Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:667Počet mateřských škol:23

Přijímací řízení

Jaké údaje jsou mi přístupné?

V portálu jsou uchovány pouze údaje potřebné k výpočtu bodového hodnocení a pro automatizované generování rozhodnutí o přijetí, nepřijetí apod. Tyto údaje jsou uvedeny v hlavní horní části stránky dítěte. Jsou to údaje, které byly naposled uloženy při generování přilhášky.

Dále je na stránce uveden seznam všech škol, kam byla podána přihláška dítěte. V seznamu je pro každou školu uvedeno:

  • jaká je kapacita školy / na jaké pozici se dítě umístilo,
  • jestli se dítě umístilo v seznamu do počtu volných míst, umístilo se nad čarou,
  • jestli bylo dítě na školu přijato, zákonný zástupce se dostavil do školy a vyzvednul si rozhodnutí o přijetí,
  • jestli bylo zákonným zástupcem podepsáno zpětvzetí a bylo na škole ukončeno správní řízení,
  • jestli je zde přihláška přijata s výhradou.

Hodnoty uvedené na jednotlivých školách se mohou lišit podle toho, jak byla přihláška na konkrétní mateřské škole přijata.

Popis údajů v seznamu škol a městských částí

Počet vydaných přihlášek

jedná se o počet všech dětí, kterým byla při vydávání přihlášky vybraná daná městská část. Jde tedy o poptávku dětí v dané městské části po umístění do některé z mateřských škol.

Počet podaných přihlášek

jedná se o počet všech dětí, které podaly přihlášku na mateřskou školu v dané městské části. Přihlášku na mateřskou školu mohou podat i děti z jiné městské části, proto se mohou počty vydaných přihlášek lišit. 

Počet přijatých dětí

jedná se o počet dětí, jejich zákonný zástupce přišel osobně do mateřské školy v dané městské části pro rozhdnutí o přijetí a potvrdil výběr mateřské školy, které bude dítě navštěvovat.

Počet nepřijatých dětí

jedná se o počet všech dětí, které se umístily "pod čarou" na všech mateřských školách, kam byla podána přihláška. Jde tedy o počet neumístěných dětí v dané městské části.

Počet uvolněných přihlášek

jedná se o vyjádření solidarity s ostatními účastníky přijímacího řízení. Jde o počet dětí, které uvolnili místa v mateřských školách v dané městské části.

V závorkách je uvedeno věkové rozložení konkrétního počtu, jako (6. letí/5. letí/4. letí/3. letí/2. letí).