Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830, příspěvková organizace

Adresa: 
Lohniského 830
PSČ: 
152 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
251 816 721, 778 020 830
Ředitel: 
Bc. Markéta Polláková
Počet volných míst:
21
Adresa poskytování vzdělání: 
Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830

Informace školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - odevzdávání vyplněných přihlášek

 

proběhne 2.5.2019 od 8,00 do 11.00 hod. a od 14.00 do 17 hod.

 

Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte:  

  • rodný list dítěte,
  • řádně vyplněnou žádost a evidenční list potvrzený od lékaře, 
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte na městské části Praha 5 nebo občanský průkaz dítěte
  • cizinci doloží povolení k pobytu dítěte.

 

 

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ SE K PODKLADŮM, DOPLNĚNÍ DOKUMENTŮ DO SPISU 

 V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dne 9. 5. 2019 v době 10,00 - 11,00 hod. v ředitelně MŠ Lohniského 830.

VÝZVA K NAHLÉDNUTÍ DO PODKLADŮ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 9. 5. 2019 v době 10,00 - 11,00 hod. v ředitelně MŠ Lohniského 830.

 

 

Od 10.5. 2019 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy. Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách mateřské školy nejpozději do 1.6.2019.

 

 

ÚMČ Praha 5 - Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:

  

  • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
  • 1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
  • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • 1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

 V úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin) anebo po telefonické dohodě.