Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780, příspěvková organizace

Adresa: 
Tréglova 780
PSČ: 
152 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
251 816 171, 723 658 277
Ředitel: 
Mgr. Marie Radová
Počet volných míst:
21
Adresa poskytování vzdělání: 
Tréglova 780
Tréglova 780 - děti do 3 let

Informace školy

 

 

 Sběr žádostí

 Informace o počtech volných míst v MŠ obsahuje přímo webová aplikace.

 

 

Vážení rodiče.

Přijaté děti jsme 13. 5. 2019 vylosovali. Proto Vašich dětí se netýká bodové hodnocení v aplikaci - jako v ostatních školkách.

Kriteria přijetí pro školní rok 2019/2020 je možno shlédnout na www.str. ve složce "Dokumenty"

 

Registrační čísla přijatých dětí: 121, 161, 162, 91, 120, 119, 134, 40, 164, 34, 122, 155, 47, 60, 74, 80, 55, 85, 126, 46, 98.

 

 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na:

středu 15. května 2019 od 7.30 - 11.00
 hodin

 

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách nejpozději do 1.června 2019. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

 

Datum vyzvedávání ROZHODNUTÍ o přijetí/nepřijetí

 

bude oznámen na www. stránkách naší mateřské školy do 30ti dnů od podání žádosti. Sledujte aktuální informace. Osobně si přijďte vyzvednout "Rozhodnutí o přijetí" i "Rozhodnutí o nepřijetí." 

 

 

 

Zápis probíhá elektroniky - Pomoc při vyplňování žádosti

ÚMČ Praha 5 - Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:

  • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
  • 1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
  • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • 1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459