Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace

Adresa: 
Trojdílná 1117
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 218 179, 602 859 251
Ředitel: 
Mgr. Ludmila Mašková
Počet volných míst:
32
Adresa poskytování vzdělání: 
Trojdílná 1117

Informace školy

 

POZOR!!! 
- děti, které budou přihlašovány do třídy zřízené dle §16, odst.9 ( speciální třídy) dostanou formuláře k vyplnění v listinné podobě. Elektronický systém zatím neumožňuje vytvoření Kritérií pro tyto třídy. Spojte se s ředitelkou školy a domluvíte si termín vyzvednutí formulářů. Formuláře je možné po dohodě zaslat i e-mailovou poštou nebo si je vyzvednete na Dni otevřených dveří. Termín pro podání Žádostí k předškolnímu vzdělávání je již pro všechny jednotný - 3.května 2017.

 

Upozornění: 

Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR - vše v originále.

Odevzdáte společně s Žádostí o přijedí do MŠ.

 

NEZAPOMEŇTE PŘINÉST S SEBOU K DOLOŽENÍ:
- řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
- potvrzení dětského lékaře
- průkaz totožnosti
- rodný list dítěte
- potvrzení o trvalém pobytu dítěteZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:
- věk dítěte ( od 5 let povinná docházka, od 4 let nárok na místo  v MŠ)
- trvalý pobyt dítěte ( spádový obvod, mimo spádový obvod pobyt v MČ
  Praha 5) - Kritérium bude
muset být doloženo občanským průkazem dítěte
  nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva nebo
úředně ověřenou kopií
  nájemní smlouvy. 

- sourozenec v MŠ ( do MŠ dochází sourozenec i po 1.9.2017)

 

Pro děti, které do 31.srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na:

pátek 5.května od 7,30 - 11,00
 

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 3.června 2017.

 

 

O nás:
7 třídní mateřská škola
5 tříd běžných
2 zřízené dle § 16, odst.9 (speciální třídy)- kombinovaná postižení, děti s
   poruchami autistického spektra

Široká nabídka doplňkových aktivit:
keramika, muzikoterapie, ergoterapie,nadrámneček, logohrátky, tvořínek, zumba, flétna, dramaťák, .......
školky v přírodě
multikulturní akce s rodiči
zahradní slavnosti
jízdy na koních ve školce......

Podrobnější informace hledejte na www.skolkaduha.cz


 

 

 

