Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:667Počet mateřských škol:23

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2020

I. Fáze - Vyplnění žádostí

Od 6. 4. do 3. 5. 2020

Po vygenerování žádosti na adrese http://zapisdoms.praha5.cz

 • Získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů).
 • Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit níže uvedená kontaktní místa.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost. Neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.

 

Pomoc při vyplňování žádosti

ÚMČ Praha 5 - Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:

 • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
 • 1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
 • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
 • 1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu pouze po předchozím telefonickém objednání.

II. Fáze - Sběr žádostí

Od 4. 5. do 5. 5. 2020

V případě pominutí zavedených mimořádných opatření bude zápis probíhat takto:

Sběr žádostí probíhá v tomto termínu na jednotlivých mateřských školách v době stanovené ředitelkami MŠ.

 • Informace o počtech volných míst v MŠ bude obsahovat přímo webová aplikace.
 • Do mateřské školy s sebou přineste řádně vyplněnou žádost včetně potvrzení od lékaře a souhlasu s ověřením místa trvalého bydliště dítěte, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, Váš občanský průkaz.

V případě trvání mimořádných opatření zavedených vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR bude zápis do MŠ probíhat bezkontaktně, a to následovně:

 • Informace o počtech volných míst v MŠ bude obsahovat přímo webová aplikace.
 • Do mateřské školy doručte řádně vyplněnou žádost včetně potvrzení od lékaře a souhlasu s ověřením místa trvalého bydliště dítěte, kopii rodného listu a průkazu zdravotního pojištění dítěte.
 • Doručení žádosti vzhedem k nouzovému stavu proveďte jedním z těchto způsobů: 

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)

3. poštou

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zakonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat přijetí žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a kvyššímu pohybu osob v prostorách školy - způsob stanoví ředitel školy - 4. 5. a 5. 5. 2020 viz stránky jednotlivých škol.

 

Osobní podání dle - Nařízení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 247 - II./c za dodržení podmínek stanovených v tomto Nařízení vlády uvedených v bodu I.

Podání datovou schránkou - datová schránka žadatele je fyzické osoby, ne právnické.

Pokud bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

 

 

            

 

III. Fáze - Přijímací řízení

Od 6. 5. do 4. 6. 2020

 • Číselné kódy přijatých dětí do MŠ budou zvěřejněny na stránkách jednotlivých MŠ v termínu do 4. 6. 2020.
 • Průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte můžete sledovat na stránkách webové aplikace od 24. 5. 2020.