Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669, příspěvková organizace

Adresa: 
Kurandové 669
PSČ: 
152 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
251 819 468, 725 811 833
Ředitel: 
Bc. Aneta Drvotová, DiS.
Počet volných míst:
30
Adresa poskytování vzdělání: 
Kurandové 669

Informace školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ                               

se koná v úterý 9. dubna od 16,00  do 17,30 hodin.

 

Zápis do mateřské školy - sběr žádostí, které budou řádně vyplněné a potvrzené dětským lékařem se koná
2. 5. 2019 od 13,00 - 18,00 hodin a 3. 5. 2019 od 9,00 - 13,00 hodin.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na: úterý 14. května 2019 od 7,30 - 11,00 hod.

Od 14. května 2019 budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ.

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 1.června 2019. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

PŘIHLÁŠKU k předškolnímu vzdělávání vyplníte sami online (přímý odkaz najdete na webové stránce školky), nebo v kanceláři ÚMČ Praha 5 - odbor školství, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, pondělí a středa  8 - 12 hodin a 13 - 18 hodin, nebo po telefonické dohodě.

1. patro - č. dv. 115 - Olivie Zemanová, tel. 257000303

1. patro - č. dv. 115 - Marcela Dočkalová, tel. 257000188

1. patro - č. dv. 117 - Lucie Marešová, tel. 257000459

Upozornění: 

Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR - vše v originále. Předložíte k ověření společně s Žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy. 

VEZMĚTE S SEBOU:

  1. řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  2. potvrzení dětského lékaře
  3. průkaz totožnosti
  4. rodný list dítěte                                                                                               
  5. potvrzení o trvalém pobytu dítěte ( potvrzení z evidence obyvatel)   
  6. cizinci doloží povolení k pobytu dítěte

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:
věk dítěte (od 5 let povinná docházka, od 3 let nárok na místo v MŠ)
- trvalý pobyt dítěte (spádový obvod Praha 5) Toto kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva. 

Kritéria o přijetí najdete na: https://www.mskurandove.cz/zapis-deti-do-ms/

Pro děti, které do 31.srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2019 předškolní vzdělávání povinné.