Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:667Počet mateřských škol:23

Sběr přihlášek

Kdy bude probíhat sběr žádostí o přijetí dítěte do MŠ?

V případě pominutí zavedených mimořádných opatření:

Sběr žádostí probíhá ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2020 na jednotlivých mateřských školách v době stanovené ředitelkami MŠ.

V tomto termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu MŠ. Do každé z mateřských škol je třeba se dostavit osobně a odevzdat žádost o přijetí v papírové podobě.

V případě trvání mimořádných opatření zavedených v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu:

sběr žádostí (kompletní žádost včetně kopie rodného listu dítěte a kopie kartičky pojištěnce) probíhá ve dnech 4. 5. - 5. 5. 2020 pouze elektronicky, a to buď datovou schránkou (s elektronickými podpisy), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou nebo osobním podáním). Způsob osobního podání stanoví ředitelky jednotlivých škol - 4. 5. a 5. 5. viz stránky jednotlivých škol.

Co si vzít sebou?

Odpovědnému pracovníkovi MŠ je třeba předložit:

  • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ,
  • rodný list dítěte,
  • kartičku zdravotního pojištění dítěte
  • svůj občanský průkaz,
  • potvrzené vyjádření lékaře.