Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:87Počet mateřských škol:3

Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775, příspěvková organizace

Adresa: 
Kroupova 2775
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
251 555 724, 774 180 559
Ředitel: 
Mgr. Zuzana Legnerová
Adresa poskytování vzdělání: 
Kroupova 2775

Informace školy

Informace školy

 

Den otevřených dveří se koná 21.3. od 9.30 - do 11.30 hodin a odpoledne od 15.00  do 16.30 hodin.

Zápis do mateřské školy se koná 2.5. od 8.00 - do 12.00 hodin a od 13.00 - do 17.00 hodin.

při zápisu nutno doložit

vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání

rodný list dítěte

kartičku zdravotní pojišťovny

potvrzení dětského lékaře ( může být i ověřená kopie originálu)

průkaz totožnosti zákonného zástupce,doklad o bydlišti, pokud se liší od bydliště uvedeného v OP ( např. úředně ověřená kopie originálu nájemní smlouvy)

doklad o bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště zákonného zástupce ( např. originál potvrzení o trvalém pobytu dítěte z evidence obyvatel)

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání vyplňte online

Stručně o nás

Naše mateřská škola se nachází ve vilové čtvrti v zeleni v blízkosti Prokopského údolí na Dívčích hradech.

Ve škole pracuje plně kvalifikovaný personál.

Děti se zapisují do tří tříd. Pracujeme dle škoního vzdělávacího programu pro PV s názvem "Hrajeme si celý rok". Program je vypracován dle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Klademe důraz na individuální přístup ke každému jednotlivému dítěti. Úzce spolupracujeme s rodiči dětí.

Veškeré naše pedagogické a výchovné působení směřuje k tomu, aby děti byly šťastné a spokojené a chodily k nám rády.

