Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:87Počet mateřských škol:3

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90, příspěvková organizace

Adresa: 
Hlubočepská 90
PSČ: 
152 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
251 815 315, 731 863 163
Ředitel: 
Bc. Iva Kováčová
Adresa poskytování vzdělání: 
Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy

Informace školy

 

                   

Dny otevřených dveří:

21.3. 2018    9,00 - 12,00 hod

18.4. 2018   14:00 - 17:00 hod

Všichni jste srdečně zváni!

 

Odevzdávání vyplněných přihlášek:

2.5.2018    9,00 - 12,00 a 13,30 - 16,00 hod

3.5.2018   14,00 - 17,00 hod

 

Nutno doložit:

  • vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihlášku)
  • rodný list dítěte
  • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
  • potvrzení dětského lékaře (může být i úředně ověrená kopie originálu)
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP)
  • doklad o bydlišti zákonného zástupce - pokud je odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. úředně ověřená kopie originálu nájemní smlouvy)
  • doklad o bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště zákonného zástupce (např. originál potvrzení o trvalém pobytu dítěte z evidence obyvatel)

Upozornění: 

Občané třetích zemí (tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR - vše v originále.

 

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání vyplňte online (přímý odkaz najdete na webových stránkách naší MŠ)

 

 

Stručně o škole

Naše mateřská škola nabízí profesionální a plně kvalifikovaný pedagogický sbor, vstřícný a individuální přístup nejen k dětem, ale i k rodičům, prostředí rodinného a téměř venkovského charakteru v krásné a klidné lokalitě Prahy 5.

Jsme trojtřídní mateřskou školou s celkovou kapacitou 84 dětí (28 dětí/třída), do tříd jsou děti rozdělovány dle věku.

 

Školní vzdělávací program

Základem Školního vzdělávacího programu se stalo téma ,,Zelené údolí", které se odráží ve většině činností školy. Blízkost přírodní rezervace Prokopské údolí, a téměř venkovské prostředí uprostřed velkoměsta, školu přímo vybízí k environmentálnímu zaměření, proto se MŠ rozhodla vydat tímto směrem.

Školní vzdělávací program doplňují v průběhu roku různé akce - každý měsíc divadélko, výlety a vycházky do okolí i za poznáním, tzv.,,Zelené dny", celoroční projekt Pohádková fyzika, oslavy svátků (Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den dětí,…), návštěvy divadla, zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky, ale i jiné.

ŠVP je pravidelně doplňován na základě vyhodnocení nebo připomínek (i rodičů) a reaguje na aktuální společenská témata a problémy související s výchovou a vzděláváním předškolních dětí.

Škola je zařazena do celostátní sítě mateřských škol s environmentální výchovou ,,Mrkvička“, do projektů ,,Celé Česko čte dětem“ a ,,Cvičíme se zvířátky".

 

Nadstandardní aktivity mateřské školy v odpoledních hodinách:

Kroužky: anglický jazyk, keramika, jóga, hra na flétnu

Pro rodiče s dětmi: výtvarné dílny a jiné společné akce

Pro rodiče: přednášky odborníků

 

 Více o nás:

  • http://mshlubocepy.cz
  • Facebook: MŠ Hlubočepy
  • případné další informace vám ráda poskytne ředitelka školy na tel.č. 731 863 163

 

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ SE K PODKLADŮM, DOPLNĚNÍ DOKUMENTŮ DO SPISU 

VÝZVA K NAHLÉDNUTÍ DO PODKLADŮ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dne 9. 5. 2018 v době 10 - 11 hodin v ředitelně MŠ Hlubočepy.

 V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 9. 5. 2018 v době 10 - 11 hodin v ředitelně MŠ Hlubočepy.

 

Od 9.5. 2018 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy. Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách mateřské školy nejpozději do 1.6.2018.

 

 

 

 

 

 

           

Spádový obvod

Část obce: Hlubočepy
Ulice Číslo domu
Barrandovská 155, 158, 160, 161, 162, 165, 176, 177, 180, 186, 190, 259, 268, 307, 327, 335, 346, 346, 374, 385, 403, 433, 437, 437, 444, 446, 447, 472, 475, 478, 480, 483, 488, 492, 493, 494, 495, 565, 571, 618, 829, 1010, 1222, 1236, 1236, 1236
Chlupáčova 1176, 1176, 1176, 1204, 1204, 1225
Chotečská 121, 122, 123, 124, 125, 128, 131
Chýnická 126, 149, 150, 200
Devonská 999, 1000, 1026, 1179, 1223, 1223, 1223, 1242, 1242, 1242
Filmařská 336, 337, 383, 384, 391, 404, 406, 417, 433, 461, 470, 476, 491, 501, 507, 535, 541, 617, 806, 1102, 1153, 1154, 1155
Geologická 575, 577, 871, 988, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 1018, 1062, 1218, 1225, 1225, 1225, 1225, 1225
Hlubočepská 1, 2, 4, 5, 8, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 35, 38, 44, 48, 48, 53, 57, 59, 62, 66, 67, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 104, 281, 409, 418, 486, 701, 1069, 1077, 1081, 1113, 1113, 1113, 1113, 1113, 1113, 1137, 1156, 1190, 1197, 1198, 1206, 1220, 1239, 1243
Holyňská 3, 349, 359, 407, 429
K Barrandovu 1053, 1085, 1136, 1139, 1173, 1247
K Dalejím 6, 6, 9, 36, 39, 50, 51, 89, 94, 96, 96, 100, 107, 114, 976, 1180
Kanova 1237, 1238, 1245
Ke hřbitovu 10, 11, 24, 25, 30, 32, 42, 46, 49, 54, 58, 86, 237, 1097, 1181, 1202
Klínecká 1185, 1191, 1224, 1226, 1235
Kosořská 130, 132, 133, 140, 142, 143, 156, 220, 340, 342, 355, 536, 567, 918, 977, 1187, 1205
Kříženeckého náměstí 322, 363, 406, 990, 1078, 1079, 1200, 1201
Librova 1230
Lochkovská 130, 132, 133, 136, 137, 140, 142, 143
Lumiérů 181, 183, 189, 238, 238, 354, 363, 390, 405, 406, 420, 427, 430, 431, 435, 440, 442, 443, 451, 452, 453, 454, 455, 466, 469, 473, 479, 484, 497, 498, 499, 500, 532, 533, 534, 543, 544, 544, 569, 579, 800, 800, 801, 802, 875, 940, 975, 1025, 1157
Malá Michnovka 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1122
Michnovka 1, 1082, 1083, 1084
Miloše Havla 1246, 1246, 1246, 1246
Na Habrové 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1019, 1021, 1024, 1027, 1045, 1057, 1068, 1099
Na Placích 93, 100, 1169, 1182, 1192, 1195, 1216
Na srpečku 297, 299, 326, 328, 331, 333, 352, 359, 364, 365, 369, 407, 409, 421, 538, 773, 774, 775, 776, 804, 1138
Na Zlíchově 18, 206, 214, 221, 222, 226, 228, 229, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 240, 241, 242, 244, 251, 253, 254, 256, 260, 261, 265, 288, 572, 1124, 1142, 1241
Na Žvahově 61, 192, 198, 199, 300, 325, 329, 334, 341, 367, 373, 379, 380, 381, 386, 396, 400, 401, 408, 410, 412, 413, 414, 424, 425, 428, 432, 434, 439, 502, 503, 568, 586, 797, 798, 799
Nad konečnou 805
Nad pomníkem 188, 289, 324, 325, 343, 344, 347, 387, 388, 398, 467, 503, 941, 1023
Nad Zlíchovem 196, 197, 217, 247, 255, 263, 292, 294, 295, 330, 332, 345, 351, 358, 361, 362, 366, 367, 376, 378, 393, 414, 449, 450, 457, 458, 459, 460, 464, 465, 582
Noutonická 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531
Nový Zlíchov 1063
Pod Ateliéry 1017, 1066, 1071
Pod Habrovou 153, 159, 175, 182, 184, 338, 350, 371, 372, 389, 445, 487, 490, 493, 496, 570, 1050
Pod útesy 27, 38, 91, 93, 98, 99, 101, 323, 1160, 1193
Pod Žvahovem 7, 12, 13, 14, 15, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 52, 73, 74, 76, 88, 100, 102, 103, 117, 163, 164, 166, 167, 168, 185, 191, 192, 193, 263, 269, 270, 274, 277, 278, 279, 280, 285, 286, 287, 290, 293, 353, 463, 506, 778, 1059, 1108, 1189
Prosluněná 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
Roblínská 122, 126, 131, 149, 200
Skalní 162, 172, 173, 176, 177, 186, 190, 268, 327, 335, 446, 485, 489, 546, 578, 904, 968, 1110, 1115, 1128, 1158, 1194
Slavínského 1002, 1003, 1079
Slivenecká 11, 41, 50, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 72, 77, 78, 92, 95, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 120, 123, 127, 129, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 157, 169, 174, 178, 179, 194, 202, 223, 377, 399, 419, 471, 482, 504, 505, 545, 588, 796, 871, 1065, 1070, 1109, 1117, 1121, 1132, 1147, 1148, 1149, 1217
Švábova 297, 299, 382, 394, 402, 423, 769, 770, 771, 772, 1105
Třebotovská 145, 419
V bokách I 204, 205, 264, 282, 291, 356, 368, 392, 395, 399, 411, 416, 426, 468, 574, 581, 777
V bokách II 239, 243, 246, 248, 252, 258, 262, 271, 272, 273, 348, 360, 368, 415, 474, 477, 547, 576, 1047, 1048, 1072, 1140, 1172, 1211, 1234
V bokách III 215, 216, 257, 342, 422, 448, 539, 877, 1073, 1159
V násypu 185, 187, 193, 195, 296, 298, 339, 345, 357, 370, 378, 393
Výhledová 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 1231, 1232, 1233
Zbraslavská 47, 227, 233
Žvahovská 401, 412, 413, 414, 438, 441, 449
Část obce: Smíchov
Ulice Číslo domu
Nový Zlíchov 49, 50, 51, 52, 53, 54, 1343, 1343, 2595, 2599, 2600, 2602, 2603, 2604, 2607, 3159, 3172, 3202, 3202