Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, příspěvková organizace

Adresa: 
U Železničního mostu 2629
PSČ: 
15000
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 317 686, 606 176 275
Ředitel: 
Bc. Marie Poláková
Počet volných míst:
26
Adresa poskytování vzdělání: 
U železničního mostu 2629

Informace školy

     Mateřská škola se nachází v těsné blízkosti železničního mostu ústícím na Smíchovské nádraží. MŠ je čtyřtřídní, děti jsou rozděleny homogenně - dle věku, v počtu 26 dětí ve třídě. Náš Školní vzdělávací program s názvem: "JEDE VLÁČEK TEĎ OBJEVOVAT SVĚT. " PRÁVĚ  JEDU  KOLEM, NASTUPUJTE  HONEM, BUDU  VYPRÁVĚT!" je vypracován dle platného RVP pro PV. Profilací naší MŠ je jazyková výchova - tedy rozvoj komunikačních dovedností dětí a péče o správnou výslovnost. Naším cílem je vychovat všestranně rozvinuté a připravené dítě na postupný a nenásilný přechod do základní školy. Naše MŠ úzce spolupracuje s rodiči, pořádá pro ně a jejich děti nejrůznější akce.

 

           DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

 Zveme děti a jejich rodiče, aby si přišli prohlédnout naši mateřskou školu

 ve Dnech otevřených dveří:

     ve středu  5. 4. 2017

              v  9.00 - 12.00  a  14.00 - 17.00  hodin

     ve středu  12. 4. 2017

              v  9.00 - 12.00  a  14.00 - 17.00  hodin               

                                               Těší se na Vás děti a zaměstnanci MŠ

 

                ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

  Vyzvedávání přihlášek bude pouze elektronicky na webové aplikaci:

                           http://zapisdoms.praha5.cz

 Odevzdávání vyplněných a lékařem potvrzených přihlášek do naší MŠ

  bude ve dnech:

      ve  středu  3. 5. 2017

               v  9.00 - 12.00  a  14.00 - 17.00 hodin

      ve  čtvrtek  4. 5. 2017

                          pouze od    13.00 - 17.00 hodin

  Přijďte  osobně s dítětem.

  S sebou:         rodný list dítěte

                         občanský průkaz nebo potvrzení z evidence obyvatel,

                         popř.ověřenou nájemní smlouvu na byt

                         cizinci - cestovní pas s pobytem

                         cizinci - kartu zdravotního pojištění

   Vše bude zkontrolováno v počítači.

 

