Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:667Počet přijatých dětí:654

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919, příspěvková organizace

Adresa: 
V Remízku 7/919
PSČ: 
152 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
251 810 593,724 384 261
Datová schránka: 
ik4nrv6
Ředitel: 
Mgr. Milan Holub
Počet volných míst:
53
Adresa poskytování vzdělání: 
Peškova 963
MŠ a FZŠ Záhorského 887/2

Informace školy

Předškolní zařízení tvoří sloučením s FZŠ Barrandov II při PedF UK v Remízku dvě budovy, MŠ Peškova a  FZŠ a MŠ Záhorského. Obě budovy jsou umístěny nedaleko sebe v klidné lokalitě barrandovského sídliště v blízkosti Prokopského údolí a areálu Chuchle.

 

Sběr přihláček  a vydávání rozhodnutí  pro obě MŠ  / MŠ Peškova a MŠ Záhorského/ je  pouze v budově MŠ Peškova. 

V nouzovém stavu bude probíhat osobní předání žádostí ve dnech 4 -7.5.2020 vždy od 7,00 -16,00 . Obálku se žádostí vložíte do sběrného boxu  -budova MŠ Peškova 963.

Nahlédnutí do spisu bude umožněno po  předchozím tel.objednání dne 13.5. 2020  od 7,00 - 12,00. /tel.724 384 261/

 

MŠ Peškova je určena pro děti od tří do šesti let, jsou zde čtyři oddělení, s kapacitou á 28 dětí. Velmi pěkně vybavené třídy, spolu se školní zahradou, zařízenou herními prvky a bezpečným umělým povrchem, nabízí ideální prostředí pro malé i předškolní děti. Děti potřebují především pohodu, jistotu a klidný přístup, aby zvládly odloučení od rodičů. A to jim právě se svým ŠVP „Duha“, které vychází z potřeb, možností a zájmu dětí, MŠ Peškova nabízí. 

FZŠ a MŠ Záhorského má kromě tří oddělení mateřské školy, také s kapacitou á 28 dětí, ještě dvě přípravné třídy určené pro děti s odkladem školní docházky a dále je zde jedna soukromá třída školky Kulíšek. Budova je moderně zařízena a vybavena, včetně zahrady s herními prvky a percepční terasou s bezpečným umělým povrchem. ŠVP „ Sluníčko nám sílu dává, ze semínka strom se stává“ je zaměřen na výchovu dětí k životnímu prostředí. Tak jako semínko potřebuje ke svému růstu vodu plnou živin, slunce a vhodnou půdu, tak i dítě nastupující do školky potřebuje smysluplné podněty, podporu a pohodové prostředí, aby se mohlo vyvíjet. A o to se snaží FZŠ a MŠ Záhorského.

A jaká je naše vize?

Vytvořit u dětí hezký vztah k sobě samým, k ostatním dětem a přírodě. Připravit je plynule na vstup do školy a dále společnými silami vytvářet příjemné prostředí nejen pro ně, ale i pro rodiče a zaměstnance školy.

Na Vaši spolupráci a děti se těší vedoucí učitelky Jana Susová, DiS a Mgr. Růžena Kufrová.

Více na www.fzsbarr.cz

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 2499422464 Peškova 963 Přijatý/á
2 2718054144 Peškova 963 Přijatý/á
3 9193805824 Peškova 963 Přijatý/á
4 6396698112 Peškova 963 Přijatý/á
5 9484914384 Peškova 963 Přijatý/á
6 5876053762 Peškova 963 Přijatý/á
7 4690816576 Peškova 963 Přijatý/á
8 2388620832 Peškova 963 Přijatý/á
9 6623495688 Peškova 963 Přijatý/á
10 2524504576 Peškova 963 Přijatý/á
11 2666994944 Peškova 963 Přijatý/á
12 2464081152 Peškova 963 Přijatý/á
13 4459700928 Peškova 963 Přijatý/á
14 2923960448 Peškova 963 Přijatý/á
15 4528834569 Peškova 963 Přijatý/á
16 5788305408 Peškova 963 Přijatý/á
17 8659308288 Peškova 963 Přijatý/á
18 7931675552 Peškova 963 Přijatý/á
19 9026481926 Peškova 963 Přijatý/á
20 2509262724 Peškova 963 Přijatý/á
21 5187697408 Peškova 963 Přijatý/á
22 2494481664 Peškova 963 Přijatý/á
23 2537297639 Peškova 963 Přijatý/á
24 5132147968 Peškova 963 Přijatý/á
25 7208381447 Peškova 963 Přijatý/á
26 8843481344 Peškova 963 Přijatý/á
27 2963541761 Peškova 963 Přijatý/á
28 3202351616 Peškova 963 Přijatý/á
29 2339499392 Peškova 963 Přijatý/á
30 2574085471 Peškova 963 Přijatý/á
31 2122398229 Peškova 963 Přijatý/á
32 4724692487 Peškova 963 Přijatý/á
33 6291825152 Peškova 963 Přijatý/á
34 2266876032 Peškova 963 Přijatý/á
35 8409685888 Peškova 963 Přijatý/á
36 9701150728 Peškova 963 Přijatý/á
37 3862046208 Peškova 963 Přijatý/á
38 2322850565 Peškova 963 Přijatý/á
39 4359246336 Peškova 963 Přijatý/á
40 8476355456 Peškova 963 Přijatý/á
41 3804515072 Peškova 963 Přijatý/á
42 2794041613 Peškova 963 Přijatý/á
43 3051083776 Peškova 963 Přijatý/á
44 8721945688 Peškova 963 Přijatý/á
45 4375104512 Peškova 963 Přijatý/á
46 2328743689 Peškova 963 Přijatý/á
47 9816070912 Peškova 963 Přijatý/á
48 4902634752 Peškova 963 Přijatý/á
49 7791764736 Peškova 963 Přijatý/á
50 8761295872 Peškova 963 Přijatý/á
51 8273111744 Peškova 963 Přijatý/á
52 9545453072 Peškova 963 Přijatý/á
53 2454754048 Peškova 963 Přijatý/á