Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:707Počet přijatých dětí:698

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace

Adresa: 
Trojdílná 1117
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 218 179, 602 859 251
Datová schránka: 
zpdkyyx
Ředitel: 
Mgr. Ludmila Mašková
Počet volných míst:
57
Adresa poskytování vzdělání: 
Trojdílná 1117
Trojdílná 1117 - speciální třídy

Informace školy

DEN  OTEVŘENÝCH  DVĚŘÍ

úterý  17.dubna 2018  9,00 - 11,00 a  14,30 - 15,30

 

 

ZÁPIS do  mateřské školy - sběr Žádostí

čtvrtek  3.května 2018  7,30 - 17,00
(polední pauza 12,00 - 13,00)

 

 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na:

středa 9.května 2018 od 7,30 - 11,00
 

Od 9. května 2018 budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTETE DO NAŠÍ MŠ

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 1.června 2018. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

 

 

Zápis probíhá elektroniky - Pomoc při vyplňování žádosti

ÚMČ Praha 5 - Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:

  • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
  • 1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
  • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • 1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

V úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin) anebo po telefonické dohodě.

 

 

 

POZOR!!! 
V naší mateřské škole jsou zřízeny vedle tříd běžných i třídy  dle § 16, odst. 9, školského zákona, v planém znění ( speciální třídy). Jedna pro děti s poruchami autistického spektra, druhá pro děti s kombinovanými postiženími. Při odevzdávání Žádostí k přijetí společně vyspecifikujeme, kam bude Vaše dítě přijato. K přijetí do těchto tříd budu po Vás požadovat doporučení k zařazení do třídy zřízené dle § 16, odst. 9, školského zákona. 

 

Upozornění: 

Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR - vše v originále.

Předložíte k ověření společně s Žádostí o přijedí do MŠ.

 

 

NEZAPOMEŇTE PŘINÉST S SEBOU K DOLOŽENÍ:
- řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
- potvrzení dětského lékaře
- průkaz totožnosti
- rodný list dítěte
- potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo jeho občanský průkazZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:
- věk dítěte ( od 5 let povinná docházka, od 3 let nárok na místo  v MŠ)
- trvalý pobyt dítěte ( spádový obvod, mimo spádový obvod pobyt v MČ
  Praha 5) - Kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem dítěte
  nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva. 


 

Pro děti, které do 31.srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2018 předškolní vzdělávání povinné.

 

 

 

O nás:
7 třídní mateřská škola
5 tříd běžných
2 zřízené dle § 16, odst.9, školského zákona, v platném znění  (speciální třídy)- kombinovaná postižení
děti s poruchami autistického spektra

Široká nabídka doplňkových aktivit:
keramika, muzikoterapie, ergoterapie,nadrámeček, logohrátky, tvořínek, zumba, flétna, jóga, .......
školky v přírodě
multikulturní akce s rodiči
zahradní slavnosti
jízdy na koních ve školce......

Podrobnější informace hledejte na  http://www.skolkaduha.cz


 

 

 

 

