Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:680Počet přijatých dětí:526
  • 0. Základní informace  
  • 1. Vyplnění žádostí 6. 4. - 3. 5. 2020
  • 2. Sběr žádostí 4. 5. a 5. 5. 2020
  • 3. Přijímací řízení 6. 5. – 4. 6. 2020

Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

Pokud jste občanem ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska, pak vlastníte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny svého dítěte, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce, které se používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Pokud jste cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, pak nárok na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění nemáte, ale můžete vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Jak zápis do mateřské školy probíhá?

1.
Vyplnění žádostí
6. 4. 2020 - 3. 5. 2020
 
2.
Sběr žádostí
4. 5. 2020 a 5. 5. 2020
 
3.
Přijímací řízení
6. 5. 2020 - 4. 6. 2020

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce, které se používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Jaké jsou cíle projektu?

• Zajištění transparentnosti přijímání dětí do MŠ.
• Poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ.
• Zjednodušení administrace ředitelkám MŠ.
• Poskytnutí zpětné vazby městu, zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání přihlášky doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.10 a vyšší), Edge, Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů.