cibulka 118
Destinové 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945
Dubrovnická 1053, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059
Fabiánova 321, 329, 330, 335, 505, 507, 511, 533, 572, 607, 608, 609, 1052, 1134, 1275
Hübnerové 921, 922, 923, 924, 925
K zastávce 143, 453, 1054
Karenova 713, 714, 715, 716, 964, 977, 978, 979, 991, 992, 993, 994, 1039, 1040, 1099, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1263
Ke Kotlářce 160, 275, 292, 1146, 1147, 1237, 1274
Košířské náměstí 441, 442, 520
Kvapilova 491, 495, 534, 903, 905, 907, 912, 913, 914, 915, 926, 927, 928, 929, 957, 958
Linhartova 1287, 1287, 1287, 1287, 1288, 1288, 1288, 1297, 1298, 1298, 1304, 1305
Lovčenská 262, 268, 269, 273, 287, 487, 487, 490, 1256, 1286
Lukavského 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1290, 1290, 1290, 1290, 1290, 1290
Musílkova 66, 72, 74, 77, 85, 87, 89, 104, 109, 119, 167, 169, 172, 173, 189, 213, 236, 238, 239, 248, 256, 257, 260, 262, 263, 267, 270, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 335, 437, 475, 488, 497, 503, 505, 513, 567, 568, 569, 967, 1272, 1299, 1303, 1308, 1311, 1311, 1311, 1311, 1311, 1311, 1314
Na pomezí 1228, 1228, 1229
Na sklonku 367, 368, 384, 397, 412, 423, 547, 556, 558, 603
Na Šmukýřce 457, 465, 467, 468, 519, 565, 604, 605, 615, 616, 627, 724, 725, 726, 727, 728, 903, 904, 906, 908, 909, 910, 911, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 931, 932, 933, 934, 1046, 1051, 1107, 1224, 1312
Na Stárce 612, 622, 629, 630, 631, 632, 633, 701, 702, 703, 719, 720, 935, 940, 945, 946, 954, 955, 956, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201
Na výši 411, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 1013
Na Zámyšli 26, 33, 242, 295, 478, 501, 502
Nad Hliníkem 57, 1186, 1202
Nad Kavalírkou 100
Nad Kuliškou 450, 454, 459, 460, 462, 464, 571, 587, 1183
Nad Turbovou 459, 464, 506, 535, 615, 622, 626, 729, 730, 920, 921, 925, 928, 929, 930, 933, 936, 941, 953, 1096, 1115, 1132, 1170, 1181, 1188, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195
Nad zámečkem 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 517, 518, 521, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 531, 536, 537, 538, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 566, 593
Naskové 58, 588, 623, 721, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1032, 1033, 1034, 1100, 1177, 1189, 1214, 1230, 1231, 1231, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318
Nedošínské 910, 911, 917, 924, 926, 958
Nepomucká 139, 442, 445, 658, 659, 1023, 1024, 1253, 1264
Píseckého 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334
Plzeňská 39, 40, 43, 54, 120, 121, 130, 136, 147, 149, 155, 156, 157, 159, 163, 168, 182, 183, 187, 188, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 205, 211, 217, 218, 222, 226, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 254, 255, 266, 280, 290, 302, 314, 434, 441, 442, 442, 445, 445, 452, 470, 606, 628, 650, 781, 782, 794, 795, 796, 797, 947, 948, 949, 950, 951, 1217, 1219, 1270, 1270, 1270, 1270, 1282, 1315
Pod Kavalírkou 229, 230, 231, 244, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 303, 304, 448, 458, 463, 471, 486, 489, 500, 501, 1292, 1300, 1300, 1311, 1311, 1322, 1322, 1322, 1322
Pod Klamovkou 290, 472, 473, 773, 1268, 1268
Pod školou 455, 456, 466, 960, 960, 965, 966, 989, 990, 1262, 1262
Pod Šmukýřkou 1048, 1049, 1050, 1078, 1079, 1080, 1081, 1319, 1319, 1319, 1319
Před Cibulkami 313, 316, 317, 320, 321, 572, 696
Průchova 170, 276, 284, 289, 573, 574, 583, 584, 590, 591, 594, 596, 600, 636, 648, 649, 652, 655, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 690, 697, 709, 710, 722, 723, 961, 985, 1008, 1011, 1012, 1030, 1031, 1045, 1063, 1084, 1086, 1088, 1097, 1103, 1105, 1114, 1131, 1133
Schodová 309, 310, 311, 312, 313, 334, 357, 570, 601, 602, 613, 614