Spádový obvod

Část obce: Smíchov
Ulice Číslo domu
Braunova 902, 946, 953, 1124, 1299, 1300, 2529, 2530, 2534, 2535, 2536
Děvínská 101, 1907, 1961, 1963, 2017, 2027, 2028, 2029, 2032, 2055, 2133, 2293, 2421, 2559, 2764, 2816, 2821, 2830, 2835, 2849, 2893, 2981
Franty Kocourka 96, 449, 2215, 2216, 2235, 2260, 2283, 2287, 2312, 2316, 2318, 2320, 2322, 2331, 2345, 2359, 2376, 2377, 2400, 2443, 2444, 2621, 2841, 3077, 3078, 3087
Holubova 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527
K vodojemu 65, 89, 186, 201, 202, 208, 209, 210, 211, 212, 1358, 1953, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2070, 2088, 2093, 2098, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2152, 2161, 2382, 2387, 2389, 2429, 2430, 2729, 2813, 2814, 2815, 3072
K Závěrce 12, 67, 191, 2160, 2192, 2247, 2248, 2355, 2356, 2386, 2393, 2402, 2408, 2459, 2460, 2471, 2474, 2475, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2774, 2775, 2840, 2858, 2901, 3074
Ke Koulce 462, 592, 593, 602, 646, 919, 1167, 1169, 1704, 1797, 1857, 2448
Ke sklárně 2588, 3213
Kesnerka 2307, 2321, 2323, 2458, 3079, 3080
Klímova 3237
Konečná 1574, 1616, 1771, 1772, 1781
Koulka 96, 189, 2260, 2325, 2354, 2418, 2443, 2552, 2554, 2837, 2985
Křížová 48, 189, 194, 264, 364, 472, 646, 861, 1018, 1292, 1727, 1728, 1728, 1729, 1730, 1730, 1731, 2143, 2383, 2476, 2478, 2479, 2481, 2594, 2596, 2597, 2598, 2599, 2601, 2864, 3109, 3110, 3111, 3112, 3132, 3193, 3194, 3324, 3332
Kroupova 2252, 2314, 2706, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2775, 2829, 3125
Malá Xaveriova 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703
Na Konvářce 192, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1748, 1749, 1751, 1752, 1753, 1864, 1985, 2039, 2917, 3141
Na Laurové 1017, 2518, 2519
Na loužku 1880, 2036, 2081, 2088, 2146, 2301, 2338, 2859
Na Neklance 21, 717, 718, 727, 731, 805, 903, 904, 926, 977, 978, 1009, 1080, 1124, 1256, 1299, 1314, 1857, 1951, 1952, 1958, 1973, 2031, 2528, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 3232, 3232, 3233
Na odbočce 1725, 1765, 1766
Na Pavím vrchu 1911, 1949, 3128
Na pláni 1843, 1890, 1893, 1894, 1910, 1921, 1927, 1928, 1931, 1935, 1946, 1966, 1967, 1968, 1980, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2021, 2022, 2025, 2030, 2056, 2069, 2079, 2118, 2119, 2164, 2861, 2862, 2863, 3186, 3306
Nad Kesnerkou 167, 2384, 2474, 2475, 2558, 2610, 2618, 2705, 2740, 2741, 2742, 2753, 2753, 2755, 2760, 2761, 2762, 3070, 3075, 3115
Nad Koulkou 1999, 2037, 2047, 2059, 2528, 2529, 2536, 2537, 2538, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548
Nad Laurovou 1180, 1903, 1983, 2077, 2149, 2301, 2647, 2832, 2853
Nad Santoškou 8, 34, 74, 1079, 1157, 1176, 1181, 1182, 1183, 1184, 1298, 1324, 1396, 1397, 1420, 1500, 1799, 1813, 1824, 1879, 1911, 1921, 1930, 1934, 2132, 2208, 2330, 3068, 3119, 3128
Nad Václavkou 1685, 1754, 1815, 1828, 1945, 1959, 2016, 2162, 3192
Nový Zlíchov 49, 50, 51, 52, 53, 54, 1343, 1343, 2595, 2599, 2600, 2602, 2603, 2604, 2607, 3159, 3172, 3202, 3202
Pajerova 607, 2553, 2554, 2836, 2913, 3082, 3114, 3165
Pechlátova 11, 2498, 2500, 2501, 2502, 2503, 3277
Pod Barvířkou 364, 472, 532, 593, 610, 747, 919, 1704, 2258, 2259, 2374, 2385, 2448
Pod Brentovou 367, 555, 562, 563, 617, 632, 658, 717, 732, 805, 2258
Pod Děvínem 1744, 1746, 1747, 1748, 1864, 1955, 2104, 2122, 2123, 2178, 2192, 2206, 2207, 2232, 2247, 2248, 2249, 2250, 2300, 2307, 2355, 2356, 2393, 2402, 2408, 2440, 2449, 2458, 2465, 2555, 2630, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2831, 2837, 2894, 2895, 2914, 3071, 3085, 3209, 3313
Pod Kesnerkou 449, 607, 2283, 2287, 2308, 2310, 2311, 2312, 2316, 2320, 2321, 2323, 2325, 2351, 2354, 2378, 2379, 2388, 2390, 2396, 2403, 2404, 2418, 2539, 2550, 2551, 2552, 2553, 2639, 2681, 2682, 2683, 2826, 2827, 3069, 3229, 3330
Pod Závěrkou 1742, 1743, 1744, 1745, 1864, 1985, 2039, 2091, 2122, 2177, 2178, 2182, 2206, 2249, 2268, 2269, 2300, 2442, 3130, 3131, 3134, 3139, 3230, 3231, 3248
Pravoúhlá 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1815, 1828, 1878, 1883, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1901, 1937, 1957, 1959, 1982, 2015, 2019
Přímá 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1725, 1771, 1782
Radlická 19, 112, 180, 186, 187, 194, 233, 233, 253, 255, 346, 367, 373, 380, 401, 459, 460, 462, 505, 519, 571, 608, 615, 616, 617, 631, 640, 648, 663, 664, 738, 759, 763, 764, 795, 806, 816, 832, 845, 857, 861, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 925, 932, 953, 960, 1031, 1167, 1170, 1177, 1302, 1305, 1359, 1876, 1932, 2000, 2001, 2018, 2054, 2070, 2220, 2221, 2237, 2244, 2265, 2266, 2343, 2368, 2483, 2485, 2486, 2487, 2488, 2730, 2731, 2732, 3179, 3185, 3185, 3201, 3207, 3216, 3227, 3241, 3276, 3294, 3301, 3314
Šárčina 1961, 2080, 2133, 2685, 3099
Štorkánova 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2815, 3235, 3236
U Dívčích hradů 1837, 1860, 1904, 1905, 1936, 1961, 1962, 1971, 2057, 2060, 2068, 2135, 2270, 2275, 2293, 2411, 2559, 2676, 2685, 2816, 2821, 3255, 3289, 3289
U Klavírky 146, 147, 148, 1309, 1311, 1349, 1351, 1501, 2347, 2627
U Malvazinky 146, 147, 148, 149, 150, 151, 177, 979, 1198, 1199, 1417, 1500, 1512, 1809, 1813, 1818, 1836, 1868, 1879, 1883, 1886, 1887, 1889, 1891, 1897, 1912, 1930, 1934, 2099, 2112, 2162, 2189, 2255, 2670, 2671, 3303
U Sanopzu 177, 1500, 1783, 1910, 1927, 1984
U smíchovského hřbitova 120, 260, 444, 979, 1385, 1386, 1387, 1425, 1615, 1657, 1779, 1897, 1898, 1929, 1969, 2021, 2167, 2277, 2395, 2450, 2625, 3220, 3329
U starého židovského hřbitova 2556, 2688, 2838, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 3125, 3133, 3288, 3293
Xaveriova 1500, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1778, 1780, 1781, 1783, 1796, 1798, 1805, 1812, 1829, 1830, 1831, 1832, 1843, 1846, 1888, 1894, 1895, 1896, 1898, 1900, 1927, 1929, 1931, 1935, 1941, 1946, 1947, 1954, 1966, 1967, 1975, 1980, 1982, 1984, 2016, 2019, 2069, 2079, 2735, 2735, 3220
Část obce: Radlice
Ulice Číslo domu
Klímova 335, 336, 337, 338
Kroupova 202, 282
Kutvirtova 339
Na Brabenci 318, 323, 325
Nad Konvářkou 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 330, 344
Pechlátova 45, 46, 49, 50, 63, 92, 93, 96, 102, 103, 104, 111, 334, 340
Radlická 36, 39, 40, 108, 115, 227, 254, 298, 333, 345, 348, 350, 350
Tetínská 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 328, 331, 331
U Dívčích hradů 305, 306, 307, 308, 331, 343
U kostela 333
U starého židovského hřbitova 282, 322, 327, 332, 349
Výmolova 24, 38, 169, 329, 341
Část obce: Hlubočepy
Ulice Číslo domu
Nový Zlíchov 1063
Část obce: Jinonice
Ulice Číslo domu
Radlická 2, 355, 503, 511, 520, 591, 629, 714, 715, 740, 740, 751
U Trezorky 921