Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775, příspěvková organizace

Adresa: 
Kroupova 2775
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
251 555 724, 774 180 559
Datová schránka: 
zhfkxrr
Ředitel: 
Mgr. Zuzana Legnerová
Počet volných míst:
22
Adresa poskytování vzdělání: 
Kroupova 2775

Informace školy

Informace školy

 

Den otevřených dveří se koná 10.4. od 9.30 - do 11.30 hodin a odpoledne od 15.00  do 16.30 hodin.

Zápis do mateřské školy se koná 2.5. od 8.00 - do 12.00 hodin a od 13.00 - do 17.00 hodin.

při zápisu nutno doložit

vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání

rodný list dítěte

kartičku zdravotní pojišťovny

potvrzení dětského lékaře ( může být i ověřená kopie originálu)

průkaz totožnosti zákonného zástupce,doklad o bydlišti, pokud se liší od bydliště uvedeného v OP ( např. úředně ověřená kopie originálu nájemní smlouvy)

doklad o bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště zákonného zástupce ( např. originál potvrzení o trvalém pobytu dítěte z evidence obyvatel)

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání vyplňte online

Stručně o nás

Naše mateřská škola se nachází ve vilové čtvrti v zeleni v blízkosti Prokopského údolí na Dívčích hradech.

Ve škole pracuje plně kvalifikovaný personál.

Děti se zapisují do tří tříd. Pracujeme dle škoního vzdělávacího programu pro PV s názvem "Hrajeme si celý rok". Program je vypracován dle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Klademe důraz na individuální přístup ke každému jednotlivému dítěti. Úzce spolupracujeme s rodiči dětí.

Veškeré naše pedagogické a výchovné působení směřuje k tomu, aby děti byly šťastné a spokojené a chodily k nám rády.