Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet mateřských škol:0

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2019

I. Fáze - Vyplnění žádostí

Od 1. 4. do 1. 5. 2019

Po vygenerování žádosti na adrese http://zapisdoms.praha5.cz

 • Získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů).
 • Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit níže uvedená kontaktní místa.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost. Neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.

 

Pomoc při vyplňování žádosti

ÚMČ Praha 5 - Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:

 • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
 • 1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
 • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
 • 1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

V úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin), anebo po telefonické dohodě.

II. Fáze - Sběr žádostí

Od 2. 5. do 3. 5. 2019

Sběr žádostí probíhá v tomto termínu na jednotlivých mateřských školách v době stanovené ředitelkami MŠ.

 • Informace o počtech volných míst v MŠ bude obsahovat přímo webová aplikace.
 •  Do mateřské školy doručte řádně vyplněnou žádost, předložte rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, předložte svůj občanský průkaz, doklad o bydlišti dítěte, tj. originál potvrzení o trvalém pobytu dítěte z Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel nebo občanský průkaz dítěte 

III. Fáze - Přijímací řízení

Od 4. 5. do 4. 6. 2019

 • V tomto období obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte můžete sledovat na stránkách webové aplikace.

 

Pro potřebu vydání potvrzení o místu trvalého pobytu nezletilého dítěte:

ÚMČ Praha 5 - oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Štefánikova 13-15,  Praha 5, přízemí

http://www.praha5.cz/cs/organizace/odbory-a-oddeleni/9584-oddeleni-evidence-obyvatel-a-osobnich-dokladu

V úředních dnech: pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin, v pátek od 8 do 11 hodin.

Žádost může podat zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti schválený soudem nebo zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

K vydání potvrzení, které obdržíte na počkání, s sebou vezměte svůj doklad totožnosti, originál rodného listu dítěte  a 50,- Kč na správní poplatek (na dotykové obrazovce zvolte pořadový lístek Evidence obyvatel  + Poskytnutí údajů z evidence obyvatel).

DOPORUČUJEME klientům, aby využívali služby oddělení i ve dnech ÚT, ČT a PÁ, kdy vyřízení požadavku probíhá plynuleji, než jak je tomu ve dnech PO a ST, které jsou žádostmi přetíženy. Urychlíte tím své odbavení.