Spádový obvod

Část obce: Smíchov
Ulice Číslo domu
Arbesovo náměstí 70, 71, 257, 258, 275, 283, 314, 323, 742, 753, 781, 782, 1028, 1029, 1064
Bozděchova 29, 344, 344, 637, 758, 970, 1840, 2245, 2246
Císařská louka 4, 27, 30, 32, 162, 599, 3140
Dětský ostrov 3197
Dienzenhoferovy sady 1102, 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118
Drtinova 100, 102, 199, 200, 304, 324, 325, 326, 327, 330, 343, 358, 363, 372, 385, 403, 412, 467, 470, 498, 500, 539, 557, 557, 1109, 1861, 3215
Elišky Peškové 79, 80, 197, 322, 323, 333, 469, 583, 586, 588, 634, 645, 735, 741, 749, 1095
Hořejší nábřeží 63, 368, 486, 627, 628, 629, 766, 767, 784, 785, 786, 830, 1003, 1087, 1714, 1715
Janáčkovo nábřeží 84, 85, 86, 91, 471, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 713, 729, 843, 885, 1055, 1072, 1075, 1076, 1101, 1112, 1114, 1115, 1153, 1211
Jindřicha Plachty 57, 58, 398, 530, 535, 566, 569, 584, 595, 596, 627, 708, 804, 886, 887, 921, 952, 986, 987, 1011, 1014, 1091, 1092, 1119, 1139, 1162, 1219, 1714, 1810, 3163, 3311
Karla Engliše 519, 1498, 1499, 3201, 3208, 3211, 3211, 3219, 3221
Kartouzská 18, 20, 200, 203, 204, 204, 233, 233, 233, 233, 233, 233
Klicperova 228, 516, 550, 556, 570, 581, 603, 604, 2000, 3208, 3211
Kořenského 753, 760, 814, 1025, 1027, 1038, 1045, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1101, 1107
Kotevní 779, 1001, 1002, 1099, 1104, 1105, 1252, 1253, 1277, 1573
Kroftova 305, 306, 329, 331, 332, 340, 341, 342, 356, 357, 379, 389, 391, 392, 399, 410, 415, 416
Lesnická 84, 1152, 1154, 1155, 1204, 1211, 1214, 1215, 1225
Lidická 66, 251, 276, 284, 291, 292, 303, 311, 312, 313, 335, 336, 337, 353, 378, 400, 406, 457, 552, 653, 722, 743, 744, 751, 752, 755, 756, 766, 783, 796, 797, 798, 799, 800, 829, 841, 842, 843, 881, 882, 883, 884, 982, 3312
Malátova 91, 395, 396, 434, 461, 469, 479, 509, 538, 541, 543, 601, 611, 633, 645, 659, 665, 714, 715, 3334
Matoušova 68, 81, 82, 83, 334, 515, 1268, 1286, 1354, 1355, 1356, 1357, 1552, 2124, 3170, 3171
Moulíkova 1295, 1301, 2238, 2239, 2240, 2357, 3285, 3286
Na bělidle 61, 63, 64, 65, 198, 221, 223, 252, 272, 293, 297, 298, 302, 309, 310, 407, 436, 527, 625, 669, 724, 807, 812, 813, 830, 840, 867, 880, 910, 913, 961, 975, 976, 995, 996, 997, 998, 999
Na Celné 64, 272, 439, 508, 524, 595, 708, 712, 721, 730, 826, 1034, 1361, 1391
Na Plzeňce 100, 1166, 1235, 1236, 1237
Na Valentince 41, 361, 362, 442, 451, 494, 643, 644, 647, 852, 1003
Nábřežní 87, 90
Nádražní 10, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 119, 127, 128, 193, 274, 279, 280, 285, 286, 294, 300, 308, 344, 344, 344, 349, 360, 442, 520, 600, 740, 761, 762, 772, 779, 851, 890, 891, 893, 894, 895, 896, 969, 1065, 1122, 1123, 1272, 1301, 1573, 2240, 2560, 2580, 2581, 2584, 3113, 3158
náměstí 14. října 68, 82, 83, 153, 157, 159, 496, 642, 801, 802, 1275, 1278, 1307, 1381, 2173, 2188, 2213, 2994
náměstí Kinských 76, 95, 234, 741
Ostrovského 11, 33, 94, 112, 253, 365, 411, 464, 816, 911, 954, 971, 972, 1056, 1083, 1093, 1190, 1193, 1194, 1213, 1332, 1720, 1721, 1722, 1823, 1866, 2000, 2061, 2062, 2262, 2263, 2264, 3167, 3167, 3167, 3184
Pavla Švandy ze Semčic 80, 387, 388, 408, 495, 580, 660, 716, 729, 739, 742, 754, 850, 1066, 1067, 1068, 1072, 1073, 1074
Pecháčkova 85, 86, 1188, 1200, 1242, 1244, 1245, 1273, 1274, 1288
Petřínská 234, 471, 489, 1071
Petřínské sady 95, 97, 98, 99, 242
Pivovarská 42, 43, 244, 352, 597, 598, 626, 1723
Pod tratí 1564, 1914, 1915
Preslova 72, 73, 83, 262, 334, 353, 409, 552, 553, 652, 1029, 1107, 1266, 1268, 1269, 1286, 1381, 2213
Rozkošného 762, 895, 896, 1058, 3164
Staropramenná 207, 221, 397, 398, 404, 458, 502, 503, 513, 530, 547, 636, 641, 653, 654, 669, 722, 723, 724, 728, 853, 973, 974, 975, 986, 1103, 1162, 3116, 3117, 3228
Štefánikova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 68, 75, 76, 77, 78, 203, 216, 217, 218, 229, 230, 231, 235, 236, 246, 247, 248, 249, 249, 250, 256, 257, 259, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 275, 278, 281, 284, 296, 316, 319, 320, 321, 338, 339, 496
Strakonická 45, 72, 116, 214, 510, 948, 1032, 1099, 1106, 1134, 1165, 1166, 1235, 1277, 1353, 1424, 1564, 1856, 2560, 2582, 2583, 2860, 3155, 3212, 3309
