Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:707Počet přijatých dětí:698

Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775, příspěvková organizace

Adresa: 
Kroupova 2775
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
251 555 724, 774 180 559
Ředitel: 
Mgr. Zuzana Legnerová
Počet volných míst:
27
Adresa poskytování vzdělání: 
Kroupova 2775

Informace školy

Informace školy

 

Den otevřených dveří se koná 21.3. od 9.30 - do 11.30 hodin a odpoledne od 15.00  do 16.30 hodin.

Zápis do mateřské školy se koná 2.5. od 8.00 - do 12.00 hodin a od 13.00 - do 17.00 hodin.

při zápisu nutno doložit

vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání

rodný list dítěte

kartičku zdravotní pojišťovny

potvrzení dětského lékaře ( může být i ověřená kopie originálu)

průkaz totožnosti zákonného zástupce,doklad o bydlišti, pokud se liší od bydliště uvedeného v OP ( např. úředně ověřená kopie originálu nájemní smlouvy)

doklad o bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště zákonného zástupce ( např. originál potvrzení o trvalém pobytu dítěte z evidence obyvatel)

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání vyplňte online

Stručně o nás

Naše mateřská škola se nachází ve vilové čtvrti v zeleni v blízkosti Prokopského údolí na Dívčích hradech.

Ve škole pracuje plně kvalifikovaný personál.

Děti se zapisují do tří tříd. Pracujeme dle škoního vzdělávacího programu pro PV s názvem "Hrajeme si celý rok". Program je vypracován dle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Klademe důraz na individuální přístup ke každému jednotlivému dítěti. Úzce spolupracujeme s rodiči dětí.

Veškeré naše pedagogické a výchovné působení směřuje k tomu, aby děti byly šťastné a spokojené a chodily k nám rády.

Spádový obvod

Část obce: Smíchov
Ulice Číslo domu
Braunova 902, 946, 953, 1124, 1299, 1300, 2529, 2530, 2534, 2535, 2536
Děvínská 101, 1907, 1961, 1963, 2017, 2027, 2028, 2029, 2032, 2055, 2133, 2293, 2421, 2559, 2764, 2816, 2821, 2830, 2835, 2849, 2893, 2981
Franty Kocourka 96, 449, 2215, 2216, 2235, 2260, 2283, 2287, 2312, 2316, 2318, 2320, 2322, 2331, 2345, 2359, 2376, 2377, 2400, 2443, 2444, 2621, 2841, 3077, 3078, 3087
Holubova 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527
K vodojemu 65, 89, 186, 201, 202, 208, 209, 210, 211, 212, 1358, 1953, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2070, 2088, 2093, 2098, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2152, 2161, 2382, 2387, 2389, 2429, 2430, 2729, 2813, 2814, 2815, 3072
K Závěrce 12, 67, 191, 2160, 2192, 2247, 2248, 2355, 2356, 2386, 2393, 2402, 2408, 2459, 2460, 2471, 2474, 2475, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2774, 2775, 2840, 2858, 2901, 3074
Ke Koulce 462, 592, 593, 602, 646, 919, 1167, 1169, 1704, 1797, 1857, 2448
Ke sklárně 2588, 3213
Kesnerka 2307, 2321, 2323, 2458, 3079, 3080
Klímova 3237
Konečná 1574, 1616, 1771, 1772, 1781
Koulka 96, 189, 2260, 2325, 2354, 2418, 2443, 2552, 2554, 2837, 2985
Křížová 48, 189, 194, 264, 364, 472, 646, 861, 1018, 1292, 1727, 1728, 1728, 1729, 1730, 1730, 1731, 2143, 2383, 2476, 2478, 2479, 2481, 2594, 2596, 2597, 2598, 2599, 2601, 2864, 3109, 3110, 3111, 3112, 3132, 3193, 3194, 3324, 3332
Kroupova 2252, 2314, 2706, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2775, 2829, 3125
Malá Xaveriova 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703
Na Konvářce 192, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1748, 1749, 1751, 1752, 1753, 1864, 1985, 2039, 2917, 3141
Na Laurové 1017, 2518, 2519
Na loužku 1880, 2036, 2081, 2088, 2146, 2301, 2338, 2859
Na Neklance 21, 717, 718, 727, 731, 805, 903, 904, 926, 977, 978, 1009, 1080, 1124, 1256, 1299, 1314, 1857, 1951, 1952, 1958, 1973, 2031, 2528, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 3232, 3232, 3233
Na odbočce 1725, 1765, 1766
Na Pavím vrchu 1911, 1949, 3128
Na pláni 1843, 1890, 1893, 1894, 1910, 1921, 1927, 1928, 1931, 1935, 1946, 1966, 1967, 1968, 1980, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2021, 2022, 2025, 2030, 2056, 2069, 2079, 2118, 2119, 2164, 2861, 2862, 2863, 3186, 3306
Nad Kesnerkou 167, 2384, 2474, 2475, 2558, 2610, 2618, 2705, 2740, 2741, 2742, 2753, 2753, 2755, 2760, 2761, 2762, 3070, 3075, 3115
Nad Koulkou 1999, 2037, 2047, 2059, 2528, 2529, 2536, 2537, 2538, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548
Nad Laurovou 1180, 1903, 1983, 2077, 2149, 2301, 2647, 2832, 2853
Nad Santoškou 8, 34, 74, 1079, 1157, 1176, 1181, 1182, 1183, 1184, 1298, 1324, 1396, 1397, 1420, 1500, 1799, 1813, 1824, 1879, 1911, 1921, 1930, 1934, 2132, 2208, 2330, 3068, 3119, 3128
Nad Václavkou 1685, 1754, 1815, 1828, 1945, 1959, 2016, 2162, 3192
Nový Zlíchov 49, 50, 51, 52, 53, 54, 1343, 1343, 2595, 2599, 2600, 2602, 2603, 2604, 2607, 3159, 3172, 3202, 3202
Pajerova 607, 2553, 2554, 2836, 2913, 3082, 3114, 3165
Pechlátova 11, 2498, 2500, 2501, 2502, 2503, 3277
Pod Barvířkou 364, 472, 532, 593, 610, 747, 919, 1704, 2258, 2259, 2374, 2385, 2448
Pod Brentovou 367, 555, 562, 563, 617, 632, 658, 717, 732, 805, 2258
Pod Děvínem 1744, 1746, 1747, 1748, 1864, 1955, 2104, 2122, 2123, 2178, 2192, 2206, 2207, 2232, 2247, 2248, 2249, 2250, 2300, 2307, 2355, 2356, 2393, 2402, 2408, 2440, 2449, 2458, 2465, 2555, 2630, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2831, 2837, 2894, 2895, 2914, 3071, 3085, 3209, 3313
Pod Kesnerkou 449, 607, 2283, 2287, 2308, 2310, 2311, 2312, 2316, 2320, 2321, 2323, 2325, 2351, 2354, 2378, 2379, 2388, 2390, 2396, 2403, 2404, 2418, 2539, 2550, 2551, 2552, 2553, 2639, 2681, 2682, 2683, 2826, 2827, 3069, 3229, 3330
Pod Závěrkou 1742, 1743, 1744, 1745, 1864, 1985, 2039, 2091, 2122, 2177, 2178, 2182, 2206, 2249, 2268, 2269, 2300, 2442, 3130, 3131, 3134, 3139, 3230, 3231, 3248
Pravoúhlá 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1815, 1828, 1878, 1883, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1901, 1937, 1957, 1959, 1982, 2015, 2019
Přímá 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1725, 1771, 1782
Radlická 19, 112, 180, 186, 187, 194, 233, 233, 253, 255, 346, 367, 373, 380, 401, 459, 460, 462, 505, 519, 571, 608, 615, 616, 617, 631, 640, 648, 663, 664, 738, 759, 763, 764, 795, 806, 816, 832, 845, 857, 861, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 925, 932, 953, 960, 1031, 1167, 1170, 1177, 1302, 1305, 1359, 1876, 1932, 2000, 2001, 2018, 2054, 2070, 2220, 2221, 2237, 2244, 2265, 2266, 2343, 2368, 2483, 2485, 2486, 2487, 2488, 2730, 2731, 2732, 3179, 3185, 3185, 3201, 3207, 3216, 3227, 3241, 3276, 3294, 3301, 3314
Šárčina 1961, 2080, 2133, 2685, 3099
Štorkánova 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2815, 3235, 3236
U Dívčích hradů 1837, 1860, 1904, 1905, 1936, 1961, 1962, 1971, 2057, 2060, 2068, 2135, 2270, 2275, 2293, 2411, 2559, 2676, 2685, 2816, 2821, 3255, 3289, 3289
U Klavírky 146, 147, 148, 1309, 1311, 1349, 1351, 1501, 2347, 2627
U Malvazinky 146, 147, 148, 149, 150, 151, 177, 979, 1198, 1199, 1417, 1500, 1512, 1809, 1813, 1818, 1836, 1868, 1879, 1883, 1886, 1887, 1889, 1891, 1897, 1912, 1930, 1934, 2099, 2112, 2162, 2189, 2255, 2670, 2671, 3303
U Sanopzu 177, 1500, 1783, 1910, 1927, 1984
U smíchovského hřbitova 120, 260, 444, 979, 1385, 1386, 1387, 1425, 1615, 1657, 1779, 1897, 1898, 1929, 1969, 2021, 2167, 2277, 2395, 2450, 2625, 3220, 3329
U starého židovského hřbitova 2556, 2688, 2838, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 3125, 3133, 3288, 3293
Xaveriova 1500, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1778, 1780, 1781, 1783, 1796, 1798, 1805, 1812, 1829, 1830, 1831, 1832, 1843, 1846, 1888, 1894, 1895, 1896, 1898, 1900, 1927, 1929, 1931, 1935, 1941, 1946, 1947, 1954, 1966, 1967, 1975, 1980, 1982, 1984, 2016, 2019, 2069, 2079, 2735, 2735, 3220
Část obce: Radlice
Ulice Číslo domu
Klímova 335, 336, 337, 338
Kroupova 202, 282
Kutvirtova 339
Na Brabenci 318, 323, 325
Nad Konvářkou 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 330, 344
Pechlátova 45, 46, 49, 50, 63, 92, 93, 96, 102, 103, 104, 111, 334, 340
Radlická 36, 39, 40, 108, 115, 227, 254, 298, 333, 345, 348, 350, 350
Tetínská 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 328, 331, 331
U Dívčích hradů 305, 306, 307, 308, 331, 343
U kostela 333
U starého židovského hřbitova 282, 322, 327, 332, 349
Výmolova 24, 38, 169, 329, 341
Část obce: Hlubočepy
Ulice Číslo domu
Nový Zlíchov 1063
Část obce: Jinonice
Ulice Číslo domu
Radlická 2, 355, 503, 511, 520, 591, 629, 714, 715, 740, 740, 751
U Trezorky 921

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 4382570496 665.44 Kroupova 2775 Přijatý/á
2 4703186432 626.28 Kroupova 2775 Přijatý/á
3 5189385728 625.60 Kroupova 2775 Přijatý/á
4 1916646497 625.12 Kroupova 2775 Přijatý/á
5 2195893248 624.60 Kroupova 2775 Přijatý/á
6 6792902912 624.42 Kroupova 2775 Přijatý/á
7 8814110464 624.34 Kroupova 2775 Přijatý/á
8 2927127168 623.88 Kroupova 2775 Přijatý/á
9 3607457288 623.78 Kroupova 2775 Přijatý/á
10 2954956843 623.34 Kroupova 2775 Přijatý/á
11 2151304969 623.02 Kroupova 2775 Přijatý/á
12 5668436736 622.96 Kroupova 2775 Přijatý/á
13 3205967364 622.88 Kroupova 2775 Přijatý/á
14 8664466566 622.60 Kroupova 2775 Přijatý/á
15 3132637888 622.32 Kroupova 2775 Přijatý/á
16 2045146368 622.28 Kroupova 2775 Přijatý/á
17 2161503232 621.74 Kroupova 2775 Přijatý/á
18 9647590486 621.36 Kroupova 2775 Přijatý/á
19 4476510656 620.40 Kroupova 2775 Přijatý/á
20 8757428224 620.12 Kroupova 2775 Přijatý/á
21 6809097688 545.40 Kroupova 2775 Přijatý/á
22 3580023552 466.84 Kroupova 2775 Přijatý/á
23 3862281408 466.72 Kroupova 2775 Přijatý/á
24 8577877769 466.46 Kroupova 2775 Přijatý/á
25 8325441664 466.30 Kroupova 2775 Přijatý/á
26 6996541568 466.18 Kroupova 2775 Přijatý/á
27 9914232965 465.74 Kroupova 2775 Přijatý/á