Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:667Počet přijatých dětí:654

Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613, příspěvková organizace

Adresa: 
Nad Palatou 613
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 216 865, 733 774 983
Datová schránka: 
aaqkxsi
Ředitel: 
Bc. Pavla Vocelková
Počet volných míst:
34
Adresa poskytování vzdělání: 
Nad Palatou 613

Informace školy

MŠ Nad Palatou 613 (hlavní budova školy, ředitelství) -  3 třídy, děti zařazeny podle věku, zahrada, školní jídelna

Odloučené prcoviště - MŠ Pod Lipkami 5 - 2 třídy, děti zařazeny podle věku, zahrada, školní jídelna

 

Vážení rodiče,

MŠ Pod Lipkami 5 -  pro školní rok 2020/2021 uzavřeno z rozhodnutí Rady MČ ze dne 22. 4. 2020 nakonec nebude. Proto vás rádi přivítáme ve dnech 4. a 5. 5. 2020 s žádostmi o přijetí. 

Pro obě budovy se přihlášky podávají na adrese Nad Palatou 613. Na spodní okraj první strany žádosti poznamenejte preferenci budovy (Palata, Lipky), popř. důvod vaší volby. Pokusíme se přihlédnout k vaší prioritě při rozdělování dětí do tříd.

 

Děkujeme a těšíme se na vás

Bc. Pavla Vocelková, ředitelka 

 

 

K žádosti je třeba doložit:

potvrzení od lékaře

souhlas s ověřením místa trvalého bydliště dítěte

rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce

 

V případě trvání mimořádných opatření zavedených vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR doručte do MŠ (nejlépe vhodit do schránky u vchodu do školky nebo datovou schránkou, osobně možné pouze 4.  a 5. 5. od 10 do 15 hod.)

  • řádně vyplněnou žádost, včetně potvrzení od lékaře  kopii očkovacího průkazu (potvrzení od lékaře dodáte při nástupu dítěte do MŠ v září dodatečně)
  • souhlas s ověřením místa trvalého bydliště dítěte
  • kopii rodného listu
  • kopii průkazu zdravotního pojištění dítěte

do žádosti na první stranu dole napište preferenci pracoviště Nad Palatou nebo Pod Lipkami

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 5184410824 Nad Palatou 613 Přijatý/á
2 7589338112 Nad Palatou 613 Přijatý/á
3 7371700224 Nad Palatou 613 Přijatý/á
4 2608682624 Nad Palatou 613 Přijatý/á
5 5904497472 Nad Palatou 613 Přijatý/á
6 6095781765 Nad Palatou 613 Přijatý/á
7 6024481286 Nad Palatou 613 Přijatý/á
8 5235476992 Nad Palatou 613 Přijatý/á
9 2777291529 Nad Palatou 613 Přijatý/á
10 3333638084 Nad Palatou 613 Přijatý/á
11 3838098616 Nad Palatou 613 Přijatý/á
12 2814221824 Nad Palatou 613 Přijatý/á
13 2455446016 Nad Palatou 613 Přijatý/á
14 2621987845 Nad Palatou 613 Přijatý/á
15 8857762304 Nad Palatou 613 Přijatý/á
16 5428895488 Nad Palatou 613 Přijatý/á
17 4105692488 Nad Palatou 613 Přijatý/á
18 2996526208 Nad Palatou 613 Přijatý/á
19 2601721856 Nad Palatou 613 Přijatý/á
20 2593928427 Nad Palatou 613 Přijatý/á
21 2971192064 Nad Palatou 613 Přijatý/á
22 6988107008 Nad Palatou 613 Přijatý/á
23 9367466624 Nad Palatou 613 Přijatý/á
24 3995117232 Nad Palatou 613 Přijatý/á
25 5478757632 Nad Palatou 613 Přijatý/á
26 2277389056 Nad Palatou 613 Přijatý/á
27 5340798721 Nad Palatou 613 Přijatý/á
28 1142325762 Nad Palatou 613 Přijatý/á
29 6337180162 Nad Palatou 613 Přijatý/á
30 2159088288 Nad Palatou 613 Přijatý/á
31 9971534848 Nad Palatou 613 Přijatý/á
32 5567332352 Nad Palatou 613 Přijatý/á
33 6953785344 Nad Palatou 613 Přijatý/á
34 6854712321 Nad Palatou 613 Přijatý/á