Spádový obvod

Část obce: Košíře
Ulice Číslo domu
Beníškové 988, 1258, 1285, 1285, 1285, 1285
Cetyňská 261, 265, 267, 436, 438, 453, 496, 497, 660, 1059
Cibulka 118
Destinové 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945
Dubrovnická 1053, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059
Fabiánova 321, 329, 330, 335, 505, 507, 511, 533, 572, 607, 608, 609, 1052, 1134, 1275
Hübnerové 921, 922, 923, 924, 925
K zastávce 143, 453, 1054
Karenova 713, 714, 715, 716, 964, 977, 978, 979, 991, 992, 993, 994, 1039, 1040, 1099, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1263
Ke Kotlářce 160, 275, 292, 1146, 1147, 1237, 1274
Košířské náměstí 441, 442, 520
Kvapilova 491, 495, 534, 903, 905, 907, 912, 913, 914, 915, 926, 927, 928, 929, 957, 958
Linhartova 1287, 1287, 1287, 1287, 1288, 1288, 1288, 1297, 1298, 1298, 1304, 1305
Lovčenská 262, 268, 269, 273, 287, 487, 487, 490, 1256, 1286
Lukavského 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1290, 1290, 1290, 1290, 1290, 1290
Musílkova 66, 72, 74, 77, 85, 87, 89, 104, 109, 119, 167, 169, 172, 173, 189, 213, 236, 238, 239, 248, 256, 257, 260, 262, 263, 267, 270, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 335, 437, 475, 488, 497, 503, 505, 513, 567, 568, 569, 967, 1272, 1299, 1303, 1308, 1311, 1311, 1311, 1311, 1311, 1311, 1314
Na pomezí 1228, 1228, 1229
Na sklonku 367, 368, 384, 397, 412, 423, 547, 556, 558, 603
Na Šmukýřce 457, 465, 467, 468, 519, 565, 604, 605, 615, 616, 627, 724, 725, 726, 727, 728, 903, 904, 906, 908, 909, 910, 911, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 931, 932, 933, 934, 1046, 1051, 1107, 1224, 1312
Na Stárce 612, 622, 629, 630, 631, 632, 633, 701, 702, 703, 719, 720, 935, 940, 945, 946, 954, 955, 956, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201
Na výši 411, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 1013
Na Zámyšli 26, 33, 242, 295, 478, 501, 502
Nad Hliníkem 57, 1186, 1202
Nad Kavalírkou 100
Nad Kuliškou 450, 454, 459, 460, 462, 464, 571, 587, 1183
Nad Turbovou 459, 464, 506, 535, 615, 622, 626, 729, 730, 920, 921, 925, 928, 929, 930, 933, 936, 941, 953, 1096, 1115, 1132, 1170, 1181, 1188, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195
Nad zámečkem 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 517, 518, 521, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 531, 536, 537, 538, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 566, 593
Naskové 58, 588, 623, 721, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1032, 1033, 1034, 1100, 1177, 1189, 1214, 1230, 1231, 1231, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318
Nedošínské 910, 911, 917, 924, 926, 958
Nepomucká 139, 442, 445, 658, 659, 1023, 1024, 1253, 1264
Píseckého 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334
Plzeňská 39, 40, 43, 54, 120, 121, 130, 136, 147, 149, 155, 156, 157, 159, 163, 168, 182, 183, 187, 188, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 205, 211, 217, 218, 222, 226, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 254, 255, 266, 280, 290, 302, 314, 434, 441, 442, 442, 445, 445, 452, 470, 606, 628, 650, 781, 782, 794, 795, 796, 797, 947, 948, 949, 950, 951, 1217, 1219, 1270, 1270, 1270, 1270, 1282, 1315
Pod Kavalírkou 229, 230, 231, 244, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 303, 304, 448, 458, 463, 471, 486, 489, 500, 501, 1292, 1300, 1300, 1311, 1311, 1322, 1322, 1322, 1322
Pod Klamovkou 290, 472, 473, 773, 1268, 1268
Pod školou 455, 456, 466, 960, 960, 965, 966, 989, 990, 1262, 1262
Pod Šmukýřkou 1048, 1049, 1050, 1078, 1079, 1080, 1081, 1319, 1319, 1319, 1319
Před Cibulkami 313, 316, 317, 320, 321, 572, 696
Průchova 170, 276, 284, 289, 573, 574, 583, 584, 590, 591, 594, 596, 600, 636, 648, 649, 652, 655, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 690, 697, 709, 710, 722, 723, 961, 985, 1008, 1011, 1012, 1030, 1031, 1045, 1063, 1084, 1086, 1088, 1097, 1103, 1105, 1114, 1131, 1133
Schodová 309, 310, 311, 312, 313, 334, 357, 570, 601, 602, 613, 614
