Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90, příspěvková organizace

Adresa: 
Hlubočepská 90
PSČ: 
152 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
251 815 315, 731 863 163
Ředitel: 
Bc. Iva Kováčová
Počet volných míst:
23
Adresa poskytování vzdělání: 
Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy

Informace školy

                   

Dny otevřených dveří:

19.4. 2017   9:00 - 12:00 hod

26.4. 2017  14:00 - 17:00 hod

Všichni jste srdečně zváni!

 

Odevzdávání vyplněných přihlášek:

3.5.2017   9,00 - 12,00 hod a 13,00 - 17,00 hod

Nutno doložit:

  • vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihlášku)
  • rodný list dítěte
  • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
  • potvrzení dětského lékaře (může být i úředně ověrená kopie originálu)
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP)
  • doklad o bydlišti zákonného zástupce - pokud je odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. úředně ověřená kopie originálu nájemní smlouvy)
  • doklad o bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště zákonného zástupce (např. originál potvrzení o trvalém pobytu dítěte z evidence obyvatel)

Upozornění: 

Občané třetích zemí (tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR - vše v originále.

 

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání vyplňte online (přímý odkaz najdete na webových stránkách naší MŠ) nebo v kanceláři ÚMČ Praha 5 - odbor školství, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, v pondělí a ve středu v době 8,00 - 12,00 hod a 13,00 - 18,00 hod, případně po telefonické dohodě:

Olivie Zemanová, tel. 257000303, 1.patro - č.dv. 115

Marcela Dočkalová, tel. 257000188, 1.patro - č.dv. 115

Lucie Marešová, tel. 257000459, 1.patro - č.dv. 117

 

 

Stručně o škole

Naše mateřská škola nabízí profesionální a plně kvalifikovaný pedagogický sbor, vstřícný a individuální přístup nejen k dětem, ale i k rodičům, prostředí rodinného a téměř venkovského charakteru v krásné a klidné lokalitě Prahy 5.

 

Jsme trojtřídní mateřskou školou s celkovou kapacitou 84 dětí (28 dětí/třída), do tříd jsou děti rozdělovány dle věku.

 

Školní vzdělávací program

ŠVP se inspiruje kurikulem Mateřská škola podporující zdraví. Cílem je vytvoření harmonického prostředí a vyhovujících podmínek pro duševní pohodu dětí a jejich všestranný rozvoj. Prostředkem vzdělávání se stává hra a prožitkové učení, vzdělávání je integrované. 

Základem Školního vzdělávacího programu se stalo téma ,,Zelené údolí", které se odráží ve většině činností školy. Blízkost přírodní rezervace Prokopské údolí a téměř venkovské prostředí uprostřed velkoměsta školu přímo vybízí k environmentálnímu zaměření, proto se MŠ rozhodla vydat tímto směrem.

Školní vzdělávací program doplňují v průběhu roku různé akce - každý měsíc divadélko, výlety a vycházky do okolí i za poznáním - ,,Zelené dny", celoroční projekt Pohádková fyzika, oslavy svátků (Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den dětí,…), návštěvy divadla, zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky, ale i jiné.

ŠVP je pravidelně doplňován na základě vyhodnocení nebo připomínek (i rodičů) a reaguje na aktuální společenská témata a problémy související s výchovou a vzděláváním předškolních dětí.

Škola je zařazena do celostátní sítě mateřských škol s environmentální výchovou ,,Mrkvička“ a do projektu ,,Celé Česko čte dětem“.

 

Nadstandardní aktivity mateřské školy v odpoledních hodinách:

Kroužky - anglický jazyk, keramika, jóga, tanečky, hra na flétnu

Pro rodiče a děti - výtvarné dílny a jiné společné akce

Pro rodiče a veřejnost ve večerních hodinách - cvičení pilates

 

Více o nás:

  • http://mshlubocepy.cz
  • Facebook: MŠ Hlubočepy
  • případné další informace vám ráda poskytne ředitelka školy na tel.č. 731 863 163

 

           

Spádový obvod

Část obce: Hlubočepy
Ulice Číslo domu
Barrandovská 155, 158, 160, 161, 162, 165, 176, 177, 180, 186, 190, 259, 268, 307, 327, 335, 346, 346, 374, 385, 403, 433, 437, 437, 444, 446, 447, 472, 475, 478, 480, 483, 488, 492, 493, 494, 495, 565, 571, 618, 829, 1010, 1222, 1236, 1236, 1236
Chlupáčova 1176, 1176, 1176, 1204, 1204, 1225
Chotečská 121, 122, 123, 124, 125, 128, 131
Chýnická 126, 149, 150, 200
Devonská 999, 1000, 1026, 1179, 1223, 1223, 1223, 1242, 1242, 1242
Filmařská 336, 337, 383, 384, 391, 404, 406, 417, 433, 461, 470, 476, 491, 501, 507, 535, 541, 617, 806, 1102, 1153, 1154, 1155
Geologická 575, 577, 871, 988, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 1018, 1062, 1218, 1225, 1225, 1225, 1225, 1225
Hlubočepská 1, 2, 4, 5, 8, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 35, 38, 44, 48, 48, 53, 57, 59, 62, 66, 67, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 104, 281, 409, 418, 486, 701, 1069, 1077, 1081, 1113, 1113, 1113, 1113, 1113, 1113, 1137, 1156, 1190, 1197, 1198, 1206, 1220, 1230, 1239
Holyňská 3, 349, 359, 407, 429
K Barrandovu 1053, 1085, 1136, 1139, 1173
K Dalejím 6, 6, 9, 36, 39, 50, 51, 89, 94, 96, 96, 100, 107, 114, 976, 1180
Ke hřbitovu 10, 11, 24, 25, 30, 32, 42, 46, 49, 54, 58, 86, 237, 1097, 1181, 1202
Klínecká 1185, 1191, 1224, 1226, 1235
Kosořská 130, 132, 133, 140, 142, 143, 156, 220, 340, 342, 355, 536, 567, 918, 977, 1187, 1205
Kříženeckého náměstí 322, 363, 406, 990, 1078, 1079, 1200, 1201
Lochkovská 130, 132, 133, 136, 137, 140, 142, 143
Lumiérů 181, 183, 189, 238, 238, 354, 363, 390, 405, 406, 420, 427, 430, 431, 435, 440, 442, 443, 451, 452, 453, 454, 455, 466, 469, 473, 479, 484, 497, 498, 499, 500, 532, 533, 534, 543, 544, 544, 569, 579, 800, 800, 801, 802, 875, 940, 975, 1025, 1157
Malá Michnovka 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1122
Michnovka 1, 1082, 1083, 1084
Na Habrové 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1019, 1021, 1024, 1027, 1045, 1057, 1068, 1099
Na Placích 93, 100, 1169, 1182, 1192, 1195, 1216
Na srpečku 297, 299, 326, 328, 331, 333, 352, 359, 364, 365, 369, 407, 409, 421, 538, 773, 774, 775, 776, 804, 1138
Na Zlíchově 18, 206, 214, 221, 222, 226, 228, 229, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 240, 241, 242, 244, 251, 253, 254, 256, 260, 261, 265, 288, 572, 1124, 1142
Na Žvahově 61, 192, 198, 199, 300, 325, 329, 334, 341, 367, 373, 379, 380, 381, 386, 396, 400, 401, 408, 410, 412, 413, 414, 424, 425, 428, 432, 434, 439, 502, 503, 568, 586, 797, 798, 799
Nad konečnou 805
Nad pomníkem 188, 289, 324, 325, 343, 344, 347, 387, 388, 398, 467, 503, 941, 1023
Nad Zlíchovem 196, 197, 217, 247, 255, 263, 292, 294, 295, 330, 332, 345, 351, 358, 361, 362, 366, 367, 376, 378, 393, 414, 449, 450, 457, 458, 459, 460, 464, 465, 582
Noutonická 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531
Nový Zlíchov 1063
Pod Ateliéry 1017, 1066, 1071
Pod Habrovou 153, 159, 175, 182, 184, 338, 350, 371, 372, 389, 445, 487, 490, 493, 496, 570, 1050
Pod útesy 27, 38, 91, 93, 98, 99, 101, 323, 1160, 1193
Pod Žvahovem 7, 12, 13, 14, 15, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 52, 73, 74, 76, 88, 100, 102, 103, 117, 163, 164, 166, 167, 168, 185, 191, 192, 193, 263, 269, 270, 274, 277, 278, 279, 280, 285, 286, 287, 290, 293, 353, 463, 506, 778, 1059, 1108, 1189
Prosluněná 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
Roblínská 122, 126, 131, 149, 200
Skalní 162, 172, 173, 176, 177, 186, 190, 268, 327, 335, 446, 485, 489, 546, 578, 904, 968, 1110, 1115, 1128, 1158, 1194
Slavínského 1002, 1003, 1079
Slivenecká 11, 41, 50, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 72, 77, 78, 92, 95, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 120, 123, 127, 129, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 157, 169, 174, 178, 179, 194, 202, 223, 377, 399, 419, 471, 482, 504, 505, 545, 588, 796, 871, 1065, 1070, 1109, 1117, 1121, 1132, 1147, 1148, 1149, 1217
Švábova 297, 299, 382, 394, 402, 423, 769, 770, 771, 772, 1105
Třebotovská 145, 419
V bokách I 204, 205, 264, 282, 291, 356, 368, 392, 395, 399, 411, 416, 426, 468, 574, 581, 777
V bokách II 239, 243, 246, 248, 252, 258, 262, 271, 272, 273, 348, 360, 368, 415, 474, 477, 547, 576, 1047, 1048, 1072, 1140, 1172, 1211, 1234
V bokách III 215, 216, 257, 342, 422, 448, 539, 877, 1073, 1159
V násypu 185, 187, 193, 195, 296, 298, 339, 345, 357, 370, 378, 393
Výhledová 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 1231, 1232, 1233
Zbraslavská 47, 227, 233
Žvahovská 401, 412, 413, 414, 438, 441, 449
Část obce: Smíchov
Ulice Číslo domu
Nový Zlíchov 49, 50, 51, 52, 53, 54, 1343, 1343, 2595, 2599, 2600, 2602, 2603, 2604, 2607, 3159, 3172, 3202, 3202

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 7718106886 662.98 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
2 6088936961 660.86 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
3 8307978242 647.28 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
4 1868449289 643.56 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
5 6461020416 640.38 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
6 8395661568 509.18 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
7 7239556608 508.08 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
8 2440444163 506.54 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
9 4039573504 505.72 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
10 8584353286 505.34 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
11 3392741761 504.84 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
12 7217187328 504.04 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
13 6519487088 503.60 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
14 3200488704 503.54 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
15 8102896768 502.72 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
16 2262420224 502.20 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
17 2179660032 502.08 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
18 8393230592 502.08 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
19 3841402368 501.96 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
20 9136853888 500.88 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
21 9441282048 500.68 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
22 2808418561 500.56 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á
23 8746642856 470.96 Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy Přijatý/á