Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:667Počet přijatých dětí:654

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90, příspěvková organizace

Adresa: 
Hlubočepská 90
PSČ: 
152 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
251 815 315, 731 863 163
Datová schránka: 
65kkxq8
Ředitel: 
Mgr. Dagmar Trčková
Počet volných míst:
25
Adresa poskytování vzdělání: 
Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy

Informace školy

 

Zápis do mateřské školy na rok 2020/2021

Vážení rodiče

            MŠMT vydalo v souvislosti s nouzovým stavem OPATŘENI K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2020/2021 pod č.j. 15657/2020/1.V tomto opatření vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.Ředitelka školy se bude tímto nařízením řídit.

V souvislosti s opatřením vlády k ochraně obyvatelstva  

  • NEBUDE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NAŠÍ ŠKOLE
  • PŘIHLÁŠKY SE BUDOU PODÁVAT POUZE ELEKTRONICKY NEBO POŠTOU.

V případě odvolání opatření MŠMT se budou žádosti odevzdávat i osobně, VIZ NÍŽE:

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY A NEJAKTUÁLNĚJŠÍ  INFORMACE  K ODEVZDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  NALEZNETE  ZDE:

http://zapisdoms.praha5.cz

Na této adrese vyplníte elektronickou žádost k přijetí dítěte, kterou si vytisknete. Systém vygeneruje vaše registrační číslo.

Vstup do systému bude umožněn

od 6. 4. 2020 do 3. 5. 2020 .

Od 4.5.2020 se systém uzavře a nebude možné se již přihlásit !

V případě, že nemáte možnost vstupu do aplikace na MČ Praha 5 jsou vám k dispozici kolegyně z MČ Praha 5 a to po předchozí domluvě na telefonu.

!!!Nechoďte na úřad bez předchozí telefonické domluvě !!!

ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303

1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188

1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

Vyplněnou žádost, podepsanou oběma zákon. zástupci doručte na školu tímto způsobem:

• datovou schránkou (s elektronickým podpisem) – v termínu do 4.5.2020

• e-mailem (s elektronickým podpisem – nelze poslat prostý email) – v termínu do 4.5.2020

poštou v termínu  do 4.5.2020 – závazné je datum podacího razítka pošty

V případě, že pomine opatření MŠMT bude sběr žádostí probíhat i na adrese školy a to v  ředitelně dne:

4. května 2020   od 8,00 -12,00 hodin a od 14,30 do 17,00 hodin

ORGANIZACE přijetí žádostí proběhne tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy – rodiče budou dodržovat 2m odstupy.

CO S SEBOU PŘINESETE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO PODÁNÍ:

– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání PODEPSANOU OBĚMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

– potvrzení dětského lékaře

– váš průkaz totožnosti

rodný list dítěte

– kartičku o zdravotním pojištění dítěte

– souhlas s ověřením trvalého bydliště dítěte

-        pokud bylo dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením -přiloží kopii doporučení

V případě, že si vyberete jiný způsob podání než osobní /email, datová schránka, pošta../odevzdáváte:

-        řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsanou zákon. zástupci

-         potvrzení dětského lékaře – pro doložení této povinnosti zákonný zástupce předloží vyplněnou žádost od lékaře nebo čestné prohlášení, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví a doloží kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí zákon. zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něho potvrzení ,že je dítě proti nákaze imunní a nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

-        kopie rodného listu dítěte  ( po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)

-        kopii kartičky o zdravotního pojištění dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)

-        souhlas s ověřením trvalého bydliště dítěte

-        souhlas-zákonného-zástupce-se-zpracováním-osobních-údajů

-        doporučení - pokud bylo dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením -přiloží kopii doporučení

 

– Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.

veškeré informace naleznete na webových stránkách školy www.mshlubocepy.cz

 

                   

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 3082041728 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
2 6428161024 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
3 9223406086 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
4 6106512704 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
5 9265658886 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
6 4581409286 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
7 4239031808 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
8 5547924483 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
9 9278539776 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
10 4488804485 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
11 6405232128 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
12 4623298048 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
13 4941003008 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
14 3641242368 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
15 9547489286 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
16 5484663808 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
17 6452626481 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
18 3592337408 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
19 4419249152 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
20 5038371584 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
21 9962670081 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
22 6395333248 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
23 6548250883 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
24 6767533568 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
25 7164090883 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á