Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, příspěvková organizace

Adresa: 
U Železničního mostu 2629
PSČ: 
15000
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 317 686, 606 176 275
Datová schránka: 
tvakxs8
Ředitel: 
Bc. Marie Poláková
Počet volných míst:
29
Adresa poskytování vzdělání: 
U železničního mostu 2629

Informace školy

     Mateřská škola se nachází v těsné blízkosti železničního mostu ústícím na Smíchovské nádraží. MŠ je čtyřtřídní, děti jsou rozděleny homogenně - dle věku, v počtu 26 dětí ve třídě. Náš Školní vzdělávací program s názvem: "JEDE VLÁČEK TEĎ OBJEVOVAT SVĚT. " PRÁVĚ  JEDU  KOLEM, NASTUPUJTE  HONEM, BUDU  VYPRÁVĚT!" je vypracován dle platného RVP pro PV. Profilací naší MŠ je jazyková výchova - tedy rozvoj komunikačních dovedností dětí a péče o správnou výslovnost. Naším cílem je vychovat všestranně rozvinuté a připravené dítě na postupný a nenásilný přechod do základní školy. Naše MŠ úzce spolupracuje s rodiči, pořádá pro ně a jejich děti nejrůznější akce.

 

           DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ     

PŘIJĎTE  SI  SE  SVÝM  DÍTĚTEM  PROHLÉDNOUT  PROSTŘEDÍ  NAŠÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  A  NECHAT  SI  ZODPOVĚDĚT  PŘÍPADNÉ DOTAZY    

     ve středu  20.3. 2019

              v  9.00 - 12.00  a  14.00 - 17.00  hodin

     ve čtvrtek  11. 4. 2019

              v  9.00 - 12.00  a  14.00 - 17.00  hodin               

                                              

 

            ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

ZÁPIS DO  MŠ  PROBĚHNE  ELEKTRONICKY.  SVÉ  DÍTĚ  RODIČE  NA  NÍŽE  UVEDENÉ  ADRESE  V  DUBNU  2019  PŘIHLÁSÍ  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL, VYPÍŠÍ PŘIHLÁŠKU  A  NÁSLEDNĚ  SI JI VYTISKNOU. EVIDENČNÍ  LIST  NECHAJÍ  POTVRDIT  DĚTSKÝM  LÉKAŘEM. DŮEŽITÉ  JE PRAVIDELNÉ  OČKOVÁNÍ  DÍTĚTE.

                           http://zapisdoms.praha5.cz

 

 ODEVZDÁVÁNÍ  VYPLNĚNÝCH  A  LÉKAŘEM  POTVRZENÝCH  PŘIHLÁŠEK  DO  NAŠÍ  MŠ

  PROBĚHNE  VE  DNECH:

      ve ČTVRTEK  2.5. 2019           

                  v  9.00 - 12.00   a  13.00 - 17.00 hodin

      v  PÁTEK       3.5. 2019

                          pouze od   9.00  -  14.00 hodin

 

  PROSÍME O PŘÍTOMNOST DÍTĚTE  PŘI  ZÁPISU,  POKUD  JSTE  SE  NEDOSTAVILI  NA  DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ.

S SEBOU  PŘINESTE:    

  • řádně vyplněnou žádost a evidenční list potvrzený od lékaře, 
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte - buď v občanském průkazu nebo výpis z evidence obyvatel
  • cizinci doloží dlouhodobý nebo permanentní pobyt v ČR, kartu zdravotního pojištění, případně rodný list dítěte

 

 

 

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ SE K PODKLADŮM, DOPLNĚNÍ DOKUMENTŮ DO SPISU 

A NAHLÉDNUTÍ DO PODKLADŮ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení  a doplnit spis dne 9. 5. 2019 v době 10 - 12 hodin v ředitelně MŠ

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dne 9. 5. 2019 v době 10 - 12 hodin v ředitelně MŠ 

 

Od 13.5. 2019 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy a stažení přhlášky do jiné MŠ, případně budete vyzváni ke stažení přihlášky z naší MŠ.

 

VYZVEDÁVÁNÍ  ROZHODNUTÍ  O  PŘIJETÍ  NEBO  NEPŘIJETÍ  DO  NAŠÍ  MŠ  BUDE  OSOBNĚ  V  MŠ 

VE  STŘEDU  29.5. 2019  9.00  - 12.00  A  13.00 - 17.00  HODIN

 RODIČE  VYPÍŠÍ  PŘIHLÁŠKU  KE  STRAVOVÁNÍ  A  OBDRŽÍ  TERMÍN  ČERVNOVÉ  SCHŮZKY  PRO  RODIČE  NOVĚ  PŘIJATÝCH  DĚTÍ.