Slávy Horníka 67, 68, 69, 75, 78, 82, 97, 111, 137, 150, 200, 207, 212, 216, 224, 225, 232, 234, 235, 252, 253, 507, 508, 509, 509, 510, 661, 1021, 1022
Smolíkova 1041, 1042, 1043, 1044
Štěpánkova 13, 61, 575, 580, 581, 582, 585, 595, 597, 598, 599, 621, 624, 625, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 644, 645, 646, 654, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 675, 698, 704, 706, 711, 712, 883, 884, 885, 986, 1014, 1015, 1016, 1017, 1019, 1020, 1047, 1060, 1061, 1064, 1065, 1082, 1085, 1094, 1098, 1102, 1104, 1150, 1171, 1215
Štochlova 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1257, 1260, 1261
Strakatého 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924
Trojdílná 375, 376, 391, 392, 403, 404, 418, 419, 428, 429, 440, 451, 469, 481, 516, 1062, 1117
Tůmova 56, 111, 185, 223, 475, 1299
U Cibulky 118
U Kavalírky 8, 250, 463, 500, 514
U lesíka 23, 383, 395, 396, 408, 409, 410, 411, 432, 498, 1083
U tenisu 351, 352, 353, 354, 355, 356, 451, 476, 477
U Vojanky 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 751, 761, 762, 763, 764, 1137, 1208, 1216, 1271, 1309
V břízkách 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 1025
V Cibulkách 345, 346, 351, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 515, 522, 525, 530, 532, 533, 539, 540, 545, 554, 556, 559, 561, 603, 610, 613, 614, 691, 692, 696, 699, 1087, 1095, 1254, 1265, 1266
V ostružiní 1293
V stráni 365, 370, 371, 386, 387, 399, 400, 414, 415, 425, 426, 485
Vejražkova 131, 285, 446, 447, 576, 577, 578, 579, 586, 589, 592, 643, 651, 653, 689, 705, 708, 717, 718, 962, 963, 980, 981, 982, 983, 984, 1009, 1018, 1035, 1036, 1037, 1038, 1093, 1106, 1116, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1165, 1209
Vrchlického 1, 7, 9, 9, 10, 15, 18, 23, 36, 41, 41, 42, 47, 48, 63, 65, 83, 88, 96, 99, 105, 135, 161, 164, 233, 272, 278, 286, 288, 290, 291, 439, 461, 473, 474, 478, 479, 482, 483, 484, 493, 493, 504, 634, 647, 676, 677, 678, 693, 694, 773, 792, 793, 886, 887, 1005, 1006, 1007, 1204, 1223, 1283, 1306, 1316, 1321
Část obce: Smíchov
Ulice Číslo domu
Ke Klimentce 650, 1717, 1718, 1719, 1788, 1794, 1795, 1808, 1852, 1863, 1867, 1874, 1875, 1899, 1919, 2048, 2049, 2050, 2067, 2073, 2089, 2090, 2101, 2102, 2103, 2114, 2115, 2116, 2130, 2131, 2136, 2137, 2138, 2140, 2153, 2156, 2159, 2168, 2169, 2176, 2183, 2184, 2186, 2187, 2219, 2431, 2436, 2437, 2446, 2447
Nad Buďánkami I 606, 1933, 2150, 2271, 2289, 2290, 2313, 2329, 2336, 2341, 2352, 3061
Nad Buďánkami II 1371, 1548, 1708, 1709, 1711, 1833, 1841, 1849, 1920, 1933, 1944, 2085, 2087, 2175, 2279, 2372, 2373, 2699, 2700, 2701, 2702
Nad Buďánkami III 606, 2150, 2313, 2336, 2847, 2855, 2855, 2855, 2855
Nad Zámečnicí 115, 130, 137, 138, 139, 650, 1329, 1794, 1808, 1825, 1841, 1855, 1874, 1919, 2048, 2049, 2073, 2082, 2083, 2084, 2087, 2090, 2100, 2101, 2102, 2103, 2115, 2125, 2126, 2127, 2128, 2165, 2341, 2409, 2575, 2777, 2778
Plzeňská 23, 129, 152, 163, 165, 168, 213, 232, 233, 233, 233, 233, 282, 290, 344, 345, 348, 354, 355, 381, 394, 414, 421, 448, 463, 465, 487, 488, 517, 521, 540, 545, 546, 558, 559, 560, 577, 608, 609, 770, 773, 794, 825, 846, 871, 872, 923, 934, 943, 989, 990, 1019, 1125, 1270, 1567, 1724, 1838, 1923, 1924, 1925, 1972, 2035, 2038, 2052, 2076, 2095, 2272, 2273, 2298, 2299, 2410, 2422, 2467, 2470, 2561, 2562, 2575, 2576, 2577, 2578, 2822, 2823, 2824, 3185, 3185, 3190, 3217
Pod Buďánkou 126, 132, 143, 144, 145, 195, 196, 237
U dvou srpů 355, 1567, 1724, 2024, 2038, 2819, 2820, 3135, 3136, 3137, 3138, 3146, 3147
U Klimentky 2703, 3083, 3198
U Zámečnice 133, 134, 135, 136, 220
Část obce: Jinonice
Ulice Číslo domu
Na pomezí 437, 445, 458, 461, 465, 470, 471, 487, 607, 701, 910
Pod skalou 216, 246, 276, 343, 622
Část obce: Motol
Ulice Číslo domu
Plzeňská 9, 10, 19, 21, 30, 93, 100, 101, 102, 103, 130, 276, 279, 290, 296, 298, 304, 305, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317
Upolínová 65, 67, 78, 79, 280, 301, 308, 309