Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:667Počet mateřských škol:23

Vydávání přihlášek

Kdy probíhá vydávání žádostí o přijetí dětí do MŠ?

Informaci o termínu začátku vyvyplňování žádostí o přijetí dětí do mateřských škol naleznete na stránce přijímací řízení.

V roce 2020 bude vyplňování žádostí probíhat v termínu od 6. 4. do 3. 5. 2020.

Je možné vydat žádost jinak, než elektronicky?

Žádost o přijetí dítěte je možné vydat dvěma způsoby:

 1. Elektronické vydání žádosti – Preferovanou možností je vytvoření žádosti ve formátu PDF na těchto stránkách. Podrobnější informace naleznete v části - Jak postupovat při elektronickém vydávání žádosti?
 2. Vyplnění přihlášky na ÚMČ Praha 5, Odboru školství

ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303

1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188

1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu pouze po předchozím telefonickém objednání.

Co je třeba pro elektronické vydání žádosti o přijetí?

Pro elektronické vydání žádosti je třeba mít:

 • Kartičku pojištěnce dítěte (v případě, že nejste cizinec bez kartičky pojištěnce)
 • Počítač, který má:
  • Připojení k internetu.
  • Internetový prohlížeč (Internet explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.
  • Prohlížeč PDF souborů.

Jak postupovat při elektronickém vydávání žádosti?

V období vydávání žádostí o přijetí dětí do MŠ, postupujte tímto způsobem:

 1. Navštivte úvodní stránku http://zapisms.praha5.cz
 2. Zadejte číslo pojištěnce svého dítěte (popřípadě, jméno a heslo v případě, že jste cizinec) a stiskněte tlačítko [pokračovat].
 3. Vyplňte formulář, který je rozdělen do několika sekcí a opatřen nápovědou.
 4. Při vyplňování žádosti věnujte zvýšenou pozornost vyplnění Trvalého pobytu dítěte. Při zadávání vyplňte několik prvních písmen Ulice (nebo názvu katastru pokud ulici nemáte přidělenu) a systém Vám nabídne seznam dostupných názvů ulic (katastrů), a tu správnou zvolte kliknutím myší či výběrem šipkami. 
 5. Po úspěšném vyplnění formuláře se dostanete na stránku „karty dítěte“, kde naleznete shrnutí vyplněných informací a možnost otevřít či stáhnout žádost ve formátu PDF.
 6. Po stisku tlačítka [upravit přihlášku] se dostanete na formulář, kde je možné údaje upravit a opětovně uložit.

Jak vytisknou žádost?

Pro otevření žádosti je třeba mít k dispozici prohlížeč PDF souborů. Tento prohlížeč je běžným vybavením každého počítače. Pokud prohlížeč na vašem počítači není, doporučujeme nainstalovat např. Adobe Reader.

Co dělat s vytištěnou žádostí o přijetí do MŠ?

 • Vytiskněte si počet žádostí shodný s počtem mateřských škol, na které se chystáte své dítě přihlásit.
 • Ke každé žádosti přiložte originál nebo úředně ověřenou kopii potvrzení od lékaře.
 • Vyčkejte do období, kdy začne sběr žádostí o přijetí (4. 5. 2020 a 5. 5. 2020 na jednotlivých mateřských školách v době stanovené ředitelkami MŠ).