Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:654Počet mateřských škol:24

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2017

I. Fáze - Vyplnění žádostí

Od 3. 4. do 1. 5. 2018

Po vygenerování žádosti na adrese http://zapisdoms.praha5.cz

 • Získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů).
 • Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit níže uvedená kontaktní místa.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost. Neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.
 • Pro vyplnění žádosti musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotního pojištění dítěte.

 

Pomoc při vyplňování žádosti

ÚMČ Praha 5 - Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:

 • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
 • 1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
 • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
 • 1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

V úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin) anebo po telefonické dohodě.

II. Fáze - Sběr žádostí

Od 2. 5. do 3. 5. 2018

Sběr žádostí probíhá v tomto termínu na jednotlivých mateřských školách v době stanovené ředitelkami MŠ.

 • Informace o počtech volných míst v MŠ bude obsahovat přímo webová aplikace.
 • Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou žádost, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte ve spádovém obvodu. 
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání lékařem potvrzené žádosti (originál žádosti nebo úředně ověřená kopie lékařského potvrzení).

III. Fáze - Přijímací řízení

Od 4. 5. do 4. 6. 2018

 • V tomto období obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte můžete sledovat na stránkách webové aplikace.