Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613, příspěvková organizace

Adresa: 
Nad Palatou 613
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 216 865, 733 774 983
Datová schránka: 
aaqkxsi
Ředitel: 
Bc. Pavla Vocelková
Počet volných míst:
42
Adresa poskytování vzdělání: 
Nad Palatou 613

Informace školy

MŠ Nad Palatou 613 (hlavní budova školy, ředitelství);  3 třídy, děti zařazeny podle věku, zahrada, školní jídelna

Odloučené prcoviště - MŠ Pod Lipkami 5;  2 třídy, děti zařazeny podle věku, zahrada, školní jídelna

 

Den otevřených dveří - 3. 4. 2019 od 15:00 do 17:00 hod.

                                  - 16. 4. 2019 od 15:00 do 17:00 hod.

                                 (oba termíny platí také pro pracoviště Pod Lipkami)

 

ZÁPIS  - pro obě pracoviště se podává jedna přihláška, a to v budově Nad Palatou 613

-  2. 5. 2019  od od 9.00 do 16.00 hod. (od 12 do 13 hod přestávka na oběd)

-  3. 5. 2019 od 10 do 14 hod.

S sebou přineste vytištěnou přihlášku, potvrzenou lékařem o očkování (potvrzení o očkování neplatí pro děti nastupující k povinné předškolní docházce, pouze doporučení k nástupu do MŠ)

Průkaz totožnosti žadatele (rodiče), rodný list dítěte a potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (např. v občanském průkazu rodiče nebo potvrzení z evidence obyvatel úřadu Prahy 5)

Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR - vše v originálu.