Slávy Horníka 67, 68, 69, 75, 78, 82, 97, 111, 137, 150, 200, 207, 212, 216, 224, 225, 232, 234, 235, 252, 253, 507, 508, 509, 509, 510, 661, 1021, 1022
Smolíkova 1041, 1042, 1043, 1044
Štěpánkova 13, 61, 575, 580, 581, 582, 585, 595, 597, 598, 599, 621, 624, 625, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 644, 645, 646, 654, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 675, 698, 704, 706, 711, 712, 883, 884, 885, 986, 1014, 1015, 1016, 1017, 1019, 1020, 1047, 1060, 1061, 1064, 1065, 1082, 1085, 1094, 1098, 1102, 1104, 1150, 1171, 1215
Štochlova 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1257, 1260, 1261
Strakatého 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924
Trojdílná 375, 376, 391, 392, 403, 404, 418, 419, 428, 429, 440, 451, 469, 481, 516, 1062, 1117
Tůmova 56, 111, 185, 223, 475, 1299
U Cibulky 118
U Kavalírky 8, 250, 463, 500, 514
U lesíka 23, 383, 395, 396, 408, 409, 410, 411, 432, 498, 1083
U tenisu 351, 352, 353, 354, 355, 356, 451, 476, 477
U Vojanky 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 751, 761, 762, 763, 764, 1137, 1208, 1216, 1271, 1309
V břízkách 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 1025
V Cibulkách 345, 346, 351, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 515, 522, 525, 530, 532, 533, 539, 540, 545, 554, 556, 559, 561, 603, 610, 613, 614, 691, 692, 696, 699, 1087, 1095, 1254, 1265, 1266
V ostružiní 1293
V stráni 365, 370, 371, 386, 387, 399, 400, 414, 415, 425, 426, 485
Vejražkova 131, 285, 446, 447, 576, 577, 578, 579, 586, 589, 592, 643, 651, 653, 689, 705, 708, 717, 718, 962, 963, 980, 981, 982, 983, 984, 1009, 1018, 1035, 1036, 1037, 1038, 1093, 1106, 1116, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1165, 1209
Vrchlického 1, 7, 9, 9, 10, 15, 18, 23, 36, 41, 41, 42, 47, 48, 63, 65, 83, 88, 96, 99, 105, 135, 161, 164, 233, 272, 278, 286, 288, 290, 291, 439, 461, 473, 474, 478, 479, 482, 483, 484, 493, 493, 504, 634, 647, 676, 677, 678, 693, 694, 773, 792, 793, 886, 887, 1005, 1006, 1007, 1204, 1223, 1283, 1306, 1316, 1321
Část obce: Smíchov
Ulice Číslo domu
Ke Klimentce 650, 1717, 1718, 1719, 1788, 1794, 1795, 1808, 1852, 1863, 1867, 1874, 1875, 1899, 1919, 2048, 2049, 2050, 2067, 2073, 2089, 2090, 2101, 2102, 2103, 2114, 2115, 2116, 2130, 2131, 2136, 2137, 2138, 2140, 2153, 2156, 2159, 2168, 2169, 2176, 2183, 2184, 2186, 2187, 2219, 2431, 2436, 2437, 2446, 2447
Nad Buďánkami I 606, 1933, 2150, 2271, 2289, 2290, 2313, 2329, 2336, 2341, 2352, 3061
Nad Buďánkami II 1371, 1548, 1708, 1709, 1711, 1833, 1841, 1849, 1920, 1933, 1944, 2085, 2087, 2175, 2279, 2372, 2373, 2699, 2700, 2701, 2702
Nad Buďánkami III 606, 2150, 2313, 2336, 2847, 2855, 2855, 2855, 2855
Nad Zámečnicí 115, 130, 137, 138, 139, 650, 1329, 1794, 1808, 1825, 1841, 1855, 1874, 1919, 2048, 2049, 2073, 2082, 2083, 2084, 2087, 2090, 2100, 2101, 2102, 2103, 2115, 2125, 2126, 2127, 2128, 2165, 2341, 2409, 2575, 2777, 2778
Plzeňská 23, 129, 152, 163, 165, 168, 213, 232, 233, 233, 233, 233, 282, 290, 344, 345, 348, 354, 355, 381, 394, 414, 421, 448, 463, 465, 487, 488, 517, 521, 540, 545, 546, 558, 559, 560, 577, 608, 609, 770, 773, 794, 825, 846, 871, 872, 923, 934, 943, 989, 990, 1019, 1125, 1270, 1567, 1724, 1838, 1923, 1924, 1925, 1972, 2035, 2038, 2052, 2076, 2095, 2272, 2273, 2298, 2299, 2410, 2422, 2467, 2470, 2561, 2562, 2575, 2576, 2577, 2578, 2822, 2823, 2824, 3185, 3185, 3190, 3217
Pod Buďánkou 126, 132, 143, 144, 145, 195, 196, 237
U dvou srpů 355, 1567, 1724, 2024, 2038, 2819, 2820, 3135, 3136, 3137, 3138, 3146, 3147
U Klimentky 2703, 3083, 3198
U Zámečnice 133, 134, 135, 136, 220
Část obce: Jinonice
Ulice Číslo domu
Na pomezí 437, 445, 458, 461, 465, 470, 471, 487, 607, 701, 910
Pod skalou 216, 246, 276, 343, 622
Část obce: Motol
Ulice Číslo domu
Plzeňská 9, 10, 19, 21, 30, 93, 100, 101, 102, 103, 130, 276, 279, 290, 296, 298, 304, 305, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317
Upolínová 65, 67, 78, 79, 280, 301, 308, 309

