Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919, příspěvková organizace

Adresa: 
V Remízku 7/919
PSČ: 
152 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
251 810 593, 721 136 974
Ředitel: 
Mgr. Milan Holub
Počet volných míst:
47
Adresa poskytování vzdělání: 
Peškova 963
MŠ a FZŠ Záhorského 887/2

Informace školy

Předškolní zařízení tvoří sloučením s FZŠ Barrandov II při PedF UK v Remízku dvě budovy, MŠ Peškova a  FZŠ a MŠ Záhorského. Obě budovy jsou umístěny nedaleko sebe v klidné lokalitě barrandovského sídliště v blízkosti Prokopského údolí a areálu Chuchle.

Den otevřených dveří se koná na obou budovách Peškova a Záhorského ve středu 21. března od 14:30 hodin.

Sběr přihláček  a vydávání rozhodnutí je  pouze v budově Peškova. 

Přihlášky se vybírají 2. 5. od 09:00 - 17:00 hodin a 3. 5. od 08:00 - 12:00 hodin.

MŠ Peškova je určena pro děti od tří do šesti let, jsou zde čtyři oddělení, s kapacitou á 28 dětí. Velmi pěkně vybavené třídy, spolu se školní zahradou, zařízenou herními prvky a bezpečným umělým povrchem, nabízí ideální prostředí pro malé i předškolní děti. Děti potřebují především pohodu, jistotu a klidný přístup, aby zvládly odloučení od rodičů. A to jim právě se svým ŠVP „Duha“, které vychází z potřeb, možností a zájmu dětí, MŠ Peškova nabízí. 

FZŠ a MŠ Záhorského má kromě tří oddělení mateřské školy, také s kapacitou á 28 dětí, ještě dvě přípravné třídy určené pro děti s odkladem školní docházky a dále je zde jedna soukromá třída školky Kulíšek. Budova je moderně zařízena a vybavena, včetně zahrady s herními prvky a percepční terasou s bezpečným umělým povrchem. ŠVP „ Sluníčko nám sílu dává, ze semínka strom se stává“ je zaměřen na výchovu dětí k životnímu prostředí. Tak jako semínko potřebuje ke svému růstu vodu plnou živin, slunce a vhodnou půdu, tak i dítě nastupující do školky potřebuje smysluplné podněty, podporu a pohodové prostředí, aby se mohlo vyvíjet. A o to se snaží FZŠ a MŠ Záhorského.

A jaká je naše vize?

Vytvořit u dětí hezký vztah k sobě samým, k ostatním dětem a přírodě. Připravit je plynule na vstup do školy a dále společnými silami vytvářet příjemné prostředí nejen pro ně, ale i pro rodiče a zaměstnance školy.

Na Vaši spolupráci a děti se těší vedoucí učitelky Jana Susová, DiS a Mgr. Růžena Kufrová.

Více na www.fzsbarr.cz