Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851, příspěvková organizace

Adresa: 
Lohniského 851
PSČ: 
152 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
251 816 732, 774 305 204,775305205
Datová schránka: 
crrkxqn
Ředitel: 
Olga Brůčková
Počet volných míst:
25
Adresa poskytování vzdělání: 
Lohniského 851

Informace školy

 

Jsme obecní MŠ zaměřující se především na zdravý životní styl a zdravé životní postoje, komunikaci, spolupráci a osobnost dítěte. Třídy jsou smíšené, pokud je zájem rodičů - v každé z nich integrujeme 1 dítě.

Bližší informace o našem programu a přímém každodenním dění v MŠ najdete přímo v odkazu : http://www.skolka-pohoda.cz/zdravypristup.html

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří v naší MŠ je v úterý 26.3. 2019 od 8.30 do 11.30 hod a  odpoledne od 14.00  do 17.00 hod.

Zápisy

ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT ELEKTRONICKY. Rodiče zadají svá data do http://zapisdoms.praha5.cz/ , s vytisknutou vyplněnou přihláškou a  s potvrzením od lékaře dojdou se svým dítětem do zvolené mateřské školy dne 2. května 2019 mezi 8.00 a 17.00. a 3.května 2019 od 9.00 do 13.00 hodin. Osobní setkání s dítětem je pro nás velmi důležité

 

S sebou vezmou důležité doklady jako je OP, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce a ověřený doklad o místě bydliště, pokud se neshoduje s adresou v OP. Cizinci doloží povolení k  pobytu dítěte. 

Bližší informace najdete na http://www.praha5.cz/cs/sekce/odbor-skolstvi/  

Na Vaše děti se těší 1. námořnická škola Pohoda.

Výzva k nahlédnutí do podkladů správního řízení

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení a dále v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 9.5.2019 v době od 11.00  do 12.00 hodin  v ředitelně MŠ.

Od 10.5. 2019 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy. Konečný seznam přijatých/nepřijatých bude vyvěšen na webových stránkách naší mateřské školy nejpozději do 1.6. 2019.

 

ÚMČ Praha 5 - Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:

 

  • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
  • 1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
  • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • 1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

 

V úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin) anebo po telefonické dohodě.