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 3546480128 680.58 Trojdílná 1117 Přijatý/á
2 9647414272 667.10 Trojdílná 1117 Přijatý/á
3 7425600641 665.94 Trojdílná 1117 Přijatý/á
4 7954150912 662.84 Trojdílná 1117 Přijatý/á
5 5605465668 642.66 Trojdílná 1117 Přijatý/á
6 3178803712 642.34 Trojdílná 1117 Přijatý/á
7 2576912352 641.58 Trojdílná 1117 Přijatý/á
8 9297739527 641.24 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á
9 7608569344 641.00 Trojdílná 1117 Přijatý/á
10 3720919041 640.94 Trojdílná 1117 Přijatý/á
11 3512125952 640.08 Trojdílná 1117 Přijatý/á
12 4491938816 640.06 Trojdílná 1117 Přijatý/á
13 9366260736 627.18 Trojdílná 1117 Přijatý/á
14 2445679363 626.68 Trojdílná 1117 Přijatý/á
15 6546255872 626.28 Trojdílná 1117 Přijatý/á
16 2983152643 626.20 Trojdílná 1117 Přijatý/á
17 3416219776 626.04 Trojdílná 1117 Přijatý/á
18 2939747328 625.74 Trojdílná 1117 Přijatý/á
19 2245116163 625.58 Trojdílná 1117 Přijatý/á
20 5847173123 625.56 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á
21 9046905344 625.56 Trojdílná 1117 Přijatý/á
22 8300650247 625.52 Trojdílná 1117 Přijatý/á
23 2133525952 625.32 Trojdílná 1117 Přijatý/á
24 2455312896 625.18 Trojdílná 1117 Přijatý/á
25 3785814656 625.02 Trojdílná 1117 Přijatý/á
26 7145736192 624.62 Trojdílná 1117 Přijatý/á
27 6085402244 624.46 Trojdílná 1117 Přijatý/á
28 7351644672 624.44 Trojdílná 1117 Přijatý/á
29 4585188864 624.28 Trojdílná 1117 Přijatý/á
30 3094147848 624.00 Trojdílná 1117 Přijatý/á
31 5100878848 623.74 Trojdílná 1117 Přijatý/á
32 3074323584 622.88 Trojdílná 1117 Přijatý/á
33 8803236992 621.84 Trojdílná 1117 Přijatý/á
34 8875769344 621.64 Trojdílná 1117 Přijatý/á
35 9338007042 621.56 Trojdílná 1117 Přijatý/á
36 4086060828 621.16 Trojdílná 1117 Přijatý/á
37 6460522688 620.96 Trojdílná 1117 Přijatý/á
38 3271322112 620.76 Trojdílná 1117 Přijatý/á
39 2002535424 620.66 Trojdílná 1117 Přijatý/á
40 6593070592 620.66 Trojdílná 1117 Přijatý/á
41 5612213536 620.58 Trojdílná 1117 Přijatý/á
42 8470192734 620.56 Trojdílná 1117 Přijatý/á
43 6376258569 620.50 Trojdílná 1117 Přijatý/á
44 8941766144 620.32 Trojdílná 1117 Přijatý/á
45 7994016704 620.28 Trojdílná 1117 Přijatý/á
46 7044255744 620.22 Trojdílná 1117 Přijatý/á
47 9957291392 620.22 Trojdílná 1117 Přijatý/á
48 6227873792 620.02 Trojdílná 1117 Přijatý/á
49 4818049024 620.02 Trojdílná 1117 Přijatý/á
50 4115917824 561.42 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á
51 2149825024 545.80 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á
52 5936628992 541.22 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á
53 7096819712 325.60 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á
54 2574944329 286.10 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á
55 8964693769 285.32 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á
56 3565345442 284.78 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á
57 4833806848 284.08 Trojdílná 1117 - speciální třídy Přijatý/á