Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:667Počet mateřských škol:23
  • 0. Základní informace  
  • 1. Vyplnění žádostí 6. 4. - 3. 5. 2020
  • 2. Sběr žádostí 4. 5. a 5. 5. 2020
  • 3. Přijímací řízení 6. 5. – 4. 6. 2020

Systém pro zápis dětí do mateřských škol

Vážení rodiče,

v roce 2020 pokračuje MČ Praha 5 ve formě zápisu do mateřských škol prostřednictvím webové aplikace na adrese:

http://zapisdoms.praha5.cz

Co Vám aplikace přinese?

  • Informace o námi zřizovaných mateřských školách včetně termínů dnů otevřených dveří
  • Informace o průběhu přijímacího řízení
  • Možnost vyplnit žádost o přijetí pomocí webového formuláře z domova
  • Online informace o umístění Vašeho dítěte v seznamech podaných žádostí
  • Transparentní, efektivnější a rychlejší proces přijímacího řízení 

Jak zápis do mateřské školy probíhá?

1.
Vyplnění žádostí
6. 4. 2020 - 3. 5. 2020
 
2.
Sběr žádostí
4. 5. 2020 a 5. 5. 2020
 
3.
Přijímací řízení
6. 5. 2020 - 4. 6. 2020

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce, které se používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Jaké jsou cíle projektu?

• Zajištění transparentnosti přijímání dětí do MŠ.
• Poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ.
• Zjednodušení administrace ředitelkám MŠ.
• Poskytnutí zpětné vazby městu, zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání přihlášky doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.10 a vyšší), Edge, Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů.