Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004, příspěvková organizace

Adresa: 
Peroutkova 1004
PSČ: 
158 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 221 196 kl. 31, 775 090 155
Datová schránka: 
fwvkxr2
Ředitel: 
Mgr. Naděžda Suchá
Počet volných míst:
35
Adresa poskytování vzdělání: 
Peroutkova 1004

Informace školy

Mateřská škola se nachází ve vilové čtvrti Na Malvazinkách v Praze 5.

Děti jsou rozděleny do  čtyř věkově heterogenních tříd ,v  každé třídě je 26 dětí. Všechny třídy pracují podle vzdělávacího programu pod názvem „Svět je velký, najdu se v něm“, který vychází z RVP pro PV s prvky programu „Začít spolu“ („Step by step“) a který je rozpracován do konkrétních třídních vzdělávacích programů, s ohledem na rozvoj osobnosti každého dítěte a s důrazem na individuální přístup. Snažíme se vytvářet dětem pohodové a podnětné prostředí, ctít a ochraňovat práva každého dítěte.

Jsme školou otevřenou, opírající se zejména o spolupráci s rodinou. Rodiče se mohou kdykoliv zapojit do všech činností a samotného chodu mateřské školy. Filozofií naší školy jsou spokojené a šťastné děti – a proto se celý kolektiv MŠ snaží, aby děti byly v klidu, v pohodě, těšily se na školu, na své kamarády.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Den otevřených dveří proběhne 27. 3. 2019 od 9:00 do 11:30 hod  a od 15.00 do 16:30 hodin.

První část zápisu bude probíhat elektronickou formou.

Osobní odevzdání přihlášek      2.5.2019 …  7:30 – 11:30 hod      

                                                                        12:30 - 17:00 hod                                                                                                        

 

                                                    3.5.2019 …  8:00 – 12:30 hod

V tomto termínu se rodiče i s dítětem dostaví osobně.

S sebou přinesou:

- vyplněnou přihlášku

- potvrzení od lékaře

- rodný list dítěte

- občanský průkaz (nutno doložit trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti MŠ)

- výpis z evidence občanů