Stroupežnického 122, 253, 290, 344, 345, 493, 516, 522, 525, 529, 570, 590, 591, 706, 758, 970, 1720, 2324, 2326, 2327, 2328, 3181, 3181, 3191, 3195
Svornosti 43, 101, 352, 574, 755, 799, 804, 807, 808, 811, 812, 852, 853, 880, 887, 888, 913, 914, 915, 916, 921, 922, 947, 952, 968, 980, 983, 984, 985, 1143, 1250, 1372, 1497, 3199, 3321
U Královské louky 891, 892, 893, 918, 948
U železničního mostu 2629
V botanice 73, 81, 334, 1504, 1505
V lesíčku 92, 93, 579, 622, 623, 633, 656, 665
Viktora Huga 14, 15, 287, 299, 359, 377, 468, 499, 500
Vltavská 53, 207, 277, 300, 301, 350, 397, 484, 523, 533, 548, 551, 585, 614, 667, 707, 728, 787, 853, 980, 985, 1087, 1250, 3101, 3101
Vodní 93, 234, 477, 478, 526, 528, 534, 542, 544, 567, 586, 587, 656
Vrázova 62, 513, 535, 915, 973, 983, 1059, 1163, 2144, 2243
Za Ženskými domovy 124, 125, 127, 128, 253, 3122, 3123, 3124
Zborovská 81, 81, 82, 234, 489, 497, 506, 512, 526, 536, 541, 542, 567, 594, 601, 611, 666, 715, 716, 739, 744, 751, 814, 850, 889, 1023, 1024, 1025, 1026, 1049, 1050, 1051, 1053, 1057, 1074, 1102, 1118, 1128, 1155, 1188, 1200, 1204, 1222, 1278, 1287, 1505
Zubatého 268, 269, 289, 295, 305, 317, 328, 329, 330, 450, 470
Část obce: Malá Strana
Ulice Číslo domu
Janáčkovo nábřeží 39, 126, 133, 138, 139, 140, 157
Mělnická 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 621, 624
náměstí Kinských 600, 601, 602
Petřínská 39, 41, 54, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575
Plaská 587, 588, 589, 590, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 622, 623
Rošických 602, 603, 604, 630
Šeříková 530, 616, 617, 618
Újezd 414, 415, 419, 569, 582, 583, 590, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 612
Vítězná 124, 125, 126, 419, 530, 531, 618, 619
Zborovská 54, 79, 81, 84, 96, 115, 117, 124, 575, 576, 619, 620, 621
Část obce: Hlubočepy
Ulice Číslo domu
Nádražní 1116
Strakonická 139, 1135, 1143, 1151, 1199

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 6266961408 665.98 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
2 6425693952 661.52 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
3 5455379328 660.38 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
4 7421105664 644.64 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
5 5530334208 644.64 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
6 7523844352 582.26 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
7 8059909504 560.48 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
8 6399868928 506.88 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
9 1803204608 506.68 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
10 4972820096 506.54 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
11 2621013769 506.06 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
12 2102754176 505.76 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
13 8766709761 505.40 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
14 4108672512 504.94 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
15 8079381696 504.82 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
16 7667539456 503.86 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
17 8789028352 503.50 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
18 5571213824 503.26 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
19 3408374272 502.94 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
20 6755238912 502.86 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
21 8624429568 501.74 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
22 9440045568 501.52 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
23 3649597443 501.42 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
24 8915580919 501.26 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
25 9018095104 500.86 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
26 3904545959 470.96 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
31 8679133024 466.82 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
32 8942899456 425.82 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
39 3813385216 307.30 U železničního mostu 2629 Přijatý/á