Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:680Počet přijatých dětí:526
  • 0. Základní informace  
  • 1. Vyplnění žádostí 6. 4. - 3. 5. 2020
  • 2. Sběr žádostí 4. 5. a 5. 5. 2020
  • 3. Přijímací řízení 6. 5. – 4. 6. 2020

Průběžné výsledky řízení

Vážení rodiče,
zápis do mateřských škol právě probíhá. Webová aplikace nám dává nástroj, jak omezit blokaci míst vícečetným podáním přihlášek již během správního řízení. Potřebná je ale Vaše spolupráce a vzájemná solidarita. Podpisem zpětvzetí po získání rozhodnutí o přijetí do školky, kterou jste si vybrali, uvolníte obsazená místa ostatním rodičům.
Děkujeme.
Zadejte číslo pojištěnce dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1101013275

Jak zápis do mateřské školy probíhá?

1.
Vyplnění žádostí
6. 4. 2020 - 3. 5. 2020
 
2.
Sběr žádostí
4. 5. 2020 a 5. 5. 2020
 
3.
Přijímací řízení
6. 5. 2020 - 4. 6. 2020

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce, které se používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Jaké jsou cíle projektu?

• Zajištění transparentnosti přijímání dětí do MŠ.
• Poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ.
• Zjednodušení administrace ředitelkám MŠ.
• Poskytnutí zpětné vazby městu, zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání přihlášky doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.10 a vyšší), Edge, Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů.