Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:667Počet přijatých dětí:654

Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830, příspěvková organizace

Adresa: 
Lohniského 830
PSČ: 
152 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
251 816 721, 778 020 830
Datová schránka: 
3ygkxpt
Ředitel: 
Bc. Markéta Polláková
Počet volných míst:
27
Adresa poskytování vzdělání: 
Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830

Informace školy

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI JSOU DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZRUŠENY

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Od 6.4. do 3.5.2020

  • žádost a další dokumenty si vyplňte a vytisknete sami doma z aplikace http://zapisdoms.praha5.cz   
  • pokud zákonný zástupce nemá možnost si přihlášku sám vytisknout, může požádat o pomoc Odbor školství Praha 5 s tím, že je třeba se telefonicky dopředu objednat
  • v současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře. Zákonný zástupce doloží Prohlášení, že je dítě řádně očkované spolu s kopií očkovacího průkazu dítěte,v případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku pediatra a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor čestného prohlášení o tom, že je dítě řádně očkované najdete na našich webových stránkách ve složce Den otevřených dveří, zápisy.

 

 Od 4.5. do 5.5.2020

  •  vzhledem k mimořádným opatřením zavedeným vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR bude zápis probíhat převážně bezkontaktně, a to následovně
  • do mateřské školy doručte řádně vyplněnou žádost včetně potvrzení od lékaře nebo kopii očkovacího průkazu včetně čestného prohlášení, že je dítě řádně očkované, kopii rodného listu a souhlas s ověřením trvalého bydliště 
  • možné způsoby doručení jsou: datovou schránkou: 3ygkxpt, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, osobní podání pouze v krajním případě, ve dnech 5.5. a 6.5.2020, vždy po tel. domluvě.
  • není třeba dokládat kopii OP dítěte nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, trvalý pobyt dítěte bude ověřen v součinnosti s Městskou částí Praha 5
  • cizinci doloží kopii potvrzení o trvalém nebo dlouhodobém pobytu

Výzva k vyjádření se k podkladům, doplnění dokumentů do spisu  

  V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dne 13. 5. 2020 v době 13,00 - 14,00 hod. v ředitelně MŠ Lohniského 830.

VÝZVA K NAHLÉDNUTÍ DO PODKLADŮ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 13.5. 2020 v době 13,00 - 14,00 hod. v ředitelně MŠ Lohniského 830.

 

 

Od .............. budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy. Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách mateřské školy nejpozději do 23.6.2020.

 

  

 

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 7860056329 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
2 8007030272 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
3 6126572128 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
4 2315417856 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
5 2555784704 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
6 5919240704 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
7 2500939527 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
8 4589091584 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
9 5759907904 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
10 8305023104 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
11 3734554624 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
12 7392344064 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
13 8493287072 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
14 2519893765 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
15 2214200832 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
16 5894285442 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
17 8711094784 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
18 7773342724 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
19 2404307283 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
20 8201446144 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
21 3088944928 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
22 7273451344 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
23 2186280704 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
24 2410341765 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
25 7366494464 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
26 7041131856 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
27 2790544643 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
28 8263844352 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
29 9216932352 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
30 2340617472 Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á