Spádový obvod

Část obce: Košíře
Ulice Číslo domu
Beníškové 988, 1258, 1285, 1285, 1285, 1285
Cetyňská 261, 265, 267, 436, 438, 453, 496, 497, 660, 1059
Cibulka 118
Destinové 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945
Dubrovnická 1053, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059
Fabiánova 321, 329, 330, 335, 505, 507, 511, 533, 572, 607, 608, 609, 1052, 1134, 1275
Hübnerové 921, 922, 923, 924, 925
K zastávce 143, 453, 1054
Karenova 713, 714, 715, 716, 964, 977, 978, 979, 991, 992, 993, 994, 1039, 1040, 1099, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1263
Ke Kotlářce 160, 275, 292, 1146, 1147, 1237, 1274
Košířské náměstí 441, 442, 520
Kvapilova 491, 495, 534, 903, 905, 907, 912, 913, 914, 915, 926, 927, 928, 929, 957, 958
Linhartova 1287, 1287, 1287, 1287, 1288, 1288, 1288, 1297, 1298, 1298, 1304, 1305
Lovčenská 262, 268, 269, 273, 287, 487, 487, 490, 1256, 1286
Lukavského 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1289, 1290, 1290, 1290, 1290, 1290, 1290
Musílkova 66, 72, 74, 77, 85, 87, 89, 104, 109, 119, 167, 169, 172, 173, 189, 213, 236, 238, 239, 248, 256, 257, 260, 262, 263, 267, 270, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 335, 437, 475, 488, 497, 503, 505, 513, 567, 568, 569, 967, 1272, 1299, 1303, 1308, 1311, 1311, 1311, 1311, 1311, 1311, 1314
Na pomezí 1228, 1228, 1229
Na sklonku 367, 368, 384, 397, 412, 423, 547, 556, 558, 603
Na Šmukýřce 457, 465, 467, 468, 519, 565, 604, 605, 615, 616, 627, 724, 725, 726, 727, 728, 903, 904, 906, 908, 909, 910, 911, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 931, 932, 933, 934, 1046, 1051, 1107, 1224, 1312
Na Stárce 612, 622, 629, 630, 631, 632, 633, 701, 702, 703, 719, 720, 935, 940, 945, 946, 954, 955, 956, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201
Na výši 411, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 1013
Na Zámyšli 26, 33, 242, 295, 478, 501, 502
Nad Hliníkem 57, 1186, 1202
Nad Kavalírkou 100
Nad Kuliškou 450, 454, 459, 460, 462, 464, 571, 587, 1183
Nad Turbovou 459, 464, 506, 535, 615, 622, 626, 729, 730, 920, 921, 925, 928, 929, 930, 933, 936, 941, 953, 1096, 1115, 1132, 1170, 1181, 1188, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195
Nad zámečkem 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 517, 518, 521, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 531, 536, 537, 538, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 566, 593
Naskové 58, 588, 623, 721, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1032, 1033, 1034, 1100, 1177, 1189, 1214, 1230, 1231, 1231, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318
Nedošínské 910, 911, 917, 924, 926, 958
Nepomucká 139, 442, 445, 658, 659, 1023, 1024, 1253, 1264
Píseckého 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334
Plzeňská 39, 40, 43, 54, 120, 121, 130, 136, 147, 149, 155, 156, 157, 159, 163, 168, 182, 183, 187, 188, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 205, 211, 217, 218, 222, 226, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 254, 255, 266, 280, 290, 302, 314, 434, 441, 442, 442, 445, 445, 452, 470, 606, 628, 650, 781, 782, 794, 795, 796, 797, 947, 948, 949, 950, 951, 1217, 1219, 1270, 1270, 1270, 1270, 1282, 1315
Pod Kavalírkou 229, 230, 231, 244, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 303, 304, 448, 458, 463, 471, 486, 489, 500, 501, 1292, 1300, 1300, 1311, 1311
Pod Klamovkou 290, 472, 473, 773, 1268, 1268
Pod školou 455, 456, 466, 960, 965, 966, 989, 990, 1262, 1262
Pod Šmukýřkou 1048, 1049, 1050, 1078, 1079, 1080, 1081, 1319, 1319, 1319, 1319
Před Cibulkami 313, 316, 317, 320, 321, 572, 696
Průchova 170, 276, 284, 289, 573, 574, 583, 584, 590, 591, 594, 596, 600, 636, 648, 649, 652, 655, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 690, 697, 709, 710, 722, 723, 961, 985, 1008, 1011, 1012, 1030, 1031, 1045, 1063, 1084, 1086, 1088, 1097, 1103, 1105, 1114, 1131, 1133
Schodová 309, 310, 311, 312, 313, 334, 357, 570, 601, 602, 613, 614
Slávy Horníka 67, 68, 69, 75, 78, 82, 97, 111, 137, 150, 200, 207, 212, 216, 224, 225, 232, 234, 235, 252, 253, 507, 508, 509, 509, 510, 661, 1021, 1022
Smolíkova 1041, 1042, 1043, 1044
Štěpánkova 13, 61, 575, 580, 581, 582, 585, 595, 597, 598, 599, 621, 624, 625, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 644, 645, 646, 654, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 675, 698, 704, 706, 711, 712, 883, 884, 885, 986, 1014, 1015, 1016, 1017, 1019, 1020, 1047, 1060, 1061, 1064, 1065, 1082, 1085, 1094, 1098, 1102, 1104, 1150, 1171, 1215
Štochlova 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1257, 1260, 1261
Strakatého 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924
Trojdílná 375, 376, 391, 392, 403, 404, 418, 419, 428, 429, 440, 451, 469, 481, 516, 1062, 1117
Tůmova 56, 111, 185, 223, 475, 1299
U Cibulky 118
U Kavalírky 8, 250, 463, 500, 514
U lesíka 23, 383, 395, 396, 408, 409, 410, 411, 432, 498, 1083
U tenisu 351, 352, 353, 354, 355, 356, 451, 476, 477
U Vojanky 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 751, 761, 762, 763, 764, 1137, 1208, 1216, 1271, 1309
V břízkách 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 1025
V Cibulkách 345, 346, 351, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 515, 522, 525, 530, 532, 533, 539, 540, 545, 554, 556, 559, 561, 603, 610, 613, 614, 691, 692, 696, 699, 1087, 1095, 1254, 1265, 1266
V ostružiní 1293
V stráni 365, 370, 371, 386, 387, 399, 400, 414, 415, 425, 426, 485
Vejražkova 131, 285, 446, 447, 576, 577, 578, 579, 586, 589, 592, 643, 651, 653, 689, 705, 708, 717, 718, 962, 963, 980, 981, 982, 983, 984, 1009, 1018, 1035, 1036, 1037, 1038, 1093, 1106, 1116, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1165, 1209
Vrchlického 1, 7, 9, 9, 10, 15, 18, 23, 36, 41, 41, 42, 47, 48, 63, 65, 83, 88, 96, 99, 105, 135, 161, 164, 233, 272, 278, 286, 288, 290, 291, 439, 461, 473, 474, 478, 479, 482, 483, 484, 493, 493, 504, 634, 647, 676, 677, 678, 693, 694, 773, 792, 793, 886, 887, 1005, 1006, 1007, 1204, 1223, 1283, 1306, 1316
Část obce: Smíchov
Ulice Číslo domu
Ke Klimentce 650, 1717, 1718, 1719, 1788, 1794, 1795, 1808, 1852, 1863, 1867, 1874, 1875, 1899, 1919, 2048, 2049, 2050, 2067, 2073, 2089, 2090, 2101, 2102, 2103, 2114, 2115, 2116, 2130, 2131, 2136, 2137, 2138, 2140, 2153, 2156, 2159, 2168, 2169, 2176, 2183, 2184, 2186, 2187, 2219, 2431, 2436, 2437, 2446, 2447
Nad Buďánkami I 606, 1933, 2150, 2271, 2289, 2290, 2313, 2329, 2336, 2341, 2352, 3061
Nad Buďánkami II 1371, 1548, 1708, 1709, 1711, 1833, 1841, 1849, 1920, 1933, 1944, 2085, 2087, 2175, 2279, 2372, 2373, 2699, 2700, 2701, 2702
Nad Buďánkami III 606, 2150, 2313, 2336, 2847, 2855, 2855, 2855, 2855
Nad Zámečnicí 115, 130, 137, 138, 139, 650, 1329, 1794, 1808, 1825, 1841, 1855, 1874, 1919, 2048, 2049, 2073, 2082, 2083, 2084, 2087, 2090, 2100, 2101, 2102, 2103, 2115, 2125, 2126, 2127, 2128, 2165, 2341, 2409, 2575, 2777, 2778
Plzeňská 23, 129, 152, 163, 165, 168, 213, 232, 233, 233, 233, 233, 282, 290, 344, 345, 348, 354, 355, 381, 394, 414, 421, 448, 463, 465, 487, 488, 517, 521, 540, 545, 546, 558, 559, 560, 577, 608, 609, 770, 773, 794, 825, 846, 871, 872, 923, 934, 943, 989, 990, 1019, 1125, 1270, 1567, 1724, 1838, 1923, 1924, 1925, 1972, 2035, 2038, 2052, 2076, 2095, 2272, 2273, 2298, 2299, 2410, 2422, 2467, 2470, 2561, 2562, 2575, 2576, 2577, 2578, 2822, 2823, 2824, 3185, 3185, 3190, 3217
Pod Buďánkou 126, 132, 143, 144, 145, 195, 196, 237
U dvou srpů 355, 1567, 1724, 2024, 2038, 2819, 2820, 3135, 3136, 3137, 3138, 3146, 3147
U Klimentky 2703, 3083, 3198
U Zámečnice 133, 134, 135, 136, 220
Část obce: Jinonice
Ulice Číslo domu
Na pomezí 437, 445, 458, 461, 465, 470, 471, 487, 607, 701, 910
Pod skalou 216, 246, 276, 343, 622
Část obce: Motol
Ulice Číslo domu
Plzeňská 9, 10, 19, 21, 30, 93, 100, 101, 102, 103, 130, 276, 279, 290, 296, 298, 304, 305, 311, 312, 313, 314, 315
Upolínová 65, 67, 78, 79, 280, 301, 308, 309

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 2367271681 680.06 Trojdílná 1117 Přijatý/á
2 6394747904 667.04 Trojdílná 1117 Přijatý/á
3 9564033792 667.04 Trojdílná 1117 Přijatý/á
4 5359778563 666.72 Trojdílná 1117 Přijatý/á
5 7668112569 665.48 Trojdílná 1117 Přijatý/á
6 5526051848 660.36 Trojdílná 1117 Přijatý/á
7 2271582336 646.66 Trojdílná 1117 Přijatý/á
8 6561233152 645.94 Trojdílná 1117 Přijatý/á
9 8980276485 644.16 Trojdílná 1117 Přijatý/á
10 6207875584 643.20 Trojdílná 1117 Přijatý/á
11 9350278144 642.20 Trojdílná 1117 Přijatý/á
12 8309811633 641.04 Trojdílná 1117 Přijatý/á
13 4378268672 640.76 Trojdílná 1117 Přijatý/á
14 7258897408 640.64 Trojdílná 1117 Přijatý/á
15 2507306304 640.38 Trojdílná 1117 Přijatý/á
16 7878847104 640.18 Trojdílná 1117 Přijatý/á
17 7036365824 509.36 Trojdílná 1117 Přijatý/á
18 2973798336 509.22 Trojdílná 1117 Přijatý/á
19 6513316864 508.26 Trojdílná 1117 Přijatý/á
20 7461746688 507.90 Trojdílná 1117 Přijatý/á
21 8494128128 507.16 Trojdílná 1117 Přijatý/á
22 3250633472 506.84 Trojdílná 1117 Přijatý/á
23 9495854464 506.80 Trojdílná 1117 Přijatý/á
24 8620024945 506.10 Trojdílná 1117 Přijatý/á
25 5387764482 505.86 Trojdílná 1117 Přijatý/á
26 8833057536 505.68 Trojdílná 1117 Přijatý/á
27 8093274112 505.68 Trojdílná 1117 Přijatý/á
28 4878827522 505.50 Trojdílná 1117 Přijatý/á
29 3356410368 505.42 Trojdílná 1117 Přijatý/á
30 6150696192 505.40 Trojdílná 1117 Přijatý/á
31 8162221312 505.22 Trojdílná 1117 Přijatý/á
32 3366859776 505.20 Trojdílná 1117 